BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gębczyńska Alicja (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Jagodziński Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Analiza korzyści wynikających z wdrożenia zarządzania procesami w aspekcie poziomu dojrzałości
Analysis of Benefits Arising from The Implementation of Management Processes in Terms of Enterprises Maturity
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 463, s. 147-157, tab., bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Słowa kluczowe
Zarządzanie procesami, Przedsiębiorstwo, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku
Process management, Enterprises, Enterprises functioning in the market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Koncepcji, metod, narzędzi usprawniających funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest bardzo wiele, jednakże zawsze istnieje niepewność co do skuteczności nowych rozwiązań. W artykule podjęto próbę analizy i oceny korzyści wynikających z wdrożenia podejścia procesowego, skupiając uwagę na możliwych zależnościach. W związku z powyższym jako cel badawczy przyjęto ustalenie zależności występujących pomiędzy stopniem wdrożenia podejścia procesowego a oceną korzyści wynikających z jego implementacji. Informacje uzyskane z badań ankietowych, przeprowadzonych w przedsiębiorstwach posiadających system zarządzania jakością, zostały zweryfikowane za pomocą metod statystycznych. W wyniku przeprowadzonych badań określono korzyści zależne i niezależne od poziomu wdrożenia podejścia procesowego, co pozwoliło na zidentyfikowanie prawidłowości towarzyszących przechodzeniu organizacji na wyższy poziom zarządzania procesami(abstrakt oryginalny)

The article tries to analyze and evaluate the benefits resulting from the implementation of a process approach. The major objective of research was to determine relations between the degree of implemetnation process approach, and the benefits of the implementation. Data was obtained from the survey conducted in companies with quality management system and was verified by statistical methods. As a result of studies, the benefits of the level of implementation of the process approach were presented. It allows to identify the regularity of the accompanying development of the organization to a higher level process management(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bitkowska A., 2009, Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press&IT, Warszawa.
 2. Dijkman R., Lammers S.V., Jong A., 2015, Properties that Influence Business Process Management
 3. Maturity and its Effect on Organizational Performance, Information Systems Frontiers, Springer.
 4. Gębczyńska A., Bujak A., 2016, Assessment of the degree of the process approach implementation in Polish businesses, The TQM Journal, w druku.
 5. Global Business Process Management Report, http://www.ww.w.komputerwfirmie.pl/informacje/efirma/pelny/6584/capgemini-w-kryzysie-wzrasta-znaczenie-bpm (20.05.2016).
 6. Grajewski P., 2007, Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja, PWE, Warszawa.
 7. Grajewski P., 2014, Przesłanki podejścia procesowego do projektowania i zarządzania organizacją,
 8. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 340, s. 275-282.
 9. Gregorczyk S., Ogonek K., 2007, Uwarunkowania strategiczne zarządzania procesowego, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 82, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 55-73.
 10. Gruchman G.B., Zarządzanie procesami i wyniki firmy - dowody oraz wnioski, www.gruchman.pl/20002002/cormack_Internet.htm (25.04.2016).
 11. Hammer M., Stanton S., 1999, How process enterprises really work, Harvard Business Review, https://hbr.org/1999/11/how-process-enterprises-really-work&cm_sp=Article-_-Links-_-End%20of%20Page%20Recirculation (25.04.2016).
 12. Harmon P., Wolf C., 2014, The State of Business Process Management 2014. A BPTrends Report, s. 22, http://www.bptrends.com/bpt/wp-content/uploads/BPTrends-State-of-BPM-Survey-Report.pdf (26.04.2016).
 13. Harrington H.J., 1991, Business Process Improvement. The Breakthrough Strategy for Total Quality, Productivity and Competitiveness, Mc Grraw-Hill, New York.
 14. Jagodziński J., Ostrowski D., 2015, Bariery we wdrażaniu podejścia procesowego w przedsiębiorstwach w Polsce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, vol. 15, nr 7.
 15. Kalinowski B., 2015, Wpływ dojrzałości procesowej na efektywność organizacji, Marketing i Rynek, nr 5, s. 1030-1035.
 16. Mazur Z., 2007, Zarządzanie procesami w systemach wytwarzania, Rozprawy monografie, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
 17. McCormack K., Johnson W., 2001, Business Process Orientation: Gaining the Ebusiness Competitive Advantage, St. Lucie Press, Delray Beach.
 18. Nowosielski S., 2008, Procesy i projekty logistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 19. Olesiński A., 2015, Co to jest zarządzanie procesowe, jakie ma znaczenie i zastosowanie w administracji publicznej?, http://jst.uwm.edu.pl/portalwiedzy/index.php?action=artikel&cat=2&id=27&artlang=pl (5.05.2016).
 20. Raport Capgemini: Projekty BPM lekarstwem na trudne czasy, http://www.msipolska.pl/index.php?id=47&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=5124&cHash=3a2906cdb5&type=98 (4.05.2016).
 21. Raschke R.L., Ingraham L.R., 2010, Business Process Maturity's Effect on Performance, http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1408&context=amcis2010 (26.04.2016).
 22. Rogala P., 2016, Identification of barriers to improving quality management systems: The management representatives' perspective, The TQM Journal, vol. 28 (1), s. 79-88.
 23. Skrzypek E., Hofman M., 2010, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 24. Škrinjar R., Štemberger M., Hernaus T., 2007, The impact of business process orientation on organizational performance, Proceedings of the 2007 Informing Science and IT Education Joint Conference,
 25. http://proceedings.informingscience.org/InSITE2007/InSITE07p171-185Skri357.pdf(30.03.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.463.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu