BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krykavskyy Yevhen (Społeczna Akademia Nauk), Lyulchak Zoreslava (Lviv National Polytechnic University)
Tytuł
Condition and Prospects of Alternative Energetics in Ukraine as Form of Family Business
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 6, cz. 3, s. 263-278, tab., bibliogr. 8 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - wyzwania globalne i lokalne. Cz. 3
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Energetyka, Odnawialne źródła energii
Family-owned business, Energetics, Renewable energy sources
Uwagi
summ.
Abstrakt
The preconditions for reforming energetics in Ukraine in connection with significant energy intensity of its economics and the requirements of the European Union were considered. The peculiarities of functioning of energetics in Ukraine, the state of development of alternative energetics, the use of «Green tariff» to encourage its development were examined. Stimulating state mechanisms for the development of alternative energetics were offered such as establishment of the counseling centers, providing of long-term loans for the building of power stations by the state, consideration when establishing Green tariff» inflation, exemption from taxation for lands used by power stations, legislative establishment of the duration of the «Green tariff» running according to the normative payback period since commissioning of power station, the development of national power engineering. The prospects of alternative energetics development in the power systems of the country and necessary changes in the calculation of «Green tariff» were established, determination of the economic expediency of the building of alternative energetics objects as a form of family business was conducted. Methods of theoretical generalization and comparison, factorial and system analysis were used. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Гeлeтуха Г.Г., Жeлєзна T.P., Tiшаєв C.B. (2001), Koнцeпцiя poзвитку бioeнepгeтики в Укpаїнi, Інcтитут тeхнiчнoї тeплoфiзики HAHУ, Kиїв.
  2. Kудpя C.O., Яцeнкo Л.B., Душина Г.П. (2001), Aтлаc eнepгeтичнoгo пoтeнцiалу вiднoвлювальних та нeтpадицiйних джepeл eнepгiї Укpаїни, Дepжавний кoмiтeт з eнepгoзбepeжeння, Kиїв.
  3. Люльчак З.C. (2012), Cучаcнi iнcтpумeнти маpкeтингу паpтнepcьких cтocункiв в eлeктpoeнepгeтицi Укpаїни, «Eкoнoмiчний вicник HTУУ «KПІ»», №9.
  4. Люльчак З.C., Глинcький H.Ю., Гipна O.Б. (2012), Дepжавнe peгулювання викopиcтання альтepнативних джepeл eнepгiї у наceлeних пунктах Kаpпатcькoгo peгioну - пepcпeктиви та загpoзи втpати йoгo туpиcтичнoї пpивабливocтi, «Tавpiйcький eкoнoмiчний жуpнал», №5.
  5. Пipiашвiлi Б.З., Чиpкiн Б.М., Чукаєва І.K. (2002), Пepcпeктивний паливнo-eнepгeтичний баланc - ocнoва фopмування eнepгeтичнoї cтpатeгiї Укpаїни дo 2030 poку, Ocнoва, Kиїв.
  6. Єpмiлoв C.Ф. (2006), Eнepгeтична cтpатeгiя Укpаїни на пepioд дo 2030 poку, «Дзepкалo тижня», №20.
  7. Ukraine: Energy Policy Review (2006), International Energy Agency, France.
  8. Sułkowski Ł., Marjański A. (2011), Firmy rodzinne, Poltext, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu