BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rożałowska Barbara (Politechnika Śląska)
Tytuł
Smart Citizen - społeczności miejskie w procesie budowania "inteligencji" miasta
Smart Citizen - Urban Society in the Process of Building City's "Intelligence"
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 429-440, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Inteligentne miasto, Społeczeństwo informacyjne, Socjologia miasta
Smart city, Information society, City sociology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przestawienie różnych sposobów rozumienia pojęcia inteligentnego miasta i inteligentnego obywatela. Paradygmat teorii systemów pozwala dostrzec rolę mieszkańców, jako aktywnych podmiotów w miejskiej przestrzeni. Staje się to za sprawą dalszego rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) i niemal powszechnego używania urządzeń mobilnych oraz aplikacji. Otwiera to nowe perspektywy współpracy w obrębie miast, wspierające ich zrównoważony rozwój. Równocześnie pojawiają się pytania o granice prywatności i ryzyko związane z istnieniem w sieci tak ogromnej liczby danych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the various ways of understanding the notion of an intelligent town and intelligent citizen. The paradigm of systems theory allows noticing the role of residents as active subjects in the urban space. It is caused by a continued development of information and communications technology (ICT) as well as by close to common utilization of mobile devices and technologies. It brings new prospects of cooperation within the cities supporting their sustainable development. At the same time the questions arise about the limits of privacy and risk connected with the existence of such a great amount of data in the web. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler L.: Learnig from location, http://datasmart.ash.harvard.edu/news/article/learning-from-location-806.
 2. Antiroiko A.-V.: U-cities reshaping our future: reflections on ubiquitous infrastructure as an enabler of smart urban development. "AI & Society", No. 28, 2013, http://link.springer. com/article/10.1007/s00146-013-0443-5, 10.06.2016.
 3. Antiroiko A.-V.: Building Strong E-Democracy. The Role of Technology in Developing Democracy for the Information Age. "Communication of the ACM", No. 9, Vol. 46, 2003.
 4. Burzyński T.: Ryzyko z perspektywy badań kulturowych. Wybrane problemy metodologiczne. "ER(R)GO", nr 28, 2014.
 5. Castells M.: Kwestia miejska. PWN, Warszawa 1981.
 6. Coe A., Paquet G., Roy J.: E-Governance and Smart Communities: A Social Learning Challenge. "Social Science Computer Review", Vol. 19, No. 1, 2001.
 7. Cohen B., Kietzman J.: Ride On! Mobility Business Models for the Sharing Economy. "Organization & Environment", No. 3, 2014.
 8. Elmaghraby A.S., Losavio M.: Cyber security challenges in Smart Cities: Safety, security and privacy. "Journal of Advanced Research", Vol. 5, No. 4, 2014.
 9. Florida R.: Cities and the Creative Class. New York-London 2005.
 10. Hall R.E.: The vision of a smart city. In Proceedings of the 2nd International Life Extension Technology Workshop. Paris, France, 28 September 2000, http://www.osti.gov/bridge/ servlets/purl/77396.
 11. Knosala B.: Fablaby jako realizacja humanizmu technologicznego. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 85. Politechnika Śląska, Gliwice 2014.
 12. Komninos N.: Intelligent cities: toward interactive and global innovation environments. "International Journal of Innovation and Regional Development", No. 4, 2009.
 13. Komninos N.: Smart Cities and the Future Internet. Innovation ecosystems of embedded spatial intelligence, http://www.urenio.org/wp-content/uploads/2008/11/2013-ICEIRD Smart-Cities-and-the-Future-Internet.pdf, 10.06.2016.
 14. Kuzior A.: Aksjologia zrównoważonego rozwoju. Faculty of Arts, Matej Bel University, Banska Bystrica 2014.
 15. Kuzior A.: Człowiek jako racjonalny podmiot działań w świetle założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju. "Problemy Ekorozwoju", nr 2, 2006.
 16. Nam T., Pardo T.A.: Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions. Conference Papier, https://www. reseachgate.net/publication/221585167. 10.06.2016.
 17. Parysek J.: Miasto w ujęciu systemowym. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 1, 2015.
 18. Rios P.: Creating "the smart city", 2008, http://dspace.udmercy.edu:8080/dspace/bitstream/ 10429/20/1/2008_rios_sma.pdf, 10.06.2016.
 19. Sassen S.: The future of Smart Cities. Referat konferencyjny online 2011, http://videos. liftconference.com/video/2895375/saskia-sassen-the-future-of-smart-cities, 10.06.2016.
 20. Schaffers H., Komninos N., Pallot M., Trousse B., Nilsson M., Oliveira A.: Smart Cities and the Future Internet: Towards Cooperation Frameworks for Open Innovation, [in:] Domingue J. et al. (eds.): Future Internet Assembly. LNCS 6656, 2011.
 21. von Bertalanffy L.: An Outline of General System Theory. "British Journal of the Philosophy of Science", No. 2, 1950.
 22. Wallis A.: Socjologia przestrzeni. Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu