BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sajnóg Artur (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Porównywalność i istotność pozostałego wyniku całkowitego w sprawozdaniach finansowych banków
Comparability and Significance of other Comprehensive Income in the Financial Statements of Banks
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 7, s. 51-58, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Banki, Wynik finansowy, Sprawozdanie finansowe spółek giełdowych, Informacyjna funkcja sprawozdań finansowych, Wyniki badań
Banks, Financial performance, Financial statements of listed companies, Information function of financial statements, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zasadniczym celem opracowania jest określenie porównywalności i istotności pozostałego wyniku całkowitego, wprowadzonego do sprawozdania z całkowitych dochodów w Polsce w 2009 r. Wiodącym nurtem badań o charakterze teoretyczno-empirycznym podjętym w opracowaniu jest ocena formy prezentacji wyniku całkowitego oraz jego komponentów przez bankowe spółki notowane na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych (stan na 15.09.2016). Ważnym elementem procesu badawczego jest komparatywna analiza oceny skali i zróżnicowania wyników działalności banków, mierzonych za pomocą tradycyjnego wyniku finansowego oraz wyniku całościowego. Diagnoza ta została przeprowadzona na podstawie rocznych sprawozdań finansowych banków z lat 2009-2015. W ramach niniejszego badania zidentyfikowano zróżnicowane warianty prezentacji pozostałego wyniku całościowego. Ponadto, wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że istotność pozostałego wyniku całościowego, w porównaniu do zysku netto, z punktu widzenia udziału w zysku całkowitym, kapitale własnym i kapitale całkowitym, była niewielka. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this paper is to determine the comparability and significance of other comprehensive income, which was introduced to the statement of comprehensive income in Poland in 2009. The major subject of the theoretical and empirical study presented in this paper is the evaluation of the presentation of comprehensive income and its components by bank companies listed on the Warsaw Stock Exchange (qualified on 15.09.2016). A significant element of the research is the comparative analysis of the scale and diversity of the financial results of banks, measured by the traditional net profit and comprehensive income. Empirical data for the study was obtained from the annual financial statements (the period from 2009 to 2015). Diversified variants of other comprehensive income presentation have been identified. Furthermore, the research results indicate that the importance of other comprehensive income in comparison to net profit, as a part of the comprehensive income, equity and total capital, was insignificant. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barth M.E., Beaver W.H., Landsman W.R. (1996), Value-relevance of Banks' Fair Value Disclosures under SFAS No. 107, "The Accounting Review", Vol. 2, No. 2, pp. 513-537.
 2. Barton J., Hansen T.B., Pownall G. (2010), Which Performance Measures Do Investors Around the World Value the Most - and Why? "The Accounting Review", Vol. 85, No. 3, pp. 753-789.
 3. Biddle G., Choi J.H. (2006), Is Comprehensive Income Useful? "Journal of Contemporary Accounting & Economics", Vol. 2, No. l, pp. 1-32.
 4. Buk H. (2013), Zróżnicowana informacja o dochodach spółki w zależności od stosowanych standardów sprawozdawczości finansowej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", Nr 278, s. 7-17.
 5. Campbell J. (2015), The Fair Value of Cash Flow Hedges, Future Profitability, and Stock Returns, "Contemporary Accounting Research", Vol. 32, No. 1, pp. 243-279.
 6. Chambers D., Linsmeier Т., Shakespeare С., Sougiannis T. (2007), An Evaluation of SFAS No. 130 Comprehensive Income Disclosure, "Review of Accounting Studies", Vol. 12, No. 4, pp. 557-593.
 7. Dhaliwal D., Subramanyam K.R., Trezevant R. (1999), Is Comprehensive Income Superior to Net Income as a Measure of Firm Performance, "Journal of Accounting and Economics", Vol. 26, No. 1-3, pp. 43-67.
 8. Feltham J., Ohlson J.A. (1995), Valuation and Clean Surplus Accounting for Operating and Financial Activities, "Contemporary Accounting Research", Vol. 11, No. 2, pp. 689-731.
 9. Godfrey J., Hodgson A., Holmes S., Tarce A. (2006), Accounting Theory, John Wiley&Sons Australia, Ltd, Milton.
 10. Goncharov I., Hodgson A. (2014), Measuring and Reporting Income in Europe, "Journal of International Accounting Research", Vol. 10, No. 1, pp. 27-59.
 11. Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, WN PWN, Warszawa.
 12. Hirst D.E., Hopkins P.E. (2007), Comprehensive Income Disclosure and Analysts' Valuation Judgements, "Journal of Accounting Research", Vol. 36, No. 3, pp. 47-75.
 13. Kanagaretman K., Mathieu R., Shehata M. (2009), Usefulness of Comprehensive Income Reporting in Canada, "Journal of Accounting and Public Policy", Vol. 28, No. 4, pp. 349-365.
 14. Louis H. (2003), The Value Relevance of the Foreign Translation Adjustment, "Accounting Review", Vol. 78, No. 4, pp. 1027-1047.
 15. Marcinkowska M. (2003), Istota wyniku całościowego i jego ujmowanie w sprawozdawczości finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", Nr 17, s. 89-109.
 16. MSR (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości), (2011), IFRS Foundation, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 17. MSSF (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej), (2011), IFRS Foundation, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 18. Newberry S. (2003), Reporting Performance: Comprehensive Income and its Components, "Abacus", Vol. 39, No. 3, pp. 325-339.
 19. Ohlson J.A. (1995), Earnings, Book Values, and Dividends in Security Valuation, "Contemporary Accounting Research", Vol. 11, No. 2, pp. 661-687.
 20. O'Hanlon J.F. (2000), Discussion of Value Relevance of Mandated Comprehensive Income Disclosure, "Journal of Business Finance & Accounting", Vol. 27, No. 9-10, pp. 1303-1309.
 21. O'Hanlon J.F., Pope P.F. (1999), The Value Relevance of U.K. Dirty Surplus Accounting Flows, "British Accounting Review", Vol. 31, No. 4, pp. 459-482.
 22. Rees L.L., Shane P.B. (2012), Academic Research and Standard-Setting: The Case of Other Comprehensive Income, "Accounting Horizons", Vol. 26, No. 4, pp. 789- -815.
 23. Sosnowski Т. (2015), Czas realizacji pełnego wyjścia z inwestycji funduszy private equity na GPW w Warszawie, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia", Vol. 49, No. 4, pp. 527-533.
 24. Walińska E. (2012), Wynik całościowy w sprawozdaniu finansowym. Jak go rozumieć? "Przegląd Organizacji", Nr 12, s. 38-42.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu