BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadkowska Joanna (Uniwersytet Gdański), Kosecka Justyna
Tytuł
Osobowość a budowanie zespołów projektowych
Personality Types in the Process of Building Project Teams in Family Businesses
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 6, cz. 3, s. 81-90, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - wyzwania globalne i lokalne. Cz. 3
Słowa kluczowe
Osobowość pracownika, Praca zespołowa, Planowanie projektu, Tworzenie projektów
Employee's personality, Team work, Project planning, Creating projects
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule skoncentrowano się na zagadnieniu optymalnego doboru członków do zespołu projektowego i rozdziału zadań pomiędzy nimi. Postawiono tezę badawczą, zgodnie z którą przydział zadań członkom zespołu projektowego z uwzględnieniem zdiagnozowanego typu osobowości tej osoby pozwoli na maksymalną skuteczność jej pracy, a tym samym zwiększy szansę na sukces danego projektu. (fragment tekstu)

Success of a project is determined by a number of different factors, human resources being one of them. This paper concentrates on the aspect of optimum selection of members for a project team and distribution of tasks among them. The major question addressed in the paper is the relation between personality type and the tasks particular team members are expected to complete. A thesis has been proposed that distributing the tasks which are coherent with personality type may increase probability of project success. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cakrt M. (1996), Kto jest kim. Typy osobowości dla menedżerów, Helion, Gliwice.
 2. Chrościcki Z. (2001), Zarządzanie projektem - zespołami zadaniowymi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 3. Eysenck H.J., Eysenck M.W. (1985), Personality and individual differences: A natural approach, Plenum Press, New York.
 4. Hall C.S., Lindzey G., Campbell C.S. (2006), Teorie osobowości, PWN, Warszawa.
 5. Jay R. (1998), Kierowanie zespołem, Galaktyka, Łodź.
 6. Kożusznik B. (2005), Kierowanie zespołem pracowniczym, PWE, Warszawa.
 7. Łosiewicz M. (2009), Wiedza i kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw w skali regionu, Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk.
 8. Maddi S.R. (1980), Personality theories: A comparative analysis, Homewood, Dorsey.
 9. Prahalad C.K., Ramasvamy V. (2005), Przyszłość konkurencji - współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami, PWE, Warszawa.
 10. Robbins S.P., DeCenzo D.A. (2002), Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.
 11. Ryan Rosemary C.K. (2010), Rozwój zdolności przywódczych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. Snedaker S., Hoenig N. (2007), Zarządzanie projektami IT w małym palcu, Helion, Gliwice.
 13. Stabryła A. (2006), Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, PWN, Warszawa.
 14. Wysocki R., McGary R. (2005), Efektywne zarządzanie projektami, OnePress, Gliwice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu