BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skoczyńska-Prokopowicz Barbara (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Public Administration Management - nowy model zarządzania i aktywizacji społecznej
Public Administration Management - a New Model of Management and Social Activation
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 441-452, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Zarządzanie publiczne, Nauki o zarządzaniu
Public administration, Public governance, Management sciences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wraz ze wzrostem gospodarczym zmieniają się potrzeby społeczeństwa, wymagania i oczekiwania wobec administracji publicznej, a także rządzących i podejmowanych przez nich działań. Autorka definiuje pojęcie administracji publicznej, zarządzania publicznego (Public Administration Management) jako innowacji społecznej i subdyscypliny nauk o zarządzaniu, które regulują procesy w organizacjach sektora publicznego, i obywatelskich, wypełniających lukę rynkową. New Public Management buduje nowoczesną relację państwo - obywatel w zakresie polityki społecznej, funkcjonowania administracji publicznej, organów sądowniczych oraz aktywizacji obywateli w ramach uczestnictwa w budżetach partycypacyjnych (obywatelskich). (abstrakt oryginalny)

Along with the economic growth the needs of society, demands and expectations towards public administration, as well as its rules and activities, are changing. The author defines the concept of public administration, public management (Public Administration Management) as a social innovation and a sub-discipline of management sciences, regulating processes in public and civil organizations sectors, which fill the market gap. New Public Management is building a modern state-citizen relationship in the area of social policy, functioning of public administration, judiciary authorities and active citizenship within the programme of participatory (civil) budgets. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błaś A., Boć J., Jeżewski J.: Administracja publiczna. Boć J. (red.). Kolonia Limited, Wrocław 2003.
 2. Długosz D., Wygnański J.J.: Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej. Warszawa 2005, http://eu.ngo.pl/.
 3. Penc J.: Encyklopedia zarządzania: podstawowe kategorie i terminy. Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź 2008.
 4. Filipiuk J.: New Public Management. Katedra Teorii Ekonomii, Uniwersytet M. Kopernika, Toruń, http://www.aglomeracja.holdikom.com.pl/.
 5. Kłębowski W.: Budżet partycypacyjny, krótka instrukcja obsługi. Instytut Obywatelski, Warszawa 2013, http://www.instytutobywatelski.pl/.
 6. Kosikowski C.: Zasięganie opinii i korzystanie z ekspertyz oraz przeprowadzanie konsultacji społecznych i dokonywanie uzgodnień w procesie tworzenia prawa i jego kontroli - rzeczywistość czy fikcja? - załącznik do raportu Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, pt. "Tworzenie prawa w Polsce - ocena i proponowane kierunki zmian". "Przegląd Legislacyjny", nr 1, 2006.
 7. Kowalczyk L.: Współczesne zarządzanie publiczne jako wynik procesu zmian w podejściu do administracji publicznej. Zeszyty Naukowe, nr 1. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2008.
 8. Kożuch B.: Zarządzanie publiczne jako dyscyplina naukowa. Zeszyty Naukowe, nr 1. Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2005.
 9. Kożuch B.: Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji. Placet, Warszawa 2004.
 10. Kożuch B.: Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych. Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2011, http://www-isp.miks.uj. edu.pl/.
 11. Nawojczyk M.: Nowoczesne formy zarządzania w administracji publicznej. Zeszyty Naukowe, s. Zarządzanie, nr 2. Wyższa Szkoła Handlowa, Warszawa 2015.
 12. Ochnio M.: Nowe Zarządzanie Publiczne (New Public Management) - podstawowe cechy modelu. Jego zastosowanie w Polsce. Stowarzyszenie Instytut Zmian, Warszawa 2012.
 13. Osborne D., Gaebler T.: Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administracje publiczną. Media Rodzina, Poznań 1994.
 14. Supernat J.: Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management. Zakład Nauki Administracji, Uniwersytet Wrocławski, http://www.supernat.pl/artykuly/ administracja_publiczna_w_swietle_koncepcji_new_public_management.html.
 15. Szumowski W.: Zarządzanie publiczne - próba systematyzacji koncepcji. "Nauki o Zarządzaniu (Management Sciences)", nr 4(21). Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2014.
 16. Ura E.: Prawo administracyjne. Lexis Nexis, Warszawa 2010.
 17. http://budzet-partycypacyjny.pl/.
 18. http://konsultacje.um.warszawa.pl/o-konsultacjach.
 19. http://www.profinfo.pl/img/401/pdf40158267_4.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu