BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowski Grzegorz (The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland)
Tytuł
Managing the Volume and Structure of Defence Expenditures in the NATO Member States
Zarządzanie wielkością i strukturą wydatków obronnych w państwach członkowskich NATO
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 7, s. 66-72, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Obronność, Budżet obronny, Polityka obronna, Wydatki budżetowe, Wyniki badań
Defences, Military budget, Defence policy, Budget expenditures, Research results
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Organizacja Paktu Północnego Atlantyku
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Abstrakt
Artykuł przedstawia problem zarządzania poziomem i strukturą wydatków obronnych państw członkowskich NATO. Za kluczowy cel artykułu uznano wypełnienie luki poznawczej w tym zakresie. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, że tylko kilka państw członkowskich Sojuszu spełnia wymagania wskazane przez NATO. Do głównych przesłanek takiej polityki zaliczono względy: polityczne, prawne i ekonomiczne. Analiza została przeprowadzona z wykorzystaniem materiałów Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz NATO. (abstrakt oryginalny)

The North Atlantic Treaty Alliance adopted clear guidelines on the level (min. 2% GDP) and the structure of defense spending (at least 20% of defense expenditures should be devoted to major military equipment). Yet, those guidelines are not legally binding commitments. Hence, their effective enforcement proves to be very difficult. Nowadays only three Allies meet the two targets (the US, the UK and Poland). Greece and Estonia devote 2% of their GDP on military spending, whereas Luxemburg, Turkey, France, Norway, Lithuania and Romania spent 20% of their military budgets on the acquisition of new military equipment. The US has always expected European allies to increase the level of their military spending. Recently, this expectation became Washington's top political priority at NATO. Washington's efforts seems to bear fruit. Most of the Allies announced an increase of their military spending. (inter alia Germany and Romania). However the timelines are distant (e.g. Poland intends to increase its military spending from 2 to 2,5% by 2030). Those decisions could be impacted by several political and economic factors that could come in their way. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. [1 ] Amara J. (2005), Evaluating NATO Long Run Defense Burdens Using Unit Root Tests, p. 7, https://calhoun.nps.edu/bitstream/ handle/10945/32541 /DRMI_Working_Paper_05-05.pdf?- sequence=l; access date: 21.08.2017.
 2. Bernanke В. (2015), The Defense Economy and American Prosperity, Brookings Institute, 17 August 2015, audio file, https:// www.brookings.edu/events/the-defense-economy-and-ame- rican-prosperity/, access date: 12.01.2017.
 3. Collier P., Hoeffler A. (2002), Military Expenditures: Threats, Aid and Arms Races, CSAE, Oxford University and International Peace Reseach Institute, Oslo.
 4. Communique PR/CP(2017)045, Defence Expenditure of NATO Countries (2009-2016) - NATO documents.
 5. Hagel С (2014), Memorandum of Secretary of Defense, The Defense Innovation Initiative, 15 November 2014, Washington DC, http://archive.defense.gov/pubs/OSD013411-14. pdf, access date: 15.01.2017.
 6. Hartley K" Sandler T. (1995), Handbook of Defense Economics, Vol. 1, Elsevier North Holland.
 7. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-fact- book/geos/us.html, access date: 11.07.2017.
 8. Islam S. (2017), Security is About More than just Military Spending, Friends of Europe, March 1, 2017, http://www. friendsofeurope.org/security-europe/frankly-speaking-se- curity-is-about-more-than-just-military-spending/, access date: 16.05.2017.
 9. Kozłowski G. (2016), Czy Stany Zjednoczone płacą za dużo? Wydatki obronne państw NATO, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", Nr 1(67), s. 67-87.
 10. Kozłowski G. (2008), Finanse NATO, Bellona, Warszawa.
 11. Kupiecki R. (2016), Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, MSZ, Warszawa.
 12. Mattelaer A. (2016), Revisiting the Principles of NATO Burden-Sharing US Leadership and NATO, Parameters 46(1), Spring 2016, pp. 25-33, https://www.ies.be/files/Mattelaer. pdf, access date: 21.08.2017.
 13. NATO's 2010 Strategic Concept (2010), http://www.nato.int/ lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf, access date: 27.07.2017.
 14. OECD and NATO data, https://data.oecd.org/oda/net-oda. htm, access date: 16.05.2017.
 15. Report of the Committee on Defence Questions and Armaments of the Assembly of Western European Union, Burden Sharing in Alliance (1983), Document 947, Paris, p. 13.
 16. Smith R. (2009), Determinants of Military Expenditures, [in:] J.K. Galbraith, J. Brauer, L.L. Webster (eds.), Economics of Peace and Security, Eolls Publishers UNESCO, Oxford, pp. 46-51.
 17. Valasek T. (2017), A New Transatlantic Security Bargain, Carnegie Europe, 23rd of May 2017, http://carnegieeuro- pe.eu/2017/05/23/new-transatlantic-security-bargain- -pub-70050, access date: 1.08.2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu