BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pahl Bogumił (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Zwolnienie od podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej przed i po 1 stycznia 2017 r.
Exemption from Property Tax of Railway Infrastructure before and after 1 January 2017
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 9, s. 39-52
Słowa kluczowe
Podatek od nieruchomości, Zwolnienia podatkowe, Kolejnictwo, Regulacje prawne
Property tax, Tax exemption, Railways, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dnia 1.01.2017 r. znowelizowano po raz kolejny ustawę o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie zwolnienia infrastruktury kolejowej. Przedmiotowej zmiany dokonano "przy okazji" zmiany ustawy o transporcie kolejowym. Ten tryb wprowadzania zmian w prawie podatkowym zaczyna być w Polsce regułą. Nie zmienia się bowiem prawa podatkowego na mocy przepisów "podatkowych", lecz regulujących inne dziedziny życia społecznego niż opodatkowanie. W następstwie tego dochodzi do tworzenia konstrukcji podatkowych o niejednoznacznym zakresie, ale również godzących istotnie w interesy majątkowe gmin bez jednoczesnego zapewnienia im rekompensaty utraconych dochodów. (abstrakt oryginalny)

The Act on Local Taxes and Charges was amended again on 1 January 2017 with regard to the exemption of the railway infrastructure. This change was made at the same time as the amendments to the Rail Transport Act. This procedure for amending the tax law is starting to be the rule in Poland. This is because the tax law does not change on the basis of the "tax" regulations, but on the basis of laws governing areas of social life other than taxation. As a result, a tax structure of an ambiguous scope is created, but one that also significantly affects the financial interests of municipalities without simultaneously assuring them of compensation for lost income. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. L. Etel, M. Popławski, R. Dowgier, Gminny poradnik podatkowy, t. 2, Warszawa 2005, s. 122.
  2. P. Polkowski, Publiczny transport kolejowy - problemy praktyczne, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2004/7-8, s. 13.
  3. B. Pahl, Glosa do wyroku NSA z 10 lutego 2016 r. (II FSK 2038/14), "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2016/6, s. 35-41.
  4. W. Miemiec, P. Pest, Opinia prawna na temat rekompensaty utraconych dochodów gmin z tytułu zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli położonych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, Kancelaria Senatu, 2013, http://www.senat.gov.pl, s. 5.
  5. Z. Ofiarski, Metody refundacji utraconych dochodów gmin z tytułu niektórych ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2007/1, s. 32-33.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu