BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróblewska-Kazakin Agnieszka (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Kultura organizacyjna zorientowana na pracownika jako wyznacznik przewagi konkurencyjnej firm rodzinnych
Organizational Culture Orientated on Employee as Determinant of Competitive Superiority of Family Business
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 6, cz. 3, s. 43-50, bibliogr. 14 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - wyzwania globalne i lokalne. Cz. 3
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Kultura organizacyjna, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przewaga konkurencyjna
Family-owned business, Organisational culture, Human Resources Management (HRM), Competitive advantage
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kultura organizacyjna firm rodzinnych, oparta na więziach i wartościach rodzinnych, jest czynnikiem sprzyjającym uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. A ogniwem scalającym przedsiębiorcę z klientem staje się zaangażowany, lojalny i utożsamiający się z firmą pracownik. Podstawowym elementem kultury organizacyjnej firm rodzinnych jest wzajemne zaufanie pracowników i przełożonych, które w systemie motywacyjnym stawiane bywa równolegle z wysokością płac. Zaufanie pracowników do przełożonych przekłada się na większe zaangażowanie w świadczoną pracę i daje poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Z kolei zaufanie przełożonych do podwładnych pozwala na delegowanie uprawnień, co sprzyja podnoszeniu ich kwalifikacji, prowadzi do lepszego wykorzystania ich wiedzy i umiejętności. (fragment tekstu)

Presenting meaning of the organizational culture from a point of view of the personnel management in family corporations is a purpose of the article, since the specificity of these companies is postponing also to peculiar relations with employees. This specificity many times is pointing at the majority of family business in building positive relations with customers which are coming back in order to buy the product with contentment and with satisfaction. And exactly an employee is an indirect link between the entrepreneur and the customer. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bugdol M. (2010), Zaufanie jako element systemu wartości organizacyjnych, "Współczesne Zarządzanie", nr 2.
 2. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2007), Zaufanie w kreowaniu strategii przedsiębiorstwa, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 2.
 3. Hofstede G., Hofstede G.J. (2007), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 4. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa.
 5. Juchnowicz M., Zaufanie organizacyjne, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 2.
 6. Król H., Ludwiczyński A. (red.) (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa.
 7. Ławrynowicz M. (2010), Zaufanie w polskich firmach, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5.
 8. Mulder M. (1976), Reduction of power differences in practice: The power distance reduction theory and its applications [w:] G. Hofstede, M.S. Kassem (red.), European Contributions to Organization Theory, Van Gorcum, Assen, Neth.
 9. Pawłowska B., Witkowska J., Nieżurawski L. (2010), Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta, PWN, Warszawa.
 10. Peters T.J., Waterman R.H. (1982), In search of excellence: Lessons from America's best run companies, Harper&Row, New York.
 11. Reichheld F.F., Teal T. (2007), Efekt lojalności. Ukryta siła rozwojowa Twojej firmy, Helion, Gliwice.
 12. Schneider W. (2000), Kundenzufriedenheit. Strategie, Messung, Management, VerlagModerne Industrie, Landsberg.
 13. Stredwick J. (2009), Zarządzanie pracownikami w małej firmie, OnePressSmallBusiness, Helion, Gliwice.
 14. Zieliński M. (2011), Pozyskiwanie personelu a kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, "Organizacja i zarządzanie", Nr 2(14).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu