BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Romashkina Gulnara (Tyumen State University, Russia), Davydenko Vladimir (Tyumen State University, Russia), Semova Natalia (Tyumen State University, Russia)
Tytuł
The Problem of Trust in Public Institutions and Economic Development in the Regions of Russia
Problem zaufania do instytucji publicznych i rozwój gospodarczy w regionach Rosji
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 7, s. 237-262, rys., tab., bibliogr. 37 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Słowa kluczowe
Zaufanie, Zaufanie publiczne, Instytucje publiczne, Zaufanie społeczne
Trust, Public confidence, Public institutions, Social trust
Uwagi
Klasyfikacja JEL: P250, Z130, O170
streszcz., summ.
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
One of the main contradictions in the development of modern Russia is the conflict between its socio-political and socio-economic components. On the one hand, there is almost absolute confidence in the institutions of personified authority, that is confirmed many times by sociological research and the actual election results. On the other hand, there is constant capital outflow, internal and external emigration, economic degradation and deindustrialization, due to both economic and political factors. These processes happen together with low interpersonal trust, the weakness of social network interactions, growing institutional trust and enormous spatial gaps in social and economic projections. Economic development in countries with a low level of interpersonal trust traditionally bases on the government participation in the country's economy. Is a topical question whether the Russian tendency towards state capitalism due to the mentality? Russia is a country of regions, that is why the most powerful and profound processes take place in the regions. By statistical analysis we investigated the relationship between socio-economic processes in the Russian regions, the confidence of population estimates of different aspects of their lives and socioeconomic situation according to the materials of the 10-year sociological monitoring (2006- 2016).(abstrakt oryginalny)

Jedną z głównych sprzeczności w rozwoju współczesnej Rosji jest konflikt między jego społeczno-politycznymi i społeczno-gospodarczymi komponentami. Z jednej strony, istnieje prawie absolutne zaufanie do instytucji spersonalizowanej władzy, które wielokrotnie zostało potwierdzone przez badania socjologiczne i aktualne wyniki wyborów. Z drugiej strony,obserwuje się stały odpływ kapitału, wewnętrzną i zewnętrzną emigrację, degradację ekonomiczną i deindustrializację, zarówno ze względu na czynniki ekonomiczne, jak i polityczne. Procesy te następują łącznie z niskim poziomem zaufania interpersonalnego, słabościami interakcji społecznościowych, rosnącym zaufaniem instytucjonalnościowym i ogromnymi lukami obserwowanymi w prognozach ekonomicznych i społecznych. Rozwój gospodarczy w krajach o niskim poziomie zaufania interpersonalnego tradycyjnie bazuje na udziale rządu w gospodarce. Aktualne jest pytanie, czy rosyjskie tendencje do kapitalizmu państwowego wynikają z mentalności? Rosja jest krajem regionów, dlatego najsilniejsze i najgłębsze procesy odbywają się w regionach. Poprzez analizę statystyczną zbadano zależności między procesami społeczno-gospodarczymi w regionach Rosji. Zaufanie w społeczeństwie zostało oszacowane w zależności od różnych aspektów życia i sytuacji społeczno-gospodarczej na podstawie materiałów monitoringu socjologicznego w latach 2006-2016.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexander J.C., Marx G.T., Williams C.L. (2004), Self, social structure, and beliefs: explorations in sociology, University of California Press.
 2. Bjørnskov C. (2008), Social trust and fractionalization: A possible reinterpretation, "European Sociological Review", vol. 24(3), pp. 271-283.
 3. Buchan N., Croson, R. (2004), The boundaries of trust: own and others' actions in the US and China, "Journal of Economic Behavior and Organization", vol. 55 (4), pp. 485-504.
 4. Bussey K. (2010), The Role of Promises for Children's Trustworthiness and Honesty, in: Rotenberg K.J. (ed.), Interpersonal Trust During Childhood and Adolescence, Cambridge University Press, New York.
 5. Cook K.S., Levi M., Hardin R. (eds.) (2009), Whom can we trust?: How groups, networks, and institutions make trust possible, Russell Sage Foundation.
 6. Corneo G., Jeanne O. (1997), Snobs, bandwagons, and the origin of social customs in consumer behavior, "Journal of Economic Behavior & Organization", vol. 32(3), pp. 333- 347.
 7. Davydenko V.A., Romashkina G.F. (2013), Economic mechanisms of formation and reproduction of the social structure of the region, Tyumen State University, Herald, (8), pp. 91-97.
 8. Delhey J., Newton K. (2003), Who Trusts: The Origins of Social Trust in Seven Nations, "European Societies", vol. 5 (2), pp. 93-137.
 9. Endress M. (2002), Vertrauen, Bielefeld.
 10. Endress M. (2005), Introduction: Alfred Schutz and contemporary social theory and social research, Explorations of the Life-World, pp. 1-15.
 11. Fukuyama F. (1995), Trust: The social virtues and the creation of prosperity, no. D10 301 c. 1/c. 2, Free Press Paperbacks.
 12. Gouldner A.W. (1960), The norm of reciprocity: A preliminary statement, "American Sociological Review", pp. 161-178.
 13. Hirsch F. (1978), Social Limits to Growth, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
 14. Hirsch F. (2005), Social limits to growth, Routledge.
 15. Hollis M. (1998), Trust within reason, Cambridge University Press.
 16. Kaźmierczyk J. (2014), Centralizacja działalności jako czynnik zmniejszający jej regionalny charakter (przykład banków w Polsce), "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze", vol. 1, pp. 119-132.
 17. Kaźmierczyk J. (2015), Konsensus Poznański i Konsensus Azjatycki - jak daleko do Konsensusu Waszyngtońskiego? Analiza porównawcza. Pierwsze spostrzeżenia, in: Pietraszkiewicz K. (ed.), Sektor finansowy: stymulatory i zagrożenia rozwoju, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), Warszawa, pp. 222-239.
 18. Knack S., Keefer P. (1997), Does social capital have an economic payoff? A crosscountry investigation, "The Quarterly Journal of Economics", vol. 112(4), pp. 1251-1288.
 19. Knack S., Zak P.J. (2003), Building trust: public policy, interpersonal trust, and economic development, "Supreme Court Economic Review", vol. 10, pp. 91-107.
 20. Luhmann N. (1980), Trust and Power, New York, John Wiley and Sons.
 21. Nissenbaum H. (2001), Securing trust online: Wisdom or oxymoron, "BUL Rev.", vol. 81, p. 635.
 22. Putnam R.D. (1993), The prosperous community, "The American Prospect", vol. 4(13), pp. 35-42.
 23. Regions in Russia: socio-cultural portraits of regions in the context of the whole country (2009), Compilation and General edition, N.I. Lapin, L. A. Belyaeva.
 24. Richins M.L., Rudmin F.W. (1994), Materialism and economic psychology, "Journal of Economic Psychology", vol. 15(2), pp. 217-231.
 25. Rothstein B., Uslaner E.M. (2005), All for all: Equality, corruption, and social trust, "World Politics", vol. 58(01), pp. 41-72.
 26. Sasaky M., Davydenko V.A., Romashkina G.F., Voronov V.V. (2013), A comparative analysis of trust in different countries, "Sotsiologicheskie Issledovaniya", vol. (3), pp. 60-73.
 27. Seligman A.B. (1997), The Problem of Trust, Princeton University Press, New Jersey, pp. 5-7.
 28. Sociocultural dynamics - a portrait of the Tyumen region: collective monograph (2015), Romashkina G.F., Davydenko V.A. (ed.), Publishing House of the Tyumen State University, Tyumen.
 29. Trompenaars F. (2003), Did the Pedestrian Die? Insights from the Greatest Culture Guru, London, Capstone, pp. 129-166.
 30. Uslaner E. (2002), The moral foundations of trust, Cambridge, Cambridge University Press.
 31. Walker J., Ostrom E. (2009), Trust and Reciprocity as Foundations for Cooperation. Whom can we trust, pp. 91-124.
 32. Weber M. (1978), Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, vol. 1, University of California Press, Berkeley.
 33. Wuthnow R. (2002), Loose Connections: Joining Together in America's Fragmented Communities, About Harvard University Press.
 34. Wuthnow R. (2004), Trust as an aspect of social structure. Self, Social Structure, and Beliefs, Explorations in Sociology, University of California Press, pp. 145-167.
 35. Yamagishi T., Yamagishi M. (1994), Trust and commitment in the United States and Japan, "Motivation and Emotion", vol. 18(2), pp. 129-166.
 36. Yamagishi T., Cook K.S., Watabe M. (1998), Uncertainty, trust, and commitment formation in the United States and Japan. "American Journal of Sociology", vol. 104, pp. 165-194.
 37. Zak P.J., Knack S. (2001), Trust and growth, "The Economic Journal", vol. 111(470), pp. 295-321.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu