BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szepelska Alina (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Tytuł
Determinanty samozatrudnienia kobiet jako formy przedsiębiorczości
Determinants of Self-employment of Women as a Form of Entrepreneurship
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 6, cz. 3, s. 173-183, tab., bibliogr. 11 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - wyzwania globalne i lokalne. Cz. 3
Słowa kluczowe
Samozatrudnienie, Kobieta w biznesie, Przedsiębiorczość
Self-employment, Women in business, Entrepreneurship
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedsiębiorczość kobiet to zjawisko przybierające na sile. Coraz więcej kobiet decyduje się bowiem na założenie działalności gospodarczej, w tym w formie samozatrudnienia. Przedsiębiorczość generalnie analizowana jest w kontekście uwarunkowań i barier psychologicznych, osobowych, zależnych od samej jednostki, jej cech charakteru, postaw i zachowań, jak również w kontekście uwarunkowań i barier społeczno-kulturowych oraz instytucjonalnych, kształtowanych m.in. poprzez strukturę demograficzną, system edukacji, system prawny, system polityczny. Przedsiębiorczość może być także sposobem przeciwdziałania bezrobociu i trudnej sytuacji na rynku. Szereg różnych działań państwa, odnoszących się do przedsiębiorczości, np. polityka fiskalna, dostęp do kapitału, dostęp do infrastruktury technicznej, ułatwianie opieki nad dziećmi czy procedury administracyjne oddziałują na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej. Mogą ją wspierać i ułatwiać rozwój bądź też utrudniać funkcjonowanie. Determinanty te niewątpliwie mają wpływ na to, czy jest to przedsiębiorczość dojrzała, nastawiona na rozwój, czy na "przetrwanie". Przedsiębiorczość kobiet w Polsce przybiera raczej charakter tej drugiej. (fragment tekstu)

Enterpreneurship among women appears to be the constantly growing phenomenon. Nowadays, many women decides to establish their own companies, including the self-employment form. The analysis of the level of women enterpreneurship in Poland shows that they are enterpreneurial. What is more, Poland occupies twelfth place with the index of 35,1% considernig female's self-employment and the third place in Europe and the European Union with the index of 30,5% while women are acting as the employers. Despite good results, the entrepreneurship remains a male's domain. No more than one third (35,3%) of a world's companies is conducted by women. Subsequently, all the possible causes for developing enterprises by females are worth analysing. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kupczyk T. (2009), Sytuacja kobiet w zarządzaniu, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław.
 2. Lisowska E., Kasprzak R. (red.) (2008), Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem. Podręcznik dla przedsiębiorczej kobiety, SGH, Warszawa.
 3. Tarnawa A. (2012), Motywatory i demotywatory przedsiębiorczości kobiet, Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności, PARP.
 4. Przedsiębiorczość kobiet w Polsce (2011), PARP.
 5. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (2011), PARP, Warszawa.
 6. GUS (2011), Aktywność ekonomiczna ludności Polski, III kwartał, Warszawa.
 7. Badanie aktywności ekonomicznej ludności, I kwartał 2011 r.
 8. Europa dla Kobiet (2009), Urząd Oficjalnych Publikacji Europejskich, Luksemburg.
 9. Prawo sprzyjające przedsiębiorczości kobiet w Polsce. Rekomendacje zmian (2011), PARP, Warszawa.
 10. http://ec.europa.eu/enterprise.
 11. http://www.gemconsortium.org/docs/download/2200 z dn. 28.06.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu