BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rąb-Kettler Karolina (Politechnika Śląska)
Tytuł
Socjologiczne uwarunkowania ZZL w Polsce
Sociological Conditions of HRM in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 419-427, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kultura organizacyjna, Społeczeństwo oparte na wiedzy
Human Resources Management (HRM), Organisational culture, Knowledge-based society
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest tematowi zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) we współczesnej organizacji. Autorka skupia się na zmianach społeczno-kulturowych, które wpływają na postawy wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Analizie zostały poddane koncepcje kultur organizacyjnych pod kątem realizacji skutecznego zarządzania kadrami i realizacji założeń zrównoważonego rozwoju. Głównym problemem badawczym była możliwość wdrożenia odpowiedniego dla gospodarki postindustrialnej modelu ZZL. (abstrakt oryginalny)

The article concerns the topic of human resources management in a contemporary organization. The author is focused on the socio-cultural changes, which influence the attitudes of highly-qualified specialists. Different organization cultures were analyzed and their implementation of efficient and sustainable human resources management. The main research problem is a possibility of implementing a human resources management model, which is relevant for the postindustrial economy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z.: Wspólnota. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008.
 2. Bell D.: Nadejście społeczeństwa postindustrialnego. Próba prognozowania społecznego. Instytut Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu, Warszawa 1975.
 3. Drucker P.: Społeczeństwo pokapitalistyczne. PWN, Warszawa 1999.
 4. Florida R.: Narodziny klasy kreatywnej. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 5. Gray J.: Dwie twarze liberalizmu. Aletheia, Warszawa 2001.
 6. Hardt M., Negri A.: Imperium. W.A.B., Warszawa 2005.
 7. Inglehart R.: Culture Shift in the advanced industrial societies. Princeton University Press, New Jersey 1977.
 8. Negri A.: Goodbye mister socialism. W.A.B., Warszawa 2008.
 9. Senge P.: Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka. Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2008.
 10. Toffler A., Toffler H.: Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali. Zysk i S-ka, Poznań 1996.
 11. http://poradnik-kariery.monsterpolska.pl/w-miejscu-pracy/start-w-nowej-pracy/pokole nie-y-wkracza-na-rynek/article.aspx, 18.06.2016.
 12. http://praca.wp.pl/title,Nowe-pokolenie-rewolucjonizuje-rynek-pracy,wid,15548923, wiadomosc-zagranica.html#czytajdalej, 18.06.2016.
 13. http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2014/T1/t1_140.pdf, 18.06.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu