BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasik Katarzyna (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Kultura organizacyjna i jej wpływ na jakość funkcjonowania firm rodzinnych
The organizational Culture and Its Impact on the Quality of the Functioning of Family Businesses
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 6, cz. 3, s. 33-42, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - wyzwania globalne i lokalne. Cz. 3
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Kultura organizacyjna, Jakość zarządzania
Family-owned business, Organisational culture, Quality of management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Cel artykułu stanowi zatem prezentacja szeroko rozumianych relacji miedzy kulturą organizacyjną firmy rodzinnej a jakością. Za metodę badawczą została przyjęta analiza literatury przedmiotu. (fragment tekstu)

For the assessment of the impact organizational cultures of family business on its quality performance, the study was conducted based on the literature and my own observations of this kind of business. The article is paying attention, among others, to the influence of the organizational culture on organizational standards, presenting the most important areas of its implications. Elements of the organizational culture were discussed, with pointing at her power, evolutionary possibilities and the substantial role as a tool in the process of organizational changes. Thorough analysis of the theme, makes it possible to prove the relationship between organizational culture and the creation of quality in the company. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chudy K. (2012), Społecznie odpowiedzialny przedsiębiorca atrybutem współczesnego przedsiębiorstwa - przykład firmy rodzinne [w:] Firmy rodzinne - współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Kierunki i strategie rozwoju, red. Ł. Sułkowski, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Tom XIII, Zeszyt 7, wyd. SAN, Łodź.
 2. Griffin R.W. (2005), Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa.
 3. Kamińska B. (2012), Rola kultury organizacyjnej w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 2.
 4. Kamińska B. (2012), Rola kultury organizacyjnej w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 2 [za:] M. Gableta, E. Karamalla (1999), Firma z charakterem. Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstw, "Personel", nr 4.
 5. Kożusznik B. (2007), Zachowania człowieka w organizacji, PWN, Warszawa.
 6. Łunarski J. (2008), Zarządzanie jakością. Standardy i zasady, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 7. Myszewski J.M. (2009), Po prostu jakość. Podręcznik zarządzania jakością, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 8. Sikorski Cz. (2006), Kultura organizacyjna, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 9. Skrzypek E. (2000), Jakość i efektywność, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 10. Sułkowski Ł. (2002), Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa.
 11. Sułkowski Ł. (red.) (2005), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń.
 12. Wawak S. (1998), http://www.wawak.pl/pl/content/kultura-organizacyjna-jakosc [w:] J. Tata, S. Prasad.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu