BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rąb Łukasz
Tytuł
Zrównoważony rozwój jako nowa umowa społeczna
Sustainable Development as a New Social Contract
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 407-418, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Odpowiedzialność, Etyka, Sprawiedliwość, Umowa społeczna, Warunek sine qua non
Sustainable development, Responsibility, Ethics, Justice, Social agreement, Sine qua non condition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zrównoważony rozwój jest nową umową społeczną, a wolność to conditio sine qua non zarówno umowy społecznej w jej klasycznych odsłonach, jak i zrównoważonego rozwoju, jako nowej umowy społecznej. Artykuł pokazuje, jak umowa społeczna ewoluowała na przestrzeni wieków i jakie jest novum zrównoważonego rozwoju jako umowy społecznej. (abstrakt oryginalny)

Sustainable development is a new social contract, and freedom is a conditio sine qua non for both the social contract in its classic scenes, as well as sustainable development as a new social contract. This paper shows primarily how social contract has evolved over the centuries and what is the novelty of sustainable development as a social contract. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Birnbacher D.: Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. Warszawa 1999.
 2. Brutus J.: Vindiciae contra Tyrannos. Geneva 1579.
 3. Buchanan J.: The Limts of Liberty: Between Anarchy and Leviathan. Chicago 1975.
 4. Ciążela H.: Problemy i dylematy etyki odpowiedzialności globalnej. Warszawa 2006.
 5. Fobel P.: Znaczenie studium przypadku w etyce stosowanej, [w:] Studium przypadku - zastosowanie - etyka. Katowice-Gliwice-Bańska Bystrzyca 2011.
 6. Hume D.: Traktat o naturze ludzkiej. Warszawa 1963.
 7. Kuzior A.: Sprawiedliwość pokoleniowa i międzypokoleniowa w kontekście założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] Probucka D. (red.): Czy sprawiedliwość jest możliwa? Kraków 2008.
 8. Kuzior A.: Paradygmat odpowiedzialności w perspektywie koncepcji sustainable development, [w:] Gluchman V. (red.): Moralka a sucasnost. Preszów 2008.
 9. Kymlicka W.: Tradycja umowy społecznej, [w:] Singer P. (red.): Przewodnik po etyce. Warszawa 2009.
 10. Porębski C.: Umowa społeczna. Renesans idei. Kraków 1999.
 11. Randers J.: Rok 2052. Globalna prognoza na następne czterdzieści lat. Raport dla Klubu Rzymskiego dla upamiętnienia 40. rocznicy "Granic wzrostu". Warszawa 2014.
 12. Rawls J.: Prawo ludów. Warszawa 2001.
 13. Rawls J.: Teoria sprawiedliwości. Warszawa 2009.
 14. Rorty R.: Filozofia jako polityka kulturalna. Warszawa 2009.
 15. Sandel M.J.: Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie. Warszawa 2013.
 16. Singer P.: Jeden świat. Etyka globalizacji. Warszawa 2006.
 17. Skolimowski H.: Zielone oko kosmosu. Wrocław 2003.
 18. Skrzydlewski P.: Umowa społeczna, [w:] Maryniarczyk A. (red.): Powszechna encyklopedia filozofii, s. 1, http://www.ptta.pl/pef/pdf/suplement/umowa_s.pdf, 12.10.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu