BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bubel Dagmara (Czestochowa University of Technology, Poland)
Tytuł
Behavioural Aspects of Intangible Assets Management in Enterprises
Behawioralne aspekty zarządzania zasobami niematerialnymi w przedsiębiorstwach
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 7, s. 59-66, rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Wiedza, Zasoby niematerialne, Kultura organizacyjna, Kapitał intelektualny, Zarządzanie kapitałem intelektualnym
Knowledge, Intangible assets, Organisational culture, Intellectual capital, Intellectual capital management
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Dynamika zmian politycznych i społecznych, a także warunków gospodarczych spowodowała, że przedsiębiorstwa zmuszone zostały do zmian w sposobie myślenia i funkcjonowania, a zarazem do zmian systemów zarządzania. Okazuje się, że zasady klasycznego zarządzania stają się już mało przydatne, a spojrzenie na przedsiębiorstwo tylko przez pryzmat jego funkcji i tradycyjnych zasobów jest niewystarczające. Należy bowiem podkreślić fakt, iż działalność współczesnych przedsiębiorstw w dużej mierze determinowana jest poprzez skupienie uwagi na zarządzaniu kapitałem intelektualnym, poprzez dostrzeganie istotnej roli kultury organizacyjnej w kształtowaniu pozycji na rynku, poprzez relacje z otoczeniem oraz poprzez szeroko rozumiane zasoby niematerialne, co poparte zostało wynikami badań empirycznych przeprowadzonych w małych i średnich przedsiębiorstwach w Niemczech. (abstrakt oryginalny)

The turbulent environment in which modern enterprises are functioning forces them, in order to survive on the market, to search for sources of achieving a competitive advantage other than classical ones. One can say that in the current reality only smart enterprises, the learning ones and those functioning in an unconventional way are likely to survive and develop. An important characteristic, as revealed by the results of the empirical studies, is ability to build organisational culture. This factor has a significant impact on effectiveness of teamwork and willingness to identify with the organisations objectives. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bormann K.C. (2015), Organisationsklima und Organisationskultur, [in:] J. Rowold, K.C. Bormann (eds.), Innovationsförderndes Human Resource Management. Grundlagen, Modelle und Praxis, Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 115- 128.
 2. Bornträger W. (2015), Vom Wissen, Wollen, Könnte Zum Können! Personalentwicklung und Talentmanagement müssen alters und geschlechtsabhängig begriffen werden, [in:] V. Heyse, J. Erpenbeck, S. Ortmann (eds.), Kompetenz ist viel mehr: Erfassung und Entwicklung von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen in der Praxis, Waxmann Verlag, Münster, New York, pp. 104-126.
 3. Comelli G., Rosenstiel Von L., Nerdinger F. (2014), Führung durch Motivation Mitarbeiter für die Ziele des Unternehmens gewinnen, Verlag Franz Vahlen GmbH, München.
 4. Hartmann H. (2016), Kompetenzmanagement - Strategische Ausgangsbasis von Personalentwicklungsmaßnahmen. Theorie und Praxis im Zukunftsdialog, Springer Fachmedien, Wiesbaden.
 5. Jelonek D. (2012), Wybrane problemy zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym w organizacji, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 6. Jędrzejczyk W. (2015), Współczesne technologie informacyjne v. systemy informacyjne przedsiębiorstw, [w:] L. Kiełtyka, R. Niedbal (red.), Wybrane zastosowania technologii informatycznych wspomagających zarządzanie w organizacjach, Monografie Nr 296, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 83-92.
 7. Kiełtyka L. (2013), Metody organizacji i zarządzania zorientowane na wiedzę. Wiedza w epistemologii organizacji, "Spektrum", Nr 3-4, s. XXVII-XXXII.
 8. Kretschmar A. (2013), Angewandte Soziologie im Unternehmen: formelle Organisation, informelle Organisation, Hierarchie, Status, Verhaltensnormen, betriebliche Spannungen und Konflikte, Anpassungsprobleme, Vorurteile, Betriebsrat in sozialer Grenzsituation, Springer Gabler Verlag, Wiesbaden.
 9. Krupski R. (2014), Metody badań orientacji zasobowej przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie", Nr 2, s. 11-25.
 10. Kühl S. (2015), Sisyphos im Management: Die vergebliche Suche nach der optimalen Organisationsstruktur. Campus Verlag, Frankfurt, New York.
 11. Kustra A., Sierpińska M. (2014), Ewolucja funkcji dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw, Nr 66, s. 757-766.
 12. Ortmann G. (2014), Können und Haben, Geben und Nehmen. Kompetenzen als Ressourcen: Organisation und strategisches Management, [in:] A. Windeler, J. Sydow (eds.), Kompetenz. Sozialtheoretische Perspektiven, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, pp. 19-107.
 13. Romanowska M. (2013), Pespektywy rozwoju analizy strategicznej, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Nr 22, s. 197-203.
 14. Sauter W., Scholz Ch. (2015a), Von der Personalentwicklung zur Lernbegleitung. Veränderungsprozess zur selbstorganisierten Kompetenzentwicklung, Springer Fachmedien, Wiesbaden.
 15. Sauter W., Scholz Ch. (2015b), Kompetenzorientiertes Wissensmanagement: Gesteigerte Performance mit dem Erfahrungswissen aller Mitarbeiter, Springer Fachmedien, Wiesbaden.
 16. Sauter W., Staudt F.P. (2016), Strategisches Kompetenzmanagement 2.0. Potenziale nutzen - Performance steigern, Springer Fachmedien, Wiesbaden.
 17. Sopińska А. (2014), Zarządzanie wiedzą a innowacyjność organizacji sieciowych w świetle wyników badań, Studia Ekonomiczne, Nr 183, s. 243-255.
 18. Steinle C. (2015), Ganzheitliches Management: Eine mehrdimensionale Sichtweise integrierter Unternehmungsführung. Springer Fachmedien, Wiesbaden.
 19. Stabryła А. (2015), Koncepcja zarządzania wiedzą i rozwojem przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Vol. 1, Nr 26, s. 169-178.
 20. Zahn E. (2013), Wissen und Strategic, [in:] A. Zeller (ed.), Wissensmanagement: Schritte zum intelligenten Unternehmen, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, pp. 41-51.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu