BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jalinik Mikołaj (Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce)
Tytuł
Nowa perspektywa kreowania ruchu turystycznego w skansenach województwa podlaskiego
The Development of Tourism in Open-Air Museums in the Podlasie Province
Źródło
Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, nr 10, s. 113-124, tab., rys., wykr., bibliogr. 12 poz.
Studies in Management and Finance by the Poznan School of Banking
Tytuł własny numeru
Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu - egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne
Słowa kluczowe
Ruch turystyczny, Czas wolny, Muzea
Tourist movement, Leisure time, Museums
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Od 2010 r. obserwuje się zwiększony rozwój ruchu turystycznego w skansenach województwa podlaskiego. Odwiedzający poszukują różnych form zagospodarowania czasu wolnego. Ich przykładem są skanseny - obiekty, które nie przynoszą korzyści materialnych, ale dają dużo satysfakcji osobom odwiedzającym i zarządzającym takimi obiektami. Z przeprowadzonych badań wynika, że liczba obiektów z każdym rokiem rośnie, ale zwiększa się także ruch turystyczny w nich. Wśród funkcjonujących skansenów 50% stanowią obiekty prywatne, co świadczy o dużym zainteresowaniu usługodawców. (abstrakt oryginalny)

The open-air museums in the Podlasie province serve multiple functions and tasks. According to the visitors, open-air museums are attractive to tourists and they arouse more and more interest every year. Tourist traffic analysis shows that each open-air museum has its own characteristics. The highest concentration of tourist traffic is during the summer months (June, July, and August). Far less tourists visit the open-air museums in the winter. The open-air museums are most often visited by school students and parents with children, but the interest in such objects is also increasing among other social and professional groups. What really deserves a special emphasis in the activities of open-air museums is mostly very poor promotion of these objects. With this approach, few people have any knowledge about their values and attractions. Each activity requires a specific expenditure and needs to bring benefits. In the case of open-air museums, they are not generally objects that generate profits. Most often, these are objects that deal with the promotion of a region, culture, or tradition and they are usually not profit-oriented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gólski A., 1972, Zarys historyczny powstania muzeów skansenowskich w Europie i ich klasyfikacja, w: Muzea skansenowskie w Polsce, Poznań: PWN.
 2. http://skanseny.net/o_skansenach [dostęp: 3.03.2016].
 3. Matlegiewicz M., 2014, Produkty tradycyjne i regionalne w turystyce, w: Przedsiębiorczość w turystyce, red. S.J. Snarski, M. Jalinik, Białystok: EkoPress.
 4. Mokras-Grabowska J., 2009, Możliwości rozwoju turystyki kulturowej obszarów wiejskich w Polsce, Turystyka Kulturowa, 1, 14-31.
 5. Ogrodzka K., 2014, Stan bezpieczeństwa muzeów skansenowskich w ocenie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, ABC Ochrony Muzeów Skansenowskich, 4, 42-53.
 6. Słownik wyrazów obcych, 1995, Warszawa: WN PWN.
 7. Stasiak A., 1998, Funkcja turystyczna polskich skansenów, w: Wieś współczesna, Łódzkie Studia Etnograficzne, t. XXXVII, Łódź: Wyd. PTL.
 8. Szolginia W., 1992, Architektura, Warszawa: Sigma NOT.
 9. Tubaj T., Święch J., 2012, Nazewnictwo muzeów na wolnym powietrzu w Polsce. Między poprawnością naukową a świadomością potoczną, Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej, 4, 11-30.
 10. www.bialostockiemuzeumwsi.pl/ [dostęp: 16.02.2016].
 11. www.muzeum-radom.pl/muzea-skansenowskie/skanseny-w-polsce/skanseny-czyli-muzea-na-wolnym-powietrzu/443 [dostęp: 24.02.2016].
 12. www.muzeum.torun.pl/ [dostęp: 8.03.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0152
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu