BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jagoda Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Kołakowski Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zarządzanie projektami na przykładzie japońskiego lidera łańcucha dostaw - studium przypadku
Project Management Illustrated with The Example of Japanese Supply Chain Leader - The Case Study of Company N
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 463, s. 158-170, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Łańcuch dostaw, Organizacje sieciowe
Project management, Supply chain, Network organisations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano problematykę zarządzania projektami w kontekście funkcjonowania łańcuchów dostaw, w których rolę lidera pełni przedsiębiorstwo japońskie. W pierwszej części artykułu przedstawiono ogólnie istotę projektu i zarządzania projektami w odniesieniu do funkcjonowania łańcucha dostaw. Następnie wskazano etapy i działania, które zdaniem autorów warunkują skuteczną i efektywną ich implementację w ramach tych specyficznych organizacji sieciowych. Wskazano tu na dwa etapy wdrażania projektów warunkowane specyficzną, wielopodmiotową strukturą łańcuchów dostaw, tj. etap koncepcyjno-badawczy oraz etap analityczno-wdrożeniowy. W tej części dokonano także zestawienia proponowanych analiz, technik i narzędzi możliwych do wykorzystania na każdym etapie ich wdrażania. Druga część pracy zawiera studium przypadku wdrażania projektów w ramach łańcucha dostaw, w którym rolę lidera pełni firma japońska(abstrakt oryginalny)

The paper presents the issue of project management in the context of supply chain operation, which is led by a Japanese company. The first part of the paper presents the gist of the project and project management with regard to the supply chain operation. Then the stages and actions are shown, which according to the authors condition their effective and efficient implementation within the frames of those specific network organizations. Two stages of project implementation are indicated in the paper depending on specific, multi-entity structure of supply chains, namely the concept and research stage and the analysis and implementation stage. This part also presents a compilation of suggested analyses, techniques and tools possible to apply at every stage of their implementation. The second part of the paper is devoted to a case study of project implementation within the supply chain led by a Japanese company(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berkun S., 2006, Sztuka zarządzania projektami, Helion, Gliwice.
 2. Bishop S.K., 1999, Cross-functional project teams in functionally aligned organizations, Project Management Journal, vol. 30, no. 3.
 3. Czakon W., 2007, Dynamika więzi międzyorganizacyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 4. Jarillo J.C., 1988, On strategic networks, Strategic Management Journal, vol. 9, iss. 1, s. 31-41.
 5. Kawa A., 2010, Łańcuch dostaw, [w:] Strategie łańcuchów dostaw, red. M. Ciesielski, J. Długosz, PWE, Warszawa, s. 20-21.
 6. Kerzner H., 2005, Advanced Project Management. Edycja Polska, Helion, Gliwice.
 7. Ostrowska E., 2002, Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa.
 8. Pfohl H.Ch., 1998, Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 9. PMI, 2013, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Fifth Edition, Project Management Institute Inc., Newtown Square, Pennsylvania, USA.
 10. Stabryła A., 2006, Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, PWN, Warszawa.
 11. Trocki M., Grucza B. (red.), 2007, Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa.
 12. Witkowski J., 2010, Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje. Procedury. Doświadczenia, PWE, Warszawa.
 13. Witkowski J., Rodawski B., 2007, Pojęcie i typologia projektów logistycznych, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 3, s. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.463.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu