BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobocka-Szczapa Halina (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Wykluczenie cyfrowe a problemy kadrowe firm
Digital Divide Out but Personnel Problems of Companies
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 6, cz. 3, s. 91-106, bibliogr. 19 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - wyzwania globalne i lokalne. Cz. 3
Słowa kluczowe
Wykluczenie cyfrowe, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Ocena pracowników
Digital divide, Information and Communication Technology (ICT), Employee appraisal
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przede wszystkim prezentacja wyników badań, umożliwiających ocenę wpływu zjawiska wykluczenia cyfrowego na działania firm rodzinnych, jak również dokonanie próby zweryfikowania trudności, z jakimi mogą mieć one do czynienia w prowadzonej polityce kadrowej. (fragment tekstu)

Comprehending digital ruling out derives from English (digital divide) and is spelling "digital ruling out" or "digital division". Due to multidimensional character of this phenomenon, triggered both through the diversity put towards the information technology and telecommunications, as well as possibilities of the access to the information (at using the Internet) and the ability didn't also manage to draw using from ICT, so far up of one definition of this concept. Adopting especially a latter aspect, influencing the scale of appearing of the phenomenon of digital ruling out for the base, we would like to watch him in the context of functioning of companies, including family corporations. It is an essential research hypothesis which can influence the legitimacy of taking such issues, that family corporations, on account of appearing of excluding each other digital amongst employees, as well as in the possibility of the ICT absorption, can come across different crash barriers, influencing the effectiveness of functioning of such subjects. Therefore there is a presentation of findings, enabling the assessment of the impact of the phenomenon of digital ruling out to functioning's of family corporations, as well as making the attempt to verify problems, with which they can have for making in the pursued personnel politics in order to draw up above all. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arendt Ł. (2009), Wykluczenie cyfrowe w małych i średnich przedsiębiorstwach, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 2. Arendt Ł. (2010a), Dostęp do technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych [w:] E. Kryńska, Ł. Arendt (red.), Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
 3. Arendt Ł. (2010b), Wykluczenie cyfrowe - zagadnienia teoretyczno-empiryczne [w:] E. Kryńska, Ł. Arendt (red.) Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
 4. Castells M. (2002), The Internet Galaxy. Reflections in the Internet, Business, and Society, Oxford University Press, Oxford.
 5. Gunkel D. J. (2003), Second thoughts: toward a critique of the digital divide, "New Media & Society", vol. 5, nr 4.
 6. Daniłowicz P., Szymczak M. (2010), Umiejętności informatyczne pracowników i bezrobotnych. Analiza porównawcza [w:] E. Kryńska, Ł. Arendt (red.), Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
 7. Hangladarom S. (2004), Making Information Transparent as a Means to Close the Global Digital Divide, "Minds and Machines", vol. 14.
 8. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wykluczenie_cyfrowe.
 9. Kowalewska A., Szut J., Lewandowska B., Kwiatkowska M., Krynicki T.J., Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Badanie firm rodzinnych. Raport końcowy, PARP, Warszawa.
 10. Kryńska E., Arendt Ł. (red.) (2010), Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
 11. Martin S. (2003), Is the Digital Divide Really Closing? A Critique of Inequality Measurement in a Nation Online, "IT & Society", vol. 14.
 12. Poliwczak I. (2010), Pracodawcy a ICT [w:] E. Kryńska, Ł. Arendt (red.), Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
 13. Rice R. (2002), Primary Issues in Internet Use [w:] L. Lievrouw, S. Livingstone (red.) Handbook of New Media, Sage, London-Thousand Oaks, s. 106.
 14. Samoraj-Charitonow R., Mirosław J. (2011), Popytowa strona rynku pracy wobec problemów kształtowania społeczeństwa informacyjnego [w:] H. Sobocka-Szczapa (red.), Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu, IPiSS, Warszawa.
 15. Kryńska E. (red.) (2007), Kapitał ludzki w małych i średnich przedsiębiorstwach - przystosowania do technologii informatycznych. Wyniki badań empirycznych, "Studia i Materiały", IPiSS, Warszawa.
 16. Sobocka-Szczapa H. (red.) (2011), Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu. Wyniki badań, IPiSS, Warszawa.
 17. Understanding (2001), Understanding The Digital Divide, OECD.
 18. Van Dijk J. (2005), The Deepening Divide. Inequality in the Information Society, Sage, Thousand Oaks, London - New Delhi.
 19. Wykorzystanie ICT w przedsiębiorstwach (2011) [w:] Społeczeństwo Informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010, GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu