BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejczyk-Olczak Izabela (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zarządzanie wiekiem w sektorze MSP jako wyzwanie
Age Management in SME Sector as a Challenge
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 6, cz. 3, s. 61-72, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - wyzwania globalne i lokalne. Cz. 3
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie wiekiem
Small business, Age management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesne organizacje muszą sprostać licznym wyzwaniom pojawiającym się w otoczeniu. Dotyczy to również, a może nawet przede wszystkim, małych i średnich przedsiębiorstw. Kreując model biznesowy, dobierając praktyki zarządzania, mogą one wykorzystać ogromny potencjał i kompetencje starszych pracowników, opierając się niesprzyjającym trendom demograficznym. Systemowo zagadnienia te obejmuje zarządzanie wiekiem, stosunkowo nowy, podlegający ewolucji, obszar zarządzania zasobami ludzkimi. Działające w globalnym, zmiennym i konkurencyjnym środowisku firmy mogą sięgać po instrumenty zarządzania wiekiem i promować postawę sprzyjającą zatrudnianiu dojrzałych pracowników. (fragment tekstu)

The article presents the special characteristics of age management as an HRM area in small and medium-sized enterprises (SMEs) in the light of a number of emerging challenges. It starts with an attempt at defining challenges, age management and presenting its components, based on Polish and foreign literature. This review of theoretical materials and survey results is followed by the presentation of the selected results of an employer survey conducted under the project "Equalisation of opportunities in the labour market for people aged 50+". The survey results are juxtaposed with those generated by other research projects. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arendt Ł. (2007), Kapitał ludzki wobec technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach [w:] E. Kryńska (red.), Kapitał ludzki w małych i średnich przedsiębiorstwach - przystosowania do technologii informatycznych. Wyniki badań empirycznych, IPiSS, Warszawa.
 2. Fabi B., Raymond L., Lacoursičre R. (2007), HRM Practice Clusters in Relation to Size and Performance: An Empirical Investigation in Canadian Manufacturing SMEs, "Journal of Small Business and Entrepreneurship", 20, no. 1.
 3. Ilmarinen J. (2005), Towards a longer Worklife! Ageing and the quality of worklife in the European Union, Finnish Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki, www.eurofound.eu.int.
 4. Jaros R., Krajewski P., Mackiewicz M. (red.) (2010), Osoby po 45. roku życia na rynku pracy Lubelszczyzny, Fundacja CBOS, Warszawa.
 5. Kawka T. (2010), System motywowania kadr menedżerskich [w:] M. Matejun (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa.
 6. Kołodziejczyk-Olczak I. (2007), Kompetencje job-coachów w ocenie własnej oraz beneficjentów projektu "Sojusz dla pracy" [w:] B. Urbaniak (red.), Pracownicy po 45 roku życia wobec barier na rynku pracy, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa.
 7. Krol H. (red.) (2007), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 8. Kwiatkiewicz A. (2010), Analiza dobrych praktyk dotyczących zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach - studium przypadku, PARP, Warszawa.
 9. Naegele G., Walker A. (2006), A guide to good practice in age management, Office for Official Publications of the European Communities.
 10. Nogalski B., Wojcik-Karpacz A., Karpacz J. (2010) [w:] M. Matejun (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa.
 11. Managing the Ageing Workforce. An introductory guide to age management for HR Professional (2007), TAEN - The Age and Employment Network.
 12. Lewis K., Walker E. A. (2011), Self-employment: Policy panacea for an ageing population?, "Small Enterprise Research", 2011.
 13. Lisowska R. (2010), Analiza warunków ograniczających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw [w:] M. Matejun (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa.
 14. Litwiński J., Sztanderska U. (2010a), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 15. Litwiński J., Sztanderska U. (2010b), Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, PARP, Warszawa.
 16. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 17. Prahalad K., Krishnan M.S. (2010), Nowa era innowacji, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.
 18. Piecuch T. (2010), Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw [w:] M. Matejun (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa.
 19. Rogozińska-Pawełczyk A., Kołodziejczyk-Olczak I. (2008), Godzenie życia osobistego z pracą zawodową w firmach z sektora MŚP [w:] C. Sadowska-Snarska (red.), Równowaga praca - życie - rodzina, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 20. Safin K. (2008), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 21. Strużycki M. (red.) (2002), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa, za: Krol H. (red.) (2007), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 22. Schimanek T. (2010), Co to jest zarządzanie wiekiem? [w:] Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa.
 23. Sidor-Rządkowska M. (2004), Zarządzanie personelem w małej firmie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 24. Sokołowska A. (2010), Uwarunkowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa [w:] M. Matejun (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa.
 25. Szmidt Cz. (2007), Wstęp za Krol Henryk (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 26. Stańczyk-Hugiet E. (2007), Strategiczny kontekst zarządzania wiedzą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 27. Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne - jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa.
 28. Urbaniak B., Wieczorek I. (2007), Zarządzanie wiekiem [w:] B. Urbaniak (red.), Pracownicy 45+ w naszej firmie, UNDP, Warszawa.
 29. Walker A. (1997), Combating Age Barriers in Employment - A European Research Report, European Foundation Dublin.
 30. Walker A. (2005), The Emergence of Age Management in Europe, International "Journal of Organizational Behavior", Volume 10 (1).
 31. Wiktorowicz J., Kołodziejczyk-Olczak I., Wieczorek I. (2010), Fachowcy 45+. Raport z badania potrzeb pracodawców wobec pracowników w wieku 45+ w województwie łódzkim, Społeczna Akademia Nauk, Łodź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu