BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czech Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rozwój gospodarczy krajów Afryki Subsaharyjskiej w perspektywie historycznej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Systemowe uwarunkowania wzrostu gospodarczego krajów Afryki Subsaharyjskiej, 2017, s. 11-31, tab.,bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Równowaga, Historia, Historia gospodarcza
Economic development, Balance, History, Economic history
Kraj/Region
Afryka, Afryka Sub-Saharyjska
Africa, Sub-Saharan Africa
Abstrakt
Z historycznego punktu widzenia Afryka rzadko była przedmiotem zainteresowania ekonomistów czy przedmiotem ożywionej debaty publicznej odnośnie do uwarunkowań jej rozwoju gospodarczego czy warunków życia ludności. W wielu aspektach był to "zapomniany kontynent" kryjący się przed wzrokiem międzynarodowej opinii publicznej głównie przez swoją geograficzną i polityczną nieprzystępność. Dopiero powstanie nurtu ekonomii rozwoju (development economics) w ostatnich dekadach XX wieku pozwoliło na powszechniejsze zwrócenie uwagi na trudności gospodarcze i przeszkody rozwojowe, z jakimi zmaga się Afryka, a które miały i wciąż mają bezpośrednie przeniesienie na warunki życia ponad miliarda ludzi. Tym samym specyfiką ekonomii rozwoju jest to, że nie koncentruje się ona tylko na aspektach stricte ekonomicznych, takich jak stabilizacja makroekonomiczna, reformy strukturalne czy funkcjonowanie rynków kapitałowych, ale dotyka wielu kwestii społecznych, w tym problemów opieki zdrowotnej, edukacji, warunków pracy, instytucji polityki, korupcji, demografii i infrastruktury1. Tak rozległy zakres przedmiotowy tego nurtu pozwala na uświadomienie sobie, jak złożona jest sytuacja społeczno-polityczna krajów rozwijających się - w tym zdecydowanej większości krajów Afryki Subsaharyjskiej. Wobec nich trudno głosić konieczność implementacji względnie prostych i klarownych recept na osiągnięcie trwałego rozwoju gospodarczego oraz podnoszenie standardu życia mieszkańców, ponieważ złożoność uwarunkowań geograficznych, historycznych, społecznych, politycznych i ekonomicznych powoduje konieczność odnoszenia się do rozwiązań kompleksowych, obejmujących wiele dziedzin życia społecznego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Roland G.: Development Economics. Routledge, New York 2014
 2. Austin G., Broadberry S.: Introduction: The Renaissance of Afiican Economic History. "Economic History Review" 2014, Vol. 64/4
 3. Pomeranz K.: The Great Divergence. China, Europe, and the Making of the Modern World Economy. Princeton University Press, Princeton 2001
 4. Maddison A.: Contours of the World Economy, 1-2030 AD. Oxford University Press, Oxford 2007
 5. Szpak J.: Historia gospodarcza powszechna. PWE, Warszawa 2007
 6. Pakenham T.: The Scramble for Afiica: White Man\'s Conquest of the Dark Continent from 1876 to 1912. Avon Books, London 1992
 7. Curtin P., Feierman S., Vansina L: Historia Afiyld. Wydawnictwo Marabut, Gdańsk 2003
 8. Austin G.: Afiican Economic Development and Colonial Legacies. "International Development Policy" 2010, Vol. 1, s. 11-32, https://poldev.revues.org/78 (dostęp: 30.11.2016)
 9. Koller Ch.: Colonial Military Participation in Europe. W: 1914-1918 online International Encyclopaedia of the First World War. Freie Universität Berlin, Berlin 2014, http://encyclopedia. 1914-1918-online.net/article/colonial_militaryj3articipation_ in europe africa (dostęp 10.12.2016).
 10. Kostro K.: Zagadnienia kulturowe w ekonomii. "Gospodarka Narodowa" 2009, nr 3
 11. Hochschild A.: Duch króla Leopolda. Świat książki, Warszawa 2012.
 12. Traverso E.: Europejskie korzenie przemocy nazistowskiej. Książka i Prasa, Warszawa 2011.
 13. Lindqvist S.: Wytępić cale to bydło. Wydawnictwo WAB, Warszawa 2009.
 14. Cameron R., Neal L.: Historia gospodarcza świata. Książka i Wiedza, Warszawa 2004.
 15. Sartre J.-P.: Colonialism and Neocolonialism. Routledge Classics, London 2006
 16. Young R.: Postkolonializm. Wprowadzenie. Wydawnictwo Uniwersytetu lagiellońskie- go, Kraków 2012
 17. Easterly W.: Benevolent Autocrats. Working Paper, 2011, https://williameasterly.fdes. wordpress.com/2011/09/benevolent-autocrats-easterly-draft.pdf (dostęp: 17.12.2016).
 18. Olson M.: Dictatorship, Democracy, and Development. "American Political Science Review" 1993, Vol. 87/3
 19. Kahn B.: Africa and the Washington Consensus. W: Diversity in Development. Reconsidering the Washington Consensus. Eds. J.J. Teunissen, A. Akkerman. FONDAD, Haga 2004
 20. Africa Rising: The Hopeful Continent. "The Economist", 3.12.2011, http://www.econo mist.com/node/21541015 (dostęp: 10.12.2016).
 21. The African Challengers. Global Competitors Emerge ft-om the Overlooked Continent. BCG Perspectives, 2.06.2010, https://www.bcgperspectives.eom/content//articles/ global ization_mergers_acquisitions_africanchallengers/ (dostęp: 10.12.2016).
 22. The Lion Kings? "The Economist", 6.01.2011, http://www.economist.com/node/1785 3324 (dostęp: 10.12.2016).
 23. Africa \'s Lions. Growth Traps and Opportunities for Six African Economies. Eds. H. Bhorat, F. Tarp. Brookings Institution\'s Press, Washington, DC 2016.
 24. Lions on the Move: The Progress and Potential of African Economies. McKinsey Global Institute, June 2010.
 25. African Economic Outlook 2016. Sustainable Cities and Structural Transformation. OECD, Paris 2016.
 26. Sub-Saharan Africa. Time for a Policy Reset. Regional Economic Outlook. International Monetary Fund, Washington, DC 2016.
 27. The Picture in Aftica. Civil Wars. "The Economist", 13.11.2013 http://www.economist. com/blogs/baobab/2013/11 /civil-wars (dostęp: 10.12.2016).
 28. Global Hunger Index 2016. http://ghi.iipri.org/ (dostęp: 1.12.2016)
 29. Global Legal Insights, http://www.globallegalinsights.com/practice-areas/employment/ global-legal-insights-employment-and-labour-law-4th-ed./angola (dostęp: 16.11.2016).
 30. Wiesmann D., Weingärtner L., Schöninger I.: Global Hunger Index: The Challenge of Hunger. Facts, Determinants and Trends. Welt Hunger Hilfe/IFPRI, Bonn 2006.
 31. Forced Migration: The Impact of the Export Slave Trade on African Societies. Ed. J.E. Inikori. Hutchinson, London 1982
 32. Freedom House, https://freedomhouse.org/report/fieedom-world/2015/ (dostęp: 13.11.2016)
 33. Nunn N.: The Long Term Effects of Africa\'s Slave Trades. "The Quarterly Journal of Economics" 2008, Vol. 123/1, http://web.stanford.edu/group/scspi/_media/pdf/Refe rence Media/Nunn_2008_Development Economics.pdf (dostęp: 10.12.2016)
 34. Manning P.: The Slave Trade: The Formal Demographics of a Global System. W: The Atlantic Slave Trade: Effects on Economies, Societies and Peoples in Africa, the Americas, and Europe. Eds. J.E. Inikori, S.L. Engerman. Duke University Press, Durham 1998
 35. Heldring L., Robinson J.A.: Colonialism and Economic Development in Africa. "NBER Working Paper" 2012, No. 18566, http://www.nber.org/papers/wl8566.pdf (dostęp: 10.12.2016)
 36. Acemoglu D., Johnson S., Robinson J.A.: The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation. "American Economic Review" 2001, Vol. 91/5
 37. Artadi E.V., Sala-i-Martin X.: The Economic Tragedy of the XXth Century: Growth in Africa. "NBER Working Paper" 2003, No. 9865, https://core.ac.uli/download/ pdfZ27289042.pdf (dostęp: 10.12.2016).
 38. Kousari K.: Africa\'s Development and External Constraints. W: Africa in the World Economy. Ed. J.J. Teunissen, A. Akkerman. FONDAD, Haga 2005
 39. Elhiraika A.: An Integrated Approach to Africa \'s Development Constraints. W: Africa in the World Economy. Eds. J.J. Teunissen, A. Akkerman. FONDAD, Haga 2005
 40. Hausmann R., Rodrik D., Velasco A.: Growth Diagnostics. W: The Washington Consensus Reconsidered: Towards a New Global Governance. Eds. N. Serra, J.E. Stiglitz. Oxford University Press, Oxford 2008, https://growthlab.cid.harvard.edu/files/ growthlab/files/growth-diagnostics.pdf (dostęp: 10.12.2016)
 41. McCord G., Sachs J.D., Woo W.T.: Understanding Afiican Poverty: Beyond the Washington Consensus to the Millennium Development Goals Approach. W: Africa in the World Economy. Eds. J.J. Teunissen, A. Akkerman. FONDAD, Haga 2005
 42. Easterly W.: Brzemię białego człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 43. Moyo D.: Dead Aid. Why Aid Is Not Working and How There Is a Better Way for Afiica. Farrar Straus Giroux, New York 2010.
 44. Bates R.H., Coatsworth J.H., Williamson J.G.: Lost Decades: Lessons fi\'om Post- -Independence Latin America for Today \'s Africa. "NBER Working Paper" 2006, No. 12610, https://wcfia.harvard.edu/files/wcfia/files/bates_lostdecades.pdf (dostęp: 10.12.2016)
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu