BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pilichowska Lidia (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Istota zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym
Summary of Family Management Company
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 6, cz. 3, s. 279-286, bibliogr. 8 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - wyzwania globalne i lokalne. Cz. 3
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Hotelarstwo
Family-owned business, Enterprise management, Hotel industry
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza roli pełnionej przez właściciela na przykładzie przedsiębiorstwa hotelarskiego. Posłużono się przykładem wybranego hotelu, a mianowicie Hotelu Wodnik*** w miejscowości Słok. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób właściciel powinien zarządzać przedsiębiorstwem rodzinnym, aby podnieść efektywność. Współcześnie właściciel przedsiębiorstwa rodzinnego potrafi nakreślić misję i cele organizacji, a następnie przygotować plany ich realizacji. Motywuje on także pracowników przedsiębiorstwa, wzbudzając w nich potrzeby, które będą zaspakajali dzięki efektywnej pracy. (fragment tekstu)

Family businesses are characterized by a specific form of management. Decision maker in a company is the owner himself. He carries his own ideas. It has usually university's profile of its operations. Supervises all activities of the company in terms of both sales and technical - professional. This study presents the only possible way to manage the SME sector, which includes family businesses. Only the size of the business allows embracing all things. The competitive advantage of family firms can be considered the fact that the owner knows his customers. Narrow circle of customers and suppliers eliminate anonymity and produces relations of cooperation. Knowledge of its customers by the owner often goes beyond business and contacts purely formal. The owner himself represents his company and is negotiating with suppliers and customers. Relying on intuition decides that the agreement will bring profits. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Antoszkiewicz J.D., Pawlak Z. (2010), Techniki menedżerskie. Skuteczne zarządzanie firmą, Poltext, Warszawa.
  2. Biernacki M., Janczyk-Strzała E., Kowalak R. (2006), Koszty w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem produkcyjnym, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
  3. Filipiak B. (red.) (2009), Ekonomika przedsiębiorstwa handlowego. Zarządzanie, finanse, efektywność, rozwój, CeDeWu, Warszawa.
  4. Kekin J. (1993), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Wybrane problemy, Politechnika Częstochowska, Częstochowa.
  5. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.) (2007), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa.
  6. Stoner J.A.F., Wankel Ch. (1998), Kierowanie, PWE, Warszawa.
  7. Webber Ross A. (1990), Zasady zarządzania organizacjami, Warszawa.
  8. www.hotel-wodnik.com.pl/pl/spa [12.03.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu