BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rydzak Waldemar (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
European Communication Monitor - kierunek zmian komunikowania się firm z otoczeniem
The European Communication Monitor - the Direction of Change in Company Communication with Stakeholders
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 7, s. 263-273, rys., bibliogr. 15 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Słowa kluczowe
Komunikowanie przedsiębiorstwo-otoczenie, Big Data, Technologia komunikowania, Formy komunikowania, Komunikowanie
Communication company-environment, Big Data, Communication technology, Forms of communication, Communication
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D83, L14
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiana podejścia biznesu i naukowców do zagadnień związanych z rolą informacji oraz komunikowaniem się na gruncie nauk ekonomicznych skutkuje rozwojem koncepcji naukowych, w których funkcja strategicznego komunikowania ujmowana jest coraz częściej jako elementem zarządzania przedsiębiorstwem. Dialog firmy z otoczeniem przyczynia się do tworzenia ich niematerialnego kapitału - reputacji i zaufania a w konsekwencji wzrostu ich wartości rynkowej. W artykule podjęta została próba weryfikacji wybranych koncepcji teoretycznych wskazujących, że mobilna komunikacja, media społecznościowe, automatyzacja procesu komunikowania i analizy typu "big data", to obszary komunikowania się firmy z interesariuszami zewnętrznymi o największym potencjale rozwoju w najbliższych latach. Obecnie ponad 72% przedstawicieli spółek giełdowych, organizacji rządowych i pozarządowych profesjonalnie zajmujących się komunikowanie jest przekonana, że "big data" będzie miało znaczący wpływ na ich działania. Jednocześnie tylko 21% z nich wykorzystuje tego typu informacje w bieżącej działalności. Podobne zjawisko występuje w ocenie zwiększenia stopnia automatyzacji komunikowania się z interesariuszami oraz dopasowania zawartości treści do potrzeb współczesnych konsumentów. Co prawda 75% ekspertów działania takie uznaje za potrzebne, ale tylko 29 % z nich realizuje tego typu aktywności w praktyce.(abstrakt oryginalny)

The European Communication Monitor is the largest international research project focused on strategic communication. The main subjects of the 10th-anniversary edition of the study were, among others, issues related to social media, "big data" and the automation of the process of communication with stakeholders. More than 72% of respondents are convinced that "big data" will have a significant impact on their activities. At the same time, only 21% of them use this type of information in current business operations. A similar phenomenon is evident when evaluating the increasing level of the automation of communication with stakeholders, as well as adjusting the content of the information to the needs of today's consumers. Almost 75% of experts consider such activities to be necessary, but only 29% of them put them into practice.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Avidar R., Ariel Y., Malka V., Levy E.C. (2013), Smartphones and young publics: A new challenge for public relations practice and relationship building, "Public Relations Review", no. 39(5), p. 603-605.
 2. Freberg K., Graham K., McGaughey K., Freberg L.A. (2011), Who are the social media influencers? A study of public perceptions of personality, "Public Relations Review", no. 37(1), p. 90-92.
 3. Gandomi A., Haider M. (2015), Beyond the hype: Big data concepts, methods, and analytics, "International Journal of Information Management", no. 35(2), p. 137-144.
 4. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.
 5. Mayer Schönberger V., Cukier K. (2013), Big Data: A revolution that will transform how we live, work and think, Boston, MA, New York, NY: Houghton Mifflin Harcourt.
 6. McCorkindale T., Morgoch M. (2013), An Analysis of the Mobile Readiness and Dialogic Principles on Fortune 500 Mobile Websites, "Public Relations Review", no. 39(3), p. 193-197.
 7. Phillips D. (2015), The automation of public relations: A perspective on the development of automation affecting public relations, Woodbridge, UK: BLURB.
 8. Płóciennik S. (2007), Problemy niemieckiego rynku pracy w perspektywie nowej ekonomii porównawczej, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta, UniwersytetWrocławski, http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/76/22.pdf, (dostęp: 22.12.2010).
 9. Rydzak W. (2011), Reputacja a działania informacyjne organizacji w sytuacjach kryzysowych i determinany ich wyboru, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 10. Rydzak W., Verhoeven P. (2016), European Communication Monitor 2014 - nowe trendy w komunikowaniu, w: Adamus-Matuszyńska A., Public Relations w perspektywie naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 91-99.
 11. Zerfass A., Ruler B.V., Rogojinaru A., Verčič D., Hamrefors S. (2007), European Communication Monitor 2007, Trends in Communication Management and Public Relations - Results and Implications, University of Leipzig - EUPRERA, Lipsk.
 12. Zerfass A., Moreno A., Tench R., Verčič D., Verhoeven P. (2008), European Communication Monitor 2008. Trends in Communication Management and Public Relations - Results and Implications, EUPRERA, University of Leipzig, Bruksela-Lipsk.
 13. Zerfass A., Moreno A., Tench R., Verčič D., Verhoeven P. (2013), European Communication Monitor 2013. A Changing Landscape - Managing Crises, Digital Communication and CEO Positioning in Europe. Results of a Survey in 43 Countries, EACD/EUPRERA, Helios Media, Bruksela.
 14. Zerfass A., Moreno A., Tench R., Verčič D., Verhoeven P. (2014), European Communication Monitor 2014. Excellence in Strategic Communication - Key Issues, Leadership, Gender and Mobile Media. Results of a Survey in 42 Countries, EACD/EUPRERA, Helios Media, Bruksela.
 15. Zerfass A., Moreno A., Tench R., Verčič D., Verhoeven P. (2016), European Communication Monitor 2016. Exploring trends in big data, stakeholder engagement and strategic communication. Results of a Survey in 43 Countries, EACD/EUPRERA, Quadriga Media, Berlin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu