BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witczak Radosław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Dokumentowanie kosztów a odstąpienie od szacowania w podatkach dochodowych w świetle orzecznictwa NSA
Evidence of Costs and the Resigning from the Estimation in the Income Taxes in the SAC Verdicts
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 10, cz. 1, s. 389-399, tab., bibliogr. 11 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy, Opodatkowanie, Oszustwa podatkowe, Ewidencja kosztów
Income tax, Taxation, Tax fraud, Expenses register
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena możliwości uwzględnienia w kosztach niewłaściwie udokumentowanych wydatków w przypadku odstąpienia od szacowania dochodu w świetle orzecznictwa NSA. W pracy postawiono następującą hipotezę: NSA pozwala na uwzględnienie kosztów opartych na innych dowodach w toku odstępowania od szacowania. W artykule zastosowano metodę dedukcyjną oraz analizę opisową, wspomaganą studiami literatury i aktów prawnych. (fragment tekstu)

The aim of the article is the evaluation of possibility taking into account the other evidences of costs in the calculation of tax base in the case of resigning from estimation of tax base by the tax authorities. The analysis of case studies - the verdicts of Supreme Administrative Court and conceptual analysis was used in the article. In the majority part of analysed case studies the Supreme Administrative Court does not allow to take other evidences of costs into consideration when the tax authorities resign from estimation of tax base. The restrictive attitude of Supreme Administrative Court to other evidences of costs requires accuracy in evidencing tax deductible expenses. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosiewicz A., Kubacki R. (2013), PIT. Komentarz, wyd. II, LEX, wydanie elektroniczne.
 2. Dzwonkowski H., Huchla A., Kosikowski C. (2003), Ustawa Ordynacja podatkowa. Komentarz, ABC, LEX wydanie elektroniczne.
 3. Dzwonkowski H. (red.) (2013), Ordynacja podatkowa 2013, Legalis, wydanie elektroniczne.
 4. Kosikowski C., Etel L. (red.) (2013), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Lex, wydanie elektroniczne.
 5. Modzelewski W. (red.) (2012), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., Warszawa.
 6. Nykiel W., Mariański A. (red.) (2010), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 7. Pietrasiewicz W., Romańczuk M. (2014), Koszty uzyskania przychodów. Komentarz, Legalis, wydanie elektroniczne.
 8. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity DZ. U. z 2012 r. poz. 361 z późniejszymi zmianami).
 9. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity DZ. U. z 2011 r. nr 74 poz. 397 z późniejszymi zmianami).
 10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późń. zm.
 11. Wyrok NSA z dnia 15 maja 1996 r. sygn. akt SA/Wr 2537/95, opublikowany w: Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu