BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Anna Irena (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Tytuł
Sharing economy jako nowy trend w zachowaniach konsumentów
Sharing Economy as a New Trend in Consumer's Behavior
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 417-425, ryc., tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomia współdzielenia, Konsumpcja kolaboratywna, Zachowania konsumenta, Relacje klient-klient
Sharing economy, Collaborative consumption, Consumer behaviour, Consumer to Consumer (C2C)
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem artykułu była analiza sharing economy jako jednej z alternatywnych form dostępu do dóbr. Podjęto rozważania dotyczące różnic występujących między pojęciami ekonomia dostępu (access economy), ekonomia współpracy (collaborative economy, peer economy) oraz ekonomia dzielenia sharing economy. Szczególną uwagę poświęcono sharing economy zarówno w ujęciu sensu stricto, jak również sensu largo. W oparciu o model wielopoziomowej konsumpcji (framework of multilevel consumptuion) omówiono relacje w obszarach konsument - produkt (C2P), konsument - konsument (C2C) oraz konsument - biznes (C2B). Natomiast w końcowej części artykułu zaproponowano koncepcyjny model procesu decyzyjnego konsumenta w zakresie wyboru konsumpcji kolaboratywnej jako formy zachowania rynkowego. Jako metody badawcze zastosowano syntezę literatury przedmiotu oraz analizę deskryptywną. Artykuł ma charakter przeglądowy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article were theoretical reflections on alternative forms of access to goods. There were made considerations regarding differences between terms access economy, collaborative economy and sharing economy. Special attention was paid to sharing economy sensu stricto as well as sensu largo. Based on framework of multilevel consumptuion model relationships such as consumer-product (C2P), consumer-consumer (C2C), and consumer-business (C2B) were discussed. Furthermore, the conceptual model of consumer decision-making process in terms of collaborative consumption as a form of market behavior was shown in the final part of the paper. As a research method, the synthesis of the literature and the descriptive analysis were applied. This article is of a review nature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Algar, R. (2007). Collaborative consumption. http://www.oxygen-consulting.co.uk/insights/collaborative-consumption/
 2. Bainbridge, J. (2013). Understanding Collaborative Consumption. http://www.campaignlive.co.uk/article/1208887/understanding-collaborative-consumption?src_site=marketingmagazine#
 3. Bardhi, F. i Eckhardt, G.M. (2012). Access-based Consumption: The Case of Car Sharing. Journal of Consumer Research, 39, 881-987.
 4. Botsman, R. i Rogers, R. (2010). What's Mine is Yours: The Rise of Collaborative Consumption. New York: Harper Collins.
 5. Botsman, R. (2015). The sharing economy: dictionary of commonly used terms. http://www.collaborativeconsumption.com/2015/11/12/the-sharing-economy-dictionary-of-commonly-used-terms/
 6. Chen, Y. (2009). Possession and access: consumer desires and value perceptions regarding contemporary art collection and exhibit visits. Journal of Consumer Research, 35, 925-940.
 7. Chou, C.-J., Chen, C.-W. i Conley, C. (2015). An approach to assessing sustainable product-service systems. Journal of Cleaner Production, 86, 277-284.
 8. Eckhardt, G.M. i Bardhi, F. (2015). The Sharing Economy Isn't About Sharing at All, Harvard Business Review. https://hbr.org/2015/01/the-sharing-economy-isnt-about-sharing-at-all
 9. Felson, M. i Spaeth, J.L. (1978). Community structure and collaborative consumption: A routine activity approach. American Behavioral Scientist, 21 (4), 614-624.
 10. Gansky, L. (2010). The Mesh: Why the Future of Business Is Sharing. New York: Penguin Books.
 11. Giełzak, M. (2016). Transport 4.0, czyli podróżowanie w czasach sharing economy. http://wethecrowd.pl/transport-4-0-czyli-podrozowanie-w-czasach-sharing-economy/
 12. Graham, J. (2010). Critical Thinking in Consumer Behavior: Cases and Experiential Exercises. New Jersey: Prentice Hall.
 13. Jaeger-Erben, M., Rückert-John, J. i Schafer, M. (2015). Sustainable consumption through social innovation: a typology of innovations for sustainable consumption practices. Journal of Cleaner Production, 108, 784-798.
 14. Janczewski, J. (2017). Konsumpcja współdzielona a przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość i edukacja, 13, w druku.
 15. Juda, A. (2013). "Dlaczego konsumpcjonizm już nie wystarcza - kolaboratywna konsumpcja w Polsce na przykładzie Couchsurfingu". Kraków: Uniwersytet Jagielloński. http://krytyka.org/wp-content/uploads/2014/03/Aleksandra-Juda-Alternatywna-konsumpcja.pdf
 16. Malinowski, B.F. (2016). Czym naprawdę jest sparing economy? http://wethecrowd.pl/czym-naprawde-sharing-economy/
 17. Małecka, A. i Mitręga, M. (2015). Konsumpcja kolaboratywna - wyzwania pomiarowe i menedżerskie w kontekście tzw. ride sharing. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2 (39).
 18. Nadjm, M. (2012). Collaborative Consumption - Could Your Business Benefit from Crowd Power? http://www.socialmediatoday.com/content/collaborative-consumption-could-your-business-benefit-crowd-power
 19. Park H. i Joyner Armstrong, C.M. (2017). Collaborative Apparel Consumption in the Digital Sharing Economy: An Agenda for Academic Inquiry. Collaborative apparel consumption, Accepted Article, doi: 10.1111/ijcs.12354.
 20. PAP, (2016). Ekonomia dzielenia się: potrzebne odpowiednie prawo, http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1627768,Ekonomia-dzielenia-sie-potrzebne-odpowiednie-prawo
 21. Philip, H.E., Ozanne, L.K. i Ballantine, P.W. (2015). Examining temporary disposition and acquisition in peer-to-peer renting. Journal of Marketing Management, 31, 1310-1332.
 22. Rostek, A. i Zalega, T. (2015). Konsumpcja kolaboratywna wśród młodych polskich i amerykańskich konsumentów (cz. 1). Marketing i Rynek, 5, 11-19.
 23. Rudawska, I. (2016). Ekonomia dzielenia się czyli konsumpcja współdzielona i inne formy alternatywnego dostępu do dóbr. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 254.
 24. Rudawska, I. (2004). Innowacje dysruptywne w kształtowaniu relacji z klientami wewnętrznymi i instytucjonalnymi. Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, 179 (1), 245-251.
 25. Strahilevitz, M.A. i Loewenstein, G.F. (1998). The Effect of Ownership History on the Valuation of Objects. Journal of Consumer Research, 25, 276-289.
 26. Walsh, B. (2011). Today's smart choice: Don't own. Share. http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2059521_2059717_2059710,00.html
 27. Wardak, P. i Zalega, T. (2013). Konsumpcja kolaboratywna jako nowy trend konsumencki. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studia i Materiały, 16, 7-32.
 28. Zalega, T. (2012). Konsumpcja. Determinanty, teorie, modele. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 29. Zalega, T. (2013). Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku. Konsumpcja i Rozwój, 2 (5), 3-22.
 30. Zgiep, Ł. (2014). Sharing economy jako ekonomia przyszłości. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 4 (47), 193-205.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu