BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sosińska-Wit Małgorzata (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Ocena działań innowacyjnych firm rodzinnych na terenie województwa lubelskiego
Assessment of the Degree of Innovative Family Businesses in the Lublin Province
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 6, cz. 3, s. 205-216, tab., bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - wyzwania globalne i lokalne. Cz. 3
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Innowacyjność przedsiębiorstw, Stymulowanie innowacyjności
Family-owned business, Enterprise innovation, Stimulate innovations
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw rodzinnych, funkcjonujących w województwie lubelskim w latach 2009-2012. Podmiotem badań są jednostki gospodarcze, które zadeklarowały, że są firmami rodzinnymi, zaś przedmiotem ocena stopnia poziomu ich innowacyjności. W pracy wykorzystano dane statystyczne, zawarte w raportach i analizach poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw oraz badania ankietowe, przeprowadzone na grupie 240 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego. Przyjęta hipoteza badawcza głosi, że poziom innowacyjności w firmach rodzinnych jest wyższy niż w innych podmiotach województwa lubelskiego. (fragment tekstu)

The level of innovation has become the measure of modern economic development. If companies want to improve their competitiveness, they must adapt to the changing environment. The problem also applies to innovative family businesses, which are one of the oldest ways of doing business. In this paper, based on the research carried out in small and medium-sized enterprises in the Lublin Provence, the degree of innovation activities undertaken by family businesses was rated. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J. (2004), Innowacje a rozwój gospodarczy, "Problemy jakości", nr 7.
 2. Bielski I. (2005), Czynniki wpływające na innowacyjność przedsiębiorstw, "Nowator XXI", nr 1.
 3. Francik A., Pocztowski A. (1991), Procesy innowacyjne, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 4. Janasz W., Kozioł K. (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 5. Kolarz M. (2006), Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 6. Kozioł K. (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 7. Łapiński J. (2010), Innowacje w przedsiębiorstwach [w:] A. Wilmańska (red.) Innowacyjność, PARP, Warszawa.
 8. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki (2008), Pomiar działalności naukowej i technicznej. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD/European Communities 2005.
 9. Nieć M. (2012), Ranking przedsiębiorczości w układzie wojewódzkim [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, PARP, Warszawa.
 10. Niedzielski P., Rychlik K. (2006), Innowacje i Kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 11. Pawlik A. (2006), Instytucje wspierające innowacyjność przedsiębiorstw [w:] W kierunku gospodarki opartej na wiedzy: Innowacyjność, konkurencyjność, współpraca w regionie, Kielce.
 12. Piątkowska A. (2012), Polska 2012. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 13. Pieńkowska M. (2008), Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych w województwie lubelskim [w:] T. Baczko (red.), Raport o innowacyjności województwa lubelskiego w 2007 roku, PAN, Warszawa.
 14. Starczewska-Krzysztoszek M. (2008), Ranking Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce, Kamerton Innowacyjności, Warszawa.
 15. Włosiński W. (2012), Innowacje jako proces intelektualny i wdrożeniowy [w:] Określenie istoty pojęć innowacji i innowacyjności, ze wskazaniem aktualnych uwarunkowań i odniesień do polityki proinnowacyjnej - podejście interdyscyplinarne, Krajowa Izba Gospodarcza, http://poprzednia.kig.pl/index.php/Opracowania-i-analizy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu