BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Misiak Sandra (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Przedsiębiorcza kobieta w firmie rodzinnej
Entrepreneurial Woman in a Family Business
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 6, cz. 3, s. 161-172, rys., bibliogr. 17 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - wyzwania globalne i lokalne. Cz. 3
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Kobieta w biznesie, Przedsiębiorczość
Family-owned business, Women in business, Entrepreneurship
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie na rzeczywistym przykładzie funkcjonowania firmy rodzinnej zarządzanej przez kobietę. W trakcie analizy przypadku omówiono uwarunkowania i skutki prowadzonej działalności oraz własne rozumienie pojęcia przedsiębiorczości. Materiał badawczy pozyskano podczas wywiadu, który odbył się 02.10.2012 roku w Szczecinie . Badanie jakościowe przeprowadzono za zgodą właścicielki firmy, Pani Moniki Zielińskiej. Determinanty samozatrudniania analizowanego przypadku porównano również z wynikami uzyskanymi w etapie badania realizowanego za pomocą metody ilościowej. W części teoretycznej za cel postawiono ukazanie problematyki firm rodzinnych i przedsiębiorczości, w szczególności związanej ze zdefiniowaniem obu pojęć. (fragment tekstu)

Concept of family businesses as well as entrepreneurship of women plays a significant role in the development of any economy. This qualitative study combines both phenomenon and presents the practical aspects of the family business on the example of a woman who considers herself an entrepreneurial person. Analysis of the family business, the accounting office managed by Monika Zielinska, is part of a research project " The woman's self-employment process as a form of entrepreneurship. Determinants and consequences", which is financed by the National Science Centre. The research group are women who run their own business at the moment or did it in the past. The author analyzes the owner characteristic as a person as well as the manager of the company, focusing primarily on the conditions of the entrepreneurial process and its consequences. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersson P. (2006), Determinants of exits from self-employment, Stockholm University, Stockholm.
 2. Bell D. (2002), The Break-up of Family Capitalism [w:] C.E. Aronoff, J.H. Astrachan, J.L. Ward (red.), Family Business Sourcebook, Family Enterprise Publishers, Georgia.
 3. Bell J., McClelland E., Swail J., Ibbotson P. (2005), Following the pathway of female entrepreneurs: A six country investigation, "International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research", 11 (2).
 4. Carter S. (2000), Improving the numbers and performance of women-owned businesses: some implications for training and advisory services, "Education + Training", nr 42 (4/5).
 5. Dominiak P. (2005), Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Gallo M.A. (1994), Global Perspectives on Family Businesses, Loyola University, Chicago, Family Business Center.
 7. Goffee R., Scase R. (1985), Women in Charge: The Experiences of Female Entrepreneurs, Macmillan, London.
 8. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa.
 9. Kozłowska A., Szut J., Lewandowska B., Kwiatkowska M., Sułkowski Ł., Marjański A., Krynicki T. (2009), Firmy Rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania, PARP, Warszawa.
 10. Minta S., Godyla Sz. (2013), Zarządzanie firmą rodzinną w czasie kryzysu - studium przypadku, [w:] T. Bernat (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnej gospodarce, Zapol, Szczecin.
 11. Misiak S. (2012), Kobiety zarządzające zasobami ludzkimi w organizacjach [w:] A. Stankiewicz-Mroz, J.P. Lendzion (red.), Jakość zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach, Wydawnictwo MEDIA PRESS, Łodź.
 12. Rollnik-Sadowska E. (2010), Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, Difin, Warszawa.
 13. Stevenson L. (1986), Against All odds: the entrepreneurship of women, "Journal of Small Business Management", nr 24 (4).
 14. Sułkowski Ł. (2005), Przedsiębiorczość w firmach rodzinnych w Polsce - wnioski z badań [w:] D. Kopycińska (red.), Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
 15. Szostek D. (2009), Przedsiębiorczość i jej przejawy, "Marketing i rynek", nr 6.
 16. Targalski J., Francik A. (2009), Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 17. Zięba K. (2011), Rola firm rodzinnych w kształtowaniu postaw proprzedsiębiorczych [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania i przedsiębiorstwie i w regionie, Zeszyt Nr 20, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu