BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieńkowska Beata (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Satysfakcja z pracy w grupie właścicieli firm rodzinnych sektora MMSP w powiecie bielskim
Job satisfaction of Family Business Owners Operating within MSME Sector in Bielsko-Biała District
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 6, cz. 3, s. 149-159, tab., bibliogr. 21 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - wyzwania globalne i lokalne. Cz. 3
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zadowolenie z pracy, Badanie satysfakcji
Family-owned business, Small business, Job satisfaction, Satisfaction research
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono częściowe wyniki, stanowiące jeden z elementów składowych badań nad rozwojem sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Powiecie Bielskim. Badanie to zostało wykonane po raz czwarty, tym razem w okresie od listopada 2012 do stycznia 2013 roku. Po raz pierwszy jednak włączono do kwestionariusza pytanie o rodzinny charakter przedsiębiorstwa i poddano analizie problem poczucia satysfakcji z pracy wśród przedsiębiorców, którzy zaliczają się do tej grupy. Inspiracją dla zastosowania tego aspektu do cyklicznie prowadzonych badań nad rozwojem i oceną lokalnego systemu wsparcia dla firm małych i średnich był Kongres Firm Rodzinnych, który odbył się w kwietniu 2012 roku w Bielsku-Białej z inicjatywy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu. (fragment tekstu)

Entrepreneurship and its development has been a unique phenomenon influencing economic and social development, especially through the Micro Small and Medium Enterprises Sector development. Family businesses constitute the significant part of this sector. The paper discusses the problem of job satisfaction in the relation to family business owners. The results of research carried out in Bielsko-Biala District has been presented. Such profession as entrepreneur has been considered today as one of the universal ones with the multidimensional impact on the labor market progress. Family enterprises with their specific problems of family and economic orientation existence within the same entity and family dependence on the business performance have been an interesting subject to research on the job satisfaction. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Argyle M. (2004), Psychologia szczęścia, Astrum, Wrocław.
 2. Astrachan J.H. (2010), Strategy in family business: Toward a multidimensional research agenda, "Journal of Family Business Strategy", vol. 1, no. 1.
 3. Badanie budżetów domowych w 2011 roku (2012), GUS, Warszawa, [online], http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_budzety_gospodarstw_domowych_w_2011.pdf, dostęp: 26 lutego 2013.
 4. Bartnicki M., Kraśnicka T. (1995), Przedsiębiorczość jako siła motoryczna małej firmy, Wydawnictwo AE, Katowice.
 5. Bławat F. (2003), Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.
 6. Boguszewski R. (oprac.) (2013), Zadowolenie z pracy i jej oceny, Komunikat z badań, [online], http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_010_13.PDF], dostęp: 25 lutego 2013.
 7. Duraj J., Papiernik-Wojdera M. (2010), Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa.
 8. Feliksiak M. (oprac.) (2013), Zadowolenie z życia. Komunikat z badań, [online], http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_001_13.PDF, dostęp: 24 lutego2013.
 9. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin.
 10. Kopertyńska M.W. (2009), Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, PLACET, Warszawa.
 11. Kowalewska A., Szut J., Lewandowska B. i in. (2009), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PARP, Warszawa, [online], http://badania.parp.gov.pl/files/74/75/76/487/493/8248.pdf, [dostęp: marzec 2013].
 12. Lubrańska A. (2008), Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 13. Łapiński J., Nieć M., Rzeźnik G., Zakrzewski R. (2012), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce [w:] P. Zadura-Lichota, A. Tarnawa (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, PARP, Warszawa.
 14. Noga H. (2011), Edukacyjne walory pracy ludzkiej, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Nowy Sącz.
 15. Schultz D.P., Schultz S.E. (2006), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa.
 16. Siekańska M. (2005), Zadowolenie z pracy zawodowej osób wybitnie zdolnych, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 17. Skowronek-Mielczarek A. (2007), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wyd. CH Beck, Warszawa.
 18. Strużycki M. (2004), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa.
 19. Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne - jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 20. Thornton G. (2004), Biznes rodzinny, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 21. Żołnierski A. (2009) Znaczenie sektora MŚP w Polsce [w:] A. Żołnierski (red. nauk.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu