BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niklewicz-Pijaczyńska Małgorzata (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Patenty w działalności innowacyjnych firm rodzinnych
Patents in Activities of Innovative Family Businesses
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 6, cz. 3, s. 217-229, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - wyzwania globalne i lokalne. Cz. 3
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Patenty, Innowacyjność, Kreatywność
Family-owned business, Patent, Innovative character, Creativity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na problem niedostatecznego wykorzystania przez innowacyjne firmy rodzinne możliwości oferowanych przez polski system patentowy. Wychodząc z założenia o korelacji pomiędzy nakładami na prace badawczo-rozwojowe i liczbą patentów, a w konsekwencji innowacyjnością przedsiębiorstw, zanalizowano wielkość nakładów na prace B+R, a następnie liczbę praw wyłącznych, uzyskanych przez innowacyjne firmy rodzinne. Ze względu na zakres opracowania, wzięto pod uwagę osiem firm rodzinnych, które w przyjętym okresie badawczym, latach 2005-2009, zajmowały najwyższe miejsca w rankingu innowacyjności Polskiej Akademii Nauk, a następnie porównano z ich pozycją w roku następnym - 2010. Jednocześnie dla celów publikacji przyjęto wykładnię, że za firmę rodzinną uważane jest przedsiębiorstwo, w którym dwóch lub więcej członków dzieli pracę i własność oraz posiada przynajmniej 51% udziałów lub kontrolny pakiet akcji w przypadku spółek publicznych [Jeżak, Popczyk, Winnicka-Popczyk 2004, s. 19]. (fragment tekstu)

The paperis an attempt to analyze potential of innovative family businesses and assess their patenting activity. The article puts the thesis that family businesses do not see importance of protecting intellectual property in obtaining economic benefits, effective implementation of developed solutions and creating competitive position. Taking as a starting point relationship between expenditures on R&D and patents number, based on secondary data and Polish Academy of Sciences (PAN) reports, author examined expenditures of chosen family businesses, number of obtained exclusive rights as well as their position in innovation rankings. Due to research scope, the article includes data on eight family businesses, which in 2008-2009 reached the highest position as innovative companies. Conclusions show that family businesses have necessary potential to be creative and innovative. However, data on patent activity of studied family businesses show that, if they are willing to incur the effort, especially financial and organizational, associated with search for newsolutions, there is still too little use of opportunities offered by patent system in long-term competitive advantage. Juxtaposition of patents number obtained in 2005-2010 by innovative family-owned companies shows that only three of the eight decided to patent their solutions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczak A., Gędłek M. (2009), Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, KIG i UPRP, Warszawa.
 2. Androszkiewicz J.D. (2008), Innowacje w firmie: praktyczne metody wprowadzania zmian, Poltex, Warszawa.
 3. Baczko T. (red.) (2011), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku, INE PAN, Warszawa.
 4. Baczko T. (red.) (2011), Raport o największych inwestorach w badania i rozwój w Polsce w 2010 roku, Warszawa.
 5. Foster R., Kaplan S. (2003), Twórcza destrukcja, Wydawnictwo Galaktyka, Łodź.
 6. Hausman J., Hall B., Griliches Z. (1984), Econometric models for count data with an application to the patents - R&D relationship, "Econometrica", Vol. 52, No. 4.
 7. Jasiński A.H. (2011), Aktywność patentowa a nakłady na badania i rozwój w okresie transformacji polskiej gospodarki [w:] T. Baczko, Raport o innowacyjności gospodarki Polski 2010 roku, INE PAN, Warszawa.
 8. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa.
 9. Kozioł-Nadolna K. (2011), Innowacyjność małych przedsiębiorstw w Polsce - wybrane aspekty, w:Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - mikrofirma 2011: tworzenie i zarządzanie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 10. Piecuch T. (2012), Atuty i bariery funkcjonowania firm rodzinnych [w:] J. Adamczyk, H. Hall, Zarządzanie - teoria, praktyka i perspektywy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 11. Schumpeter J. (1960),Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 12. West A.M. (2000), Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu