BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ignatowski Grzegorz (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Rodzina w reklamie firmy rodzinnej
A Family in the Advertisement of a Family Business
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 6, cz. 3, s. 239-248, bibliogr. 40 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - wyzwania globalne i lokalne. Cz. 3
Słowa kluczowe
Reklama, Rodzina, Przedsiębiorstwo rodzinne, Stereotypy
Advertising, Family, Family-owned business, Stereotypes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obecnie jednym z najbardziej rozpowszechnionych środków umożliwiających reklamowanie produktów są popularne billbordy i wszechobecny Internet. Wraz ze zmniejszeniem zainteresowania codziennymi gazetami i czasopismami na znaczeniu traci natomiast reklama prasowa. (...) Zaprezentowane reklamy pozwalają na wyciągnięcie kilku wniosków. Firmy, które odnotowane zostały w specjalnym dodatku do "Newsweeka" jako rodzinne, niezbyt chętnie wykorzystują w reklamie swoich produktów elementy związane z rodziną. Niektóre z nich w celu promocji swoich usług wskazują natomiast, że ich działalność uwzględnia troskę o ochronę środowiska. Należy do nich Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Iwa zajmujące się adaptacją akustycznych obiektów użyteczności publicznej w celu zmniejszenia natężenia hałasu w miejscach pracy. W podstronie omawiającej politykę jakości Iwa informuje, że w swojej działalności docenia znaczenie problematyki ekologicznej. (fragment tekstu)

Authors of advertisements sometimes use an image of a family to advertise products. Analyses of press and television adverts reveal that the presented family model is traditional, with a clear division of female and male roles. However, results of analyses of Internet advertisements presented in this dissertation indicate that there are not many family images. If there are any, a family partnership model dominates. Advertisements present father, mother and one or two children. A family remains an important and positive element of the Polish society so its image which accompanies advertised products and services confirms the products are of good quality and the services are reliable. Thus, they can be widely recommended. Advertising slogans which contain the word "family" would contribute to creating a positive image of the company and products it manufactures. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barańska M. (2011), Reklama i jej ograniczenia. Standardy europejskie a prawo polskie, Poltext, Warszawa.
 2. Berger J. (2005), Obrazy reklamowe, w: Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 3. Bielińska-Gardziel I. (2009), Stereotyp rodziny we współczesnej polszczyźnie, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 4. Budzyński W. (2007), Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Poltext. Warszawa.
 5. Chodkowska M. (2011), Antyczne korzenie współczesnych stereotypów, w: Bujnowska A., Szadura J. (red.), Stereotypy - walka z wiatrakami, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 6. Firmy Rodzinne, kwietniowy dodatek do "Newsweek Polska".
 7. Ignatowski G. (2012), Obraz rodziny w reklamie prasowej i jego znaczenie dla edukacji - analiza na podstawie tygodnika "Tele Tydzień", "Pedagogika rodziny. Family Pedagogy" 2012, z. 2, nr 3, ss. 107-114.
 8. Kochan M. (2002), Slogany w reklamie i polityce, TRIO, Warszawa.
 9. Kochanowski J., Szumski A. (2011), Promocja i reklama, Regina Poloniae, Częstochowa.
 10. Krzanowska A. (2007), Slogany reklamowe z punktu widzenia kategorii semantycznej "typ produktu" - określenie "typu produktu" poprzez sugerowanie przeznaczenia, w: Komorowska E., Kantorczyk U. (red.), Dialog kultur. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka, Zapol Dmochowski, Szczecin-Rostock.
 11. Kozub Ł. (2009), Kupuję, więc jestem, "Edukacja humanistyczna" 2009, z. 20, nr 1, ss. 147-151.
 12. Kurcz I. (2003), Wyrażenie stereotypów w języku, w: Sierocka B. (red.), Via Communicandi. Przełom komunikacyjny a filozoficzne idee konsensusu, ATUT, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław.
 13. Leszczuk-Fiedziurkiewicz A. (2009), Rodzina w polskiej reklamie telewizyjnej po przełomie 1989 r., Duet, Toruń.
 14. Lewis B.R. (2005), Advertising, w: D. Littler D. (ed.), The Blackwell Encyclopedia of Management, Blackwell Publishing, Oxford.
 15. Lewicki A. M. (2004), Nagłówki w formie ustalonych związków wyrazowych jako narzędzie manipulacji, [w:], Krzyżanowski P., Nowak P. (red.), Manipulacja w języku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
 16. Napierała M. (2012), Filozofia reklamy. Historia. Psychologia. Techniki, Petrus, Kraków.
 17. Nelson T.D. (2003), Psychologia uprzedzeń, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 18. Nicholson N. (2005), Family Firms, w: Nicholson N., Audia P.G., Pillutla M.M., The Blackwell Encyclopedia of Management, vol. XI, Bluckwell Publishing, Oxford.
 19. Perczak J. (2011), Reklama w życiu codziennym. Kto i jak nami manipuluje?, w: Sierocki R., Sokołowski M., (red.), Konkurencyjny rynek medialny. Telewizja wobec nowych mediów, Adam Marszałek, Toruń.
 20. Reklama, (2000), w: Banaszkiewicz-Zygmunt E. (red.), Media PWN. Leksykon, PWN, Warszawa.
 21. Reklama społeczna, polityczna, (2006), w: Pisarek W. (red.), Słownik terminologii medialnej, Universitas, Krakow.
 22. Spychalska M., Holoda M. (2009), Słownik sloganów reklamowych, PWN, Warszawa 2009.
 23. Stereotyp (2005), w: Wojnowski J., (red. nacz.), Wielka encyklopedia PWN, t. 26, PWN, Warszawa 2005.
 24. Sułkowski Ł., Marjański A. (2011), Firmy rodzinne, Poltext, Warszawa.
 25. Sułkowski Ł. (red. nauk.) 2004, Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, TNOiK, Toruń.
 26. Śmid W. (2011), Reklama. Teoria produktu, Dr Lex, Kraków.
 27. Watson J., Hill A. (2006), Dictionary of Media and Communication Studies, Holder Arnold, New York.
 28. http://www.eisemann.com.pl/?cid=1, dostęp: 11 marca 2013 r.
 29. http://www.agmet.pl/pl/ dostęp: 12 marca 2013 r.
 30. http://www.interpoz.com.pl/media-o-nas, dostęp: 12 marca 2013 r.
 31. http://www.paulatrans.pl/index.php/firma, dostęp: 12 marca 2013 r.
 32. http://www.meliorex.pl/page3.php, dostęp: 12 marca 2013 r.
 33. http://www.developres.pl/o-firmie.html, dostęp: 12 marca 2013 r.
 34. http://www.hemarpol.pl, dostęp: 12 marca 2013 r.
 35. http://bomatur.com.pl/onas, dostęp: 12 marca 2013 r.
 36. http://vertex.pl/vertex/dom/ dostęp: 12 marca 2013 r.
 37. http://www.saba.plock.pl/index.php?lang=pl, dostęp: 12 marca 2013 r.
 38. http://www.ortop.com.pl/galeria,49.html, dostęp: 14 marca 2013 r.
 39. http://www.halas.com.pl/polityka.pdf, dostęp: 14 marca 2013 r.
 40. http://www.ekobel.com.pl/, dostęp: 14 marca 2013 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu