BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulc-Dąbrowiecka Ewa (Warsaw School of Tourism and Hospitality Management; Vistula University)
Tytuł
Agritourism in Poland : Family Farms in Search for Additional Income
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 6, cz. 3, s. 115-128, tab., bibliogr. 21 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - wyzwania globalne i lokalne. Cz. 3
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Rodzinne gospodarstwo rolne
Agrotourism, Family farm
Uwagi
summ.
Abstrakt
The aim of this article is to describe the economic and social role of agritourism activities performed by Polish farmers. The study presents the demographic and business features of the agritourism farmers and factors which affect the propensity to start the agritourism activities. The analysis revealed the agritourism generate not only important non-agricultural income for farmers but also stimulate other diversification activities on the farm. The farmers who are involved in agritourism are mainly women in their middle age between the age of 35 to 59 years. Families who are engaged in agritourism are in specific family life cycle. Majority of the families are the couple with children of school age and older. That is the stage where traditional family have a lot of expenses, connected with the parents' obligation to support grown up children. At that stage middle age mothers and children can cope with new activities on the farm. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Batyk I., Turystyka zrównoważona na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego [w:] red. K. Kurowska, M. Gwiaździńska-Goraj, Planowanie przestrzeni wiejskiej, Studia obszarow wiejskich Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego, Warszawa 2012.
 2. Bienia B., Pisarek M. (2009), Produkt agroturystyczny powiatu krośnieńskiego [w:] Palich P. (red), Marka wiejskiego produktu turystycznego, Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.
 3. Błąd M. (2011), Wielozawodowosć w rodzinach rolniczych, Przyczyny, uwarunkowania i tendencje rozwoju, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 4. Bott-Alama A. (2004), Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej w województwie zachodniopomorskim, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 5. Ciepiela G., Jankowska J., Jankowski K. (2007), Wpływ działalności agroturystycznej na dochodowość gospodarstw rolnych północno-wschodniego Mazowsza [w:] red. M. Jalinik, Rozwój turystyki na obszarach wiejskich, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok.
 6. Czerwińska-Jaskiewicz M. (2013), Marketing w turystyce. Ujęcie segmentacyjne, Difin, Warszawa.
 7. Dębiewska M., Szydłowski K., Ekonomiczne aspekty działalności agroturystycznej na terenie powiatu olszyńskiego [w:] M. Jalinik (red.), Rozwój turystyki na obszarach wiejskich, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok.
 8. Godlewski G., Kalinowski S. (2009), Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe południowego Podlasia a działalność agroturystyczna - niewykorzystany potencjał czy płonne nadzieje [w:] P. Palich (red.), Marka wiejskiego produktu turystycznego, Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.
 9. Jadczak M., Wpływ turystyki na społeczność lokalną Wołkowyi, praca lic. Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza, Warszawa 2006.
 10. Kurtyka I. (2008), Aktywność gospodarcza właścicieli gospodarstw agroturystycznych w powiecie kłodzkim, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Rolnictwa i Agrobiznesu, t. 10. z.2, Lublin.
 11. Kutkowska B. (2003), Podstawy rozwoju agroturystyki ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki na Dolnym Śląsku, Wrocław.
 12. Niedziołka A. (2007), Źródła finansowania działalności agroturystycznej [w:] M. Jalinik (red.), Rozwój turystyki na obszarach wiejskich, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok.
 13. Other gainful activities: pluriactivity and farm diversification in EU-27. European Commission. Directorate General of Agriculture and Rural development, Brussels 2008.
 14. Przezborska L., Gawałek A. (2009), Wizerunek rynkowy produktu agroturystycznego (na przykładzie badań sondażowych wybranych grup społecznych i zawodowych mieszkańców Poznania) [w:] P. Palich P. (red.)., Marka wiejskiego produktu turystycznego, Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.
 15. Sawicki B. (2009), Perspektywy rozwoju usług agroturystycznych w Polsce [w:] M. Jalinik (red.), Rozwój turystyki na obszarach wiejskich, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok.
 16. Smoleński M. (2008), Turystyka wiejska w woj. podlaskim [w:] A. Stasiak (red.), Wieś polska, Biuletyn KPZK z. 228, Warszawa.
 17. Stec S., Stec A. (2009), Oferta turystyczna podkarpackich gospodarstw agroturystycznych zrzeszonych w stowarzyszeniu Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne " Bieszczady" [w:] P. Palich (red.), Marka wiejskiego produktu turystycznego, Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.
 18. Sznajder M. Przezborska L. (2006), Agroturystyka, PWE, Warszawa.
 19. Szulc-Dąbrowiecka E. (2013), Sustainability of Agritourism in rural areas of Poland, paper presented at Seminario Internacional Red de Investigadores en studios de turismo alternative, desarrollo regional y sustentabilidad en comuniadades rurales, Universidad de Occidente, Mazatlan 15-16.02.2013.
 20. Turystyka wiejska, w tym agroturystyka jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich - Raport końcowy PAN IGiPZ Agrotec Polska Sp. Z o.o. i IG i PZ PAN, Warszawa wrzesień 2012 r., http:WWW.bip.minrol.gov.pl/Desktop.
 21. Zaręba D. (2006), Ekoturystyka, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu