BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kraśniak Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
W kierunku organizacji procesowej. Determinanty wdrażania
In The Direction of The Process Organization. Determinants of The Implementation
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 463, s. 183-190, tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Słowa kluczowe
Determinanty przemian strukturalnych, Przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo produkcyjne
Determinants of structural changes, Enterprises, Production enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki postępowania badawczego zmierzającego do identyfikacji determinant skutecznego wdrażania organizacji procesowej. Przedstawiono także założenia i istotę organizacji procesowej. Na podstawie ankiet skierowanych do kierownictwa przedsiębiorstw produkcyjnych deklarujących wdrażanie organizacji procesowej zidentyfikowano determinanty ich skutecznego wdrażania. Do czynników ułatwiających wdrażanie organizacji procesowej zaliczano najczęściej: dostęp przedsiębiorstw do nowoczesnych technologii informatycznych, wielkość przedsiębiorstwa, identyfikację klientów wewnętrznych i zewnętrznych oraz prawidłową identyfikację przebiegu procesów w przedsiębiorstwie. Natomiast czynniki postrzegane jako najbardziej utrudniające wdrażanie organizacji procesowej zdaniem badanych to: centralizacja uprawnień decyzyjnych, stały charakter zespołów procesowych (jakości), opór kadry kierowniczej przeciwko zmianom struktury organizacyjnej oraz poziom przygotowania merytorycznego kadry kierowniczej(abstrakt oryginalny)

The article presents the concept of process-oriented organization and some conclusions of the research. The factors that determine the effectiveness of process organization were identified as the following: the size of an enterprise, the level of using information technology, the identification of customers, the correct identification of the process course. The centralization of decision-making, permanent character of process teams (quality), management opposition against organization change and the level of the management background are the barriers of the implementation of process organization(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chang J.F., 2006, Business Process Management Systems, Auerbach, New York.
  2. Hammer M., Stanton S., 2000, How process enterprises really work, Harvard Business Review - Zarządzanie na Świecie, nr 1, s. 30.
  3. Martyniak Z., 1996, Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa.
  4. Nippa M., Picot A., 2005, Prozeßmanagement und Reengineering. Die Praxis im deutschsprachigen Raum, Campus Verlag, Frankfurt-New York.
  5. Nowosielski S., 2007, Aspekty procesowe w rozwoju organizacji, Przedsiębiorczość i Zarządzanie,
  6. Rozwój organizacji - nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej, t. VIII, zeszyt 2, red. J. Lichtarski, SWSPiZ, Łódź.
  7. Nowosielski S., 2012, Orientacja procesowa w organizacjach - teoria i praktyka, [w:] Metody badania i modele rozwoju organizacji, red. A. Stabryła, S. Wawak, Mfiles.pl, Kraków.
  8. Raport. Dojrzałość procesowa polskich organizacji 2013, www.procesowcy.pl (maj 2016).
  9. Rummler G.A., Brache A.P., 2000, Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać "białymi plamami" w strukturze organizacyjnej?, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.463.15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu