BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cytlak Izabela (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Jarmużek Joanna (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Rola dyrektora w zarządzaniu szkołą w dobie kryzysu demograficznego
The Role of the School Principal in School Management During a Demographic Crisis
Źródło
Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, nr 10, s. 127-142, tab., bibliogr. 41 poz.
Studies in Management and Finance by the Poznan School of Banking
Tytuł własny numeru
Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu - egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne
Słowa kluczowe
Edukacja, Zarządzanie szkolnictwem, Menedżer, Sytuacja demograficzna, Marketing usług
Education, Education management, Manager, Demographic situation, Service marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie znaczenia skutków niżu demograficznego doświadczanego przez wiele szkół w Polsce oraz podkreślenie zadań dyrektora w efektywnym zarządzaniu szkołą. Polskie instytucje edukacyjne muszą radzić sobie z zagrożeniem likwidacją placówek, stale zmniejszającą się liczbą uczniów i studentów oraz koniecznością zwalniania nauczycieli. Szansą dla wszystkich typów szkół jest walka o jakość usług edukacyjnych dla uczniów i studentów, poszerzenie oferty edukacyjnej oraz dotarcie do szerszego grona potencjalnych klientów. Do niedawna gospodarka rynkowa nie miała istotnego wpływu na codzienne funkcjonowanie szkoły. Dziś szkoły działają w konkurencyjnym środowisku. Czynniki te wskazują bezpośrednio na rosnącą rolę marketingu w działaniach edukacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to point out the significance of the effects of the demographic decline experienced by a lot of schools in Poland and to indicate the importance of the tasks of a school principal in effective school management. Polish educational institutions must deal with the threat of closing facilities, constantly reducing the number of students, and the necessity of discharging teachers. The only chance for schools of different types is to fight for the quality of educational services and for new students, to broaden the education offered, and to reach out to a wider audience of potential customers. Until recently, the existence of a market economy in the environment of school had no effect on its daily functioning. Today, a shortage of students has reflected the fact that schools operate in a competitive environment. These factors point directly to the increasing role of marketing in educational activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abraham J., 2010, Odkryj swój potencjał. 21 sposobów na prześcignięcie konkurencji w myśleniu, działaniu i zarabianiu pieniędzy, Gliwice: Helion.
 2. Altkorn J., 2004, Wizualizacja firmy, Kraków: Instytut Marketingu.
 3. Connor M., 2004, Maximizing Marketing to Advance Your School's Mission, Blackbaund, 11: 1-9.
 4. Delors J., 1998, Edukacja - jest w niej ukryty skarb, Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich.
 5. Demograficzne tsunami. Raport Instytutu Sokratesa na temat wpływu zmian demograficznych na szkolnictwo wyższe do 2020 r., 2011, Warszawa: Instytut Rozwoju Kapitału Intelektualnego im. Sokratesa.
 6. Durnaś K., Promocja i marketing w placówce oświatowej, Łódź: Uniwersytet Łódzki, blog.sp35lodz.edu.pl [dostęp: 5.05.2016].
 7. Fazlagič J.A., 2003, Marketingowe zarządzanie szkołą, Warszawa: CODN.
 8. Gawrecki L., 2003, Kompetencje menedżera oświaty, Poznań: empi2.
 9. Gmerek T. (red.), 2003, Edukacja i stratyfikacja społeczna, Poznań: Wolumin.
 10. Gmerek T., 2011, Edukacja i nierówności społeczne, Kraków: Impuls.
 11. Gromkowska-Melosik A., Gmerek T., 2008, Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej, Kraków: Impuls.
 12. Goriszewski W., 2000, Współczesne koncepcje zarządzania i funkcji kierowniczych w oświacie, Warszawa: WSPTWP.
 13. GUS, 2016a, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2015 roku, Warszawa.
 14. GUS, 2016b, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2014/2015, Warszawa.
 15. GUS, 2016c, Szkoły wyższe i ich finanse w 2015 r., Warszawa.
 16. Hollins B., Shinkins S., 2006, Managing Service Operations: Design and Implementation, Thousand Oaks: Sage.
 17. Johann M., 2000, Marketing usług, Marketing w Praktyce, 3, 51-54.
 18. Konecki K., Frączak-Konecka E., 2007, Społeczne tworzenie strategii działania przedsiębiorstw przemysłowych. Konsekwencje prywatyzacji, http://qsr.webd.pl/KKonecki/publikacje/publikacja6.html [dostęp: 2.05.2016].
 19. Kordziński J., 2015, Dyrektor szkoły - moderator, facylitator, coach, Warszawa: Wolters Kulwer Polska.
 20. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V., 2002, Marketing. Podręcznik europejski, Warszawa: PWE.
 21. Kotler J.P., Cohen D.S., 2007, Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieniły oblicza firm na całym świecie, Harvard: Harvard Business School Press.
 22. Kwiatkowski S.M., Madalińska-Michalak J. (red.), 2014, Przywództwo edukacyjne. Współczesne wyzwania. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 23. Kwiatkowski S.M., Madalińska-Michalak J., Nowosad I. (red.), 2011, Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu, Warszawa: Engram Difin.
 24. Maciąg J., 2005, Wzorzec jakości usługi edukacyjnej, Problemy Jakości, 37(2), 23-27.
 25. Małota W., 2012, Jak z menedżera stać się przywódcą. Poradnik dla menedżerów i coachów, Warszawa: Difin.
 26. Madalińska-Michalak J., 2013, Dyrektor szkoły skutecznym przywódcą, Dyrektor Szkoły, 3, 35-41.
 27. Madalińska-Michalak J., 2015, Przywództwo w zarządzaniu szkołą, www.ore.edu.pl [dostęp: 2.05. 2016].
 28. Mazur K.P., 2001, Marketing usług edukacyjnych, Warszawa: Wyd. APS.
 29. Mazurkiewicz G., 2011, Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności, Kraków: Wyd. UJ.
 30. Melosik Z., Szkudlarek T., 2010, Kultura, tożsamość i edukacja: migotanie znaczeń, Kraków: Impuls.
 31. Obłój K., 2014, Strategia sukcesu firmy, Warszawa: PWE.
 32. Pabian A., 2005, Marketing szkoły wyższej, Warszawa: ASPA-JR.
 33. Penar-Woźniak U., 2005, Marketing szkoły niepublicznej, w: Polski system edukacji po reformie 1999. Stan - perspektywy - zagrożenia, red. R. Pęczkowski, Poznań - Warszawa: Elipsa.
 34. Plewka Cz., Bednarczyk H. (red.), 2000, Vademecum menedżera oświaty, Radom: ITE.
 35. Rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym z dnia 7 października 2009 r., Dz.U. nr 168, poz. 1324.
 36. Stoma M., 2012, Modele i metody pomiaru jakości usług, Lublin: Q&R Polska.
 37. Sztejnberg J., 2008, Doskonalenie usług edukacyjnych. Podstawy pomiaru jakości kształcenia, Opole: Wyd. UO.
 38. Świątek-Barylska I., 2015, Kim jestem w pracy? Przywódcą? Menedżerem?, www.oskko.edu.pl/kongres [dostęp: 7.05.2016].
 39. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 grudnia 2015 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 35.
 40. Eurydice, 2009, Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem w Europie: zmniejszanie nierówności społecznych i kulturowych, Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 41. www.cbos.pl [dostęp: 7.05.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0152
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu