BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Maria (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Przywództwo a firmy rodzinne w Polsce
Leadership and Family Businesses in Poland
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 6, cz. 3, s. 73-80, tab., bibliogr. 11 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - wyzwania globalne i lokalne. Cz. 3
Słowa kluczowe
Przywództwo, Przedsiębiorstwo rodzinne
Leadership, Family-owned business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przywództwo to proces społeczny, którego znaczenie trudno przecenić, gdyż jest niezbędne do tworzenia zmian. Przywódcą staje się osoba, która: zajmuje najwyższą pozycję w firmie, ma największy wpływ na wyznaczanie celów, kształtuje otoczenie według własnych zamierzeń, osiąga wpływy częściej od innych. Firmy rodzinne w Polsce, w obecnej sytuacji gospodarczej, potrzebują właściciela o cechach i zachowaniach przywódcy. Przywódca prezentuje się bowiem jako osoba dysponująca odpowiednimi kompetencjami, wyrażająca i propagująca cele, stawiająca wysokie wymagania podwładnym, których potrafi dowartościować. Zwolennicy ufają przywódcy i akceptują jego ideologie, identyfikują się z nim i realizują wspólne cele. Panowanie charyzmatyczne pozwoli rozwijać się i przetrwać firmom rodzinnym, znajdującym się w trudnej sytuacji, jest niezbędne do dokonywania w nich procesu zmian, do zbudowania nowej jakości relacji oraz wspólnego działania właściciela (zarządzającego) i pracowników. (fragment tekstu)

Family businesses, which are the largest group of economic entities in Poland, have become an object of research also due to the variety of roles of the owner, resulting from his / her method of doing business. The vast majority of decisions are made by the managing person. The founders of family businesses use a paternalistic pattern of management, characterised by one-person, charismatic and power-oriented management. This model of leadership dominates among Polish entrepreneurs. However, strongly paternalistic management, which constitutes the strength and success at the stage of company formation, becomes a detrimental factor at the other stage of business development. Leadership elements such as visions, inspirations and passions undoubtedly affect the driving force behind the company's success. The author presents a typology of leadership in Polish family businesses. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Griffin R.W. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Kowalewska A., Sułkowski Ł., Szut J. (2009), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania, PARP Pentor, Warszawa.
 3. Pszczołowski T. (1982), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.
 4. Safin K. (2007), Przedsiębiorstwa rodzinne - istota i zachowania strategiczne, AE im. O.Langego, Wrocław.
 5. Stoner J. (2011), Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Sułkowski Ł. (2001), Role przywódcy a wzory kierowania, Acta Universitatis Lodziensis, "Folia Socjologia", 29.
 7. Sułkowski Ł. (2005), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 8. Sułkowski Ł. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce, "Zarządzanie zasobami ludzkimi", nr 1, IPiSS.
 9. Sułkowski Ł. (2010), Problemy zarządzania, vol. 8, nr 4 (30), "Przedsiębiorczość rodzinna", Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 10. Śnierzyński M. (2010), Profesjonalizacja zarządzania w małym przedsiębiorstwie rodzinnym, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XI, z. 8.
 11. Zgołkowa H. (red.) (1995), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu