BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sułkowski Łukasz (Społeczna Akademia Nauk; Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Elementy kultur organizacyjnych przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce
Elements of Organizational Culture of Family Businesses in Poland
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 6, cz. 3, s. 13-20, bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - wyzwania globalne i lokalne. Cz. 3
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Kultura organizacyjna
Family-owned business, Organisational culture
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza elementów kultur organizacyjnych przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. Analityczne podejście do kultur organizacyjnych zakłada możliwość ich opisu poprzez opisanie jej składników. W przypadku kultur organizacyjnych przedsiębiorstw rodzinnych, poszukiwana była charakterystyka elementów kulturowych, odróżniająca family business od podmiotów nierodzinnych. Metodyka badań opierała się na przeprowadzeniu analizy porównawczej czterech studiów przypadku. Wśród badanych czterech przypadków, dwie organizacje reprezentowały firmy rodzinne (prywatny szpital oraz niepubliczną szkołę wyższą), a dwie organizacje nierodzinne (szpital publiczny oraz publiczną szkołę wyższą). Metodami badań, pozwalającymi na znalezienie specyfiki elementów kultur organizacyjnych badanych organizacji, były: wywiady swobodne, obserwacja uczestnicząca i nieuczestnicząca oraz analiza materiałów wtórnych. Przeprowadzone badanie miało charakter pilotażowy i stanowi zaledwie początek badań empirycznych nad specyfiką kulturową organizacji rodzinnych. (fragment tekstu)

This article aims to analyze the elements of organizational culture of family businesses in Poland. Analytical approach to organizational culture implies the possibility of their description by describing its components. The pilot study conducted for the purpose of this article suggests that organizational culture of family firms differ from non-family firms. Several specific cultural elements such as values , underlying assumptions, communication systems, narratives, stories, myths, stereotypes, rituals, taboos, heroes and subculture were found. Specific features of these cultural elements origin from the family nature of the organization. However, they have a crucial impact on the management of such organizations. It is worth stressing that studies are of preliminary character and there is a need for further research, based on qualitative and quantitative methodology. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benedict R. (1966, 1999, 2002, 2008), Wzory kultury, wstęp F. Boas, PWN oraz Muza, Warszawa.
 2. Burszta W.J. (2008), Antropologia kultury, Zysk i ska., Warszawa.
 3. Chatman A.J., Barsade S.G. (1995), Personality, Organizational Culture and Cooperation: Evidence from a Business Simulation, "Administrative Science Quarterly", Vol. 40, No. 3 (Sep.).
 4. Freud S. (1999), Totem And Taboo, Some Points of Agreement between the Mental Lives of Savages and Neurotics, Published: Routledge, 23rd June.
 5. Harris S.G. (1994), Organizational Culture and Individual Sensemaking: A Schema-Based Perspective, "Organization Science", Vol. 5(3).
 6. Hofstede G. (1998), Identifying Organizational Subcultures: An Empirical Approach, "Journal of Management Studies", 35.
 7. Kłoskowska A. (2007), Socjologia kultury, PWN, Warszawa.
 8. Manfred F., Kets de Vries R., Miller D. (1986), Personality, Culture and Organization, "The Academy of Management Review", Vol. 11, No. 2 (Apr.).
 9. Martin J. (1990), Deconstructing Organizational Taboos: The Suppression of Gender Conflict in Organizations, "Organization Science", November, vol. 1 no. 4.
 10. Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1999.
 11. Norenzayan A., Atran S., Faulkner J., Schaller M. (2006), Memory and Mystery: The Cultural Selection of Minimally Counterintuitive Narratives, "Cognitive Science", 30.
 12. Pettigrew A.M. (1979), On Studying Organizational Culture, "Administrative Science Quarterly", No. 12.
 13. Słownik Języka Polskiego (2012), PWN, Warszawa.
 14. Sułkowski Ł. (2003), Czy rynek można postrzegać jako pole bitwy, "Przegląd Organizacji", nr 10.
 15. Van Vianen A.E.M., Fischer A.H. (2002), Illuminating the glass ceiling: The role of organizational culture preferences, "Journal of Occupational and Organizational Psychology".
 16. Wilson E. (2000), Inclusion, exclusion and ambiguity - The role of organisational culture, Personnel Review, Vol. 29, Issue 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu