BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antoszkiewicz Jan D. (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Ustawienie organizacji i zarządzania firmą rodzinną
Setting Organization and Management in a Family Company
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 6, cz. 3, s. 187-204, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - wyzwania globalne i lokalne. Cz. 3
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Projekty innowacyjne
Family-owned business, Enterprise management, Innovative Projects
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nie tylko firmie rodzinnej potrzebne są innowacje i przedsiębiorczość dla sprostania szybko zmieniającej się i gwałtownie narastającej konkurencji w zglobalizowanym świecie. Ponieważ innowacja to kot chodzący własnymi drogami to odkrycie tych dróg nie jest zadaniem ani prostym, ani łatwym. Dobre ustawienie organizacji i zarządzania jest właściwym skutecznym i efektywnym działaniem, które ułatwia pracę i pozwala szybciej naprowadzić na pożądany wynik. (fragment tekstu)

Methodological operations for setting a company have been discussed as well as those for innovative projects during the functioning of the company in the conditions of globalization, highlighting the importance of formulating a vision and mission. Four phases of approach to setting the company in different external and internal conditions of functioning of the company have been discussed. The emphasis has been put on the specific definition of the organization to facilitate the ordering of the activities of the company. Effective method of creating methods necessary to develop innovations has been presented. Five-step method of setting the assumptions and then realizing innovative projects has been discussed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoszkiewicz J.D. (1997), Firma wobec zagrożeń. Identyfikacja problemów, Poltext, Warszawa.
 2. Antoszkiewicz J.D. (1998), Rozwiązywanie problemów firmy. Praktyka zmian, "Warsztaty menedżerskie", Poltext, Warszawa.
 3. Antoszkiewicz J.D. (red.) (1999), Metody rozwiązywania problemów w warunkach małego przedsiębiorstwa, "Monografie i opracowania", Nr 467, IFGN, SGH, Warszawa.
 4. Antoszkiewicz J.D. (2000), Selecting and Energizing a Team [w:] R.T. Golembiewski (red.), Handbook of Organizational Consultation, Marcel Dekker Inc., New York - Toronto.
 5. Antoszkiewicz J.D. (2008), Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, "Warsztaty Menedżerskie", Poltext, Warszawa.
 6. Antoszkiewicz J.D., Pawlak Z. (2010), Techniki Menedżerskie. Skuteczne zarządzanie firmą, "Warsztaty menedżerskie" Poltext, Warszawa.
 7. Antoszkiewicz J.D., Habiera Dorota E. (2004), Dokonywanie zmiany w małej i dużej firmie [w:] Cz. Glinkowski, Zarządzanie zmianą. Restrukturyzacja przedsiębiorstw w strategii rozwoju gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej, WNT, Warszawa.
 8. Antoszkiewicz J.D. (2008), ODNOWA - sterowania zmianą w gospodarce i administracji publicznej [w:] K. Żukrowska (red.), Nauki Ekonomiczno-Społeczne i Rozwój, Szkoła Głowna Handlowa - Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Warszawa 1968-2008.
 9. Antoszkiewicz J.D., Managerial Consulting and Implementation of Organizational and Managerial Changes in Companies with Cultural Differences. Poland Korea - Korea Poland the multidimensional aspects of bilateral cooperation, Joint Seminar between Kyungpook National University, Daegu, South Korea and Warsaw School of Economics, Poland Daegu Korea 2-5 May 2011.
 10. Antoszkiewicz J.D. (2011), Diagnozowanie dla doboru i roli kierownika zespołu innowacyjnego w procesie restrukturyzacji, [w:] A. Jaki, J. Kaczmarek, T. Rojek (red.), Restrukturyzacja. Teoria i Praktyka w obliczu nowych wyzwań. Księga pamiątkowa dla uczczenia jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dr.hab. Ryszarda Borowieckiego, Kraków.
 11. Antoszkiewicz J.D. (2012), Formułowanie wizji i misji dla ustawienia organizacji i zrządzania firmą lub projektem innowacyjnym w warunkach globalizacji [w:] R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Zarządzanie Procesami Restrukturyzacji Koncepcje - Strategie - Analiza, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012.
 12. Belbin R.M. (2008), Twoja rola w zespole, GWP, Gdańsk.
 13. Drucker P.F. (1976), Skuteczne zarządzanie. Zadania ekonomiczne a decyzje związane z ryzykiem, PWN, Warszawa.
 14. Drucker P.F. (2001/2008), Myśli przewodnie, MT Biznes, Warszawa.
 15. Edersheim E.H. (2007/2009), Przesłanie Druckera. Zarządzanie oparte na wiedzy, MTBiznes, Warszawa.
 16. Fabiańska K., Rokita J. (1996), Planowanie rozwoju w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 17. Hammel G.& Breen B. (2010), Zarządzanie jutra. Jakie jest twoje miejsce w przyszłości, Harvard Business School Press, Red Hors, Warszawa.
 18. Jelemiak D., Koźmiński A.K. (2008), Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 19. Juchnowicz M. (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie, PWE, Warszawa.
 20. Karloff B. (1992), Strategia biznesu. Koncepcje i modele - Przewodnik, BMBiB, Warszawa.
 21. Machiavelli N. (2001), Książę, DeAGOSTINI Altaya, Warszawa.
 22. Martyniak Z. (1987), Organizatoryka, PWE, Warszawa.
 23. Nęcka E. (2001), Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk.
 24. Penn M.J., Zalesne E.K. (2007/2009), Mikrotrendy. Małe siły, które niosą wielkie zmiany, MT Biznes, Warszawa.
 25. Platonoff A.L. (2009), Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do zarządzania, Difin, Warszawa.
 26. Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne. Jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, "Warsztaty menedżerskie", Poltext, Warszawa.
 27. Targalski J., Francik A. (2009), Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H.Beck.
 28. Wilber K. (1998/2008), Małżeństwo rozumu z duszą, integracja nauki i religii, Jacek Santorski, Warszawa.
 29. Wilber K. (1996/1997), Krótka historia wszystkiego, Jacek Santorski, Warszawa.
 30. Zimniewicz K. (1999), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu