BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pszczółkowska Dominika (Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Czas na kulturę : "bramki" Tomasa Hammera, czyli droga ku lepszej polityce imigrantów w Europie
Time for Culture : Tomas Hammer's "Gates" - the Road Towards a Better Policy of Immigrant Integration in Europe
Źródło
Polityka Społeczna, 2017, nr 3, s. 18-23, tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Imigracja, Polityka migracyjna, Historia integracji europejskiej, Integracja społeczna, Cudzoziemcy, Polityka państwowa
Immigration, Migration policy, History of European integration, Social integration, Foreigners, State policy
Uwagi
summ.
Hammar Tomas
Abstrakt
Europa nie poradziła sobie z pełną integracją imigrantów, a trudności w tej dziedzinie wpływają dziś na stosunek społeczeństw do przybyszów i na polityki imigracyjne państw. Opierając się na koncepcjach szwedzkiego politologa Tomasa Hammara, który zaproponował cztery "bramki" integracji (politycznej), państwa powinny zdefiniować dla swych imigrantów "bramki" integracji politycznej, ekonomicznej i kulturowej. Doświadczenia ostatnich dziesięcioleci pokazują, że integracja polityczna jest konieczna, lecz niewystarczająca. Sfera ekonomiczna jest już powszechnie uznawana za kluczową, natomiast badacze i twórcy polityk nadal przywiązują niewystarczającą wagę do sfery kulturowej. By ułatwić integrację, konieczne są także polityki kształtujące postawy społeczeństw przyjmujących. (abstrakt oryginalny)

Europe has failed to fully integrate its immigrants, and difficulties in this domain influence public opinion regarding newcomers and immigration policies today. Drawing on the concepts of Swedish political scientist Tomas Hammar, who proposed four "gates" to (political) integration, countries should define "gates" for the political, economic and cultural integration of their immigrants. As experiences of the last decades have shown, political integration is necessary, but not sufficient. The economic sphere has been accepted as key, but the cultural sphere has yet to receive the attention of scholars and policymakers it requires. Policies directed at receiving societies are also necessary to facilitate integration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen J. (2006), The french-muslim connection. Is France doing a better job of integration than its critics?, pew research centre, august 17, http://www.pewresearch.org/2006/08/17/the-frenchmuslim-connection/ [dostęp 1.05.2016].
 2. Andrejuk K. (2015), Czy brak naturalizacji wyklucza nową tożsamość narodową? Konstruowanie tożsamości w narracjach wieloletnich imigrantów bez obywatelstwa polskiego, "Qualitative Sociology Review", Przegląd Socjologii Jakościowej, tom XI, nr 4, s. 146-166, http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume32/PSJ_11_4_Andrejuk.pdf [dostęp 30.04.2016].
 3. Bauböck R. (2005), Expansive Citizenship: Voting beyond Territory and Membership, "PS: Political Science and Politics", Vol. 38, No. 4, p. 683-687.
 4. Bleich E. (2001), Race policy in France, Brookings.edu, May, http://www.brookings.edu/research/articles/2001/05/france-bleich [dostęp 15.03.2016].
 5. Brubaker R. (2001), The return of assimilation? Changing perspectives on immigration and its sequels in France, Germany and the United States, "Ethnic and Racial Studies", Vol. 24, No. 4, p. 531-548.
 6. Castles S. (2004), The Factors That Make and Unmake Migration Policies, "The International Migration Review", Vol. 38, No. 3, p. 852-884.
 7. CBOS (2016), Stosunek do przyjmowania uchodźców w Polsce i w Czechach, Komunikat z badań nr 54, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_054_16.PDF [dostęp 2.02.2016].
 8. Duszczyk M. (2012), Polska polityka imigracyjna a rynek pracy, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski.
 9. Entzinger H., Biezeveld R. (2003), Benchmarking in Immigrant Integration, Report for the European Commission, Rotterdam.
 10. European Commission (2008), A Common Immigration Policy for Europe, MEMO/08/402, 17 June, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-08-402_en.htm [dostęp 3.03.2016].
 11. Freeman G.P. (2004), Immigrant incorporation in Western democracies, "International Migration Review", No. 38, p. 945-969.
 12. Hammar T. (1992), Laws and Policies Regulating Population Movement: A European Perspective, w: M. Kritz, L. Lim, H. Zlotnick (eds.), International Migration Systems, Clarendon Press, Oxford.
 13. Hammar T. (1990), Democracy and the Nation State. Aliens, Denizens and Citizens in a World of International Migration, Avebury, Aldershot.
 14. Hammar T., Lithman Y.G. (1987), The integration of migrants: experience, concepts and policies, w: The Future of Migration, Organization for Economic Cooperation and Development, Paris.
 15. Hammar T. (1985), European Immigration Policy, Cambridge University Press.
 16. Kirszbaum T., Brinbaum Y. Simon P., Gezer E. (2009), The children of immigrants in France: the emergence of a second generation, UNICEF Innocenti Working Papers Special Series on Children in Immigrant Families in Affluent Societies, UNICEF, October, https://www.academia.edu/21844225/The_children_of_immigrants_in_France_the_emergence_of_a_second_generation [dostęp 2.03.2016].
 17. Łodziński S., Szonert M. (2016), "Niepolityczna polityka"? Kształtowanie się polityki migracyjnej w Polsce w latach 1989-2016 (kwiecień), CMR Working Paper, nr 90(148), Warszawa.
 18. Martiniello M. (1994), Citizenship of the European Union. A Critical View, w: R. Bauböck (ed.), From Aliens to Citizens. Redefining the Status of Immigrants in Europe, Vienna, Avebury, http://www.ises.hu/webimages/files/11_Martinello_Heller_Baubock.pdf [dostęp 13.03.2016].
 19. Messina A.M. (2007), The Logics and Politics of Post-WWII Migration to Western Europe, Cambridge University Press, New York.
 20. MIPEX (2015), Migrant Integration Policy Index 2015, www.mipex.eu [dostęp 12.06.2016].
 21. National Public Radio (2005), 'Sciences po' Experiments with Affirmative Action, November 22, http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyid=5023185 [dostęp 1.05.2016].
 22. OECD (2015), Indicators of Immigrant Integration 2015. Settling In, July 02, http://www.oecd.org/migration/indicators-of-immigrant-integration-2015-settling-in-9789264234024-en.htm [dostęp 6.03.2016].
 23. Orange R., Foster P. (2015), Sweden calls on Britain to help with migrant crisis as it re-imposes border controls, "The Telegraph", [online], http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/sweden/11990054/Sweden-calls-on-Britain-to-help-with-migrant-crisis-as-it-re-imposes-border-controls.html [dostęp 7.03.2016].
 24. Pszczółkowska D. (2005), To dyskryminacja jest winna zamieszkom. Wywiad z Vincent Tiberj, "Gazeta Wyborcza" z 9 listopada,  online, http://wyborcza.pl/1,75515,3008753.html [dostęp 1.03.2016].
 25. Reid S. (2015), Torn apart by an open door for migrants: Sweden is seen as Europe's most liberal nation, but violent crime is soaring and the Far Right is on the march, "MailOnline", 14 November,http://www.dailymail.co.uk/news/article-3317978/Torn-apart-open-door-migrants-Sweden-seen-Europe-s-liberal-nation-violent-crime-soaring-Far-Right-march-reports-SUE-REID.html [dostęp 1.05.2016].
 26. Simon P., Tiberj V. (2012), Les registres de l'identité. Les immigrés et leurs descendants face à l'identité nationale, Série Trajectoires et Origines (TeO) Enquête sur la diversité des populations en France: 176, INED, Paris, http://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19566/publi_pdf1_176bis.fr.pdf [dostęp 2.06.2016].
 27. The Economist (2011), Second life. From Brick Lane to Brixton to Bradford: the problems and promise of the trickiest generation, [online] May 3rd, http://www.economist.com/node/18283909, [dostęp 1.05.2016].
 28. The Economist (2005), France's failure. The biggest lesson of the French riots is that more jobs are needed, [online], November 10th, http://www.economist.com/node/5136305 [dostęp 1.05.2016].
 29. Tiberj V. (2006), L'intégration à la française: à qui la panne?, "Nouveaux regards", FSU, France.
 30. Triadafilopoulos T., Korteweg A., Garcia Del Moral P. (2011), The Benefits and Limits of Pragmatism: Immigrant Integration Policy and Social Cohesion in Germany, w: Spoonley P., Tolley E. Diverse Nations, Diverse Responses. Approaches to Social Cohesion in Immigrant Societies, McGill-Queen's University Press, Montreal, https://triadafilopoulos.files.wordpress.com/2011/09/triadafilopoulos-korteweg-garcia-del-moral_the-benefits-and-limits-of-pragmatism-revised-14-09-11.pdf [dostęp 2.06.2016].
 31. Weil P. (2009), Why the French laicité is liberal, "Cardozo Law Review", Vol. 30, No. 6, p. 2699-2714.
 32. Weil P. (2014), Etre Français. Les quatre pilliers de la nationalité, Editions de l'Aube, France.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu