BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rembisz Włodzimierz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Waszkowski Adam (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Czynnik kapitału jako endogeniczne źródło wzrostu w rolnictwie
The Capital Factor as a Endogenous Source of Growth in Agriculture
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 2, s. 211-223, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Czynniki wzrostu gospodarczego, Czynniki egzogeniczne
Agriculture, Factors of economic growth, Exogenous factors
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Francja
Poland, Germany, Netherlands, United Kingdom, France
Abstrakt
W konwencji analiz wzrostu gospodarczego i w nawiązaniu do koncepcji funkcji produkcji wyprowadzono autorskie analityczne ujęcie wzrostu w rolnictwie. Na tej podstawie, wyodrębniając endogeniczne i egzogeniczne źródła wzrostu, określono najpierw analitycznie a następnie empirycznie rolę czynnika kapitału jako endogenicznego źródła wzrostu w rolnictwie. Weryfikacji empirycznej dokonano dla rolnictwa Polski, Niemiec, Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii wykorzystując dane z bazy Eurostatu. (abstrakt oryginalny)

In the convention of economic growth analysis and in relation to the concept of production function, it was derived an analytical model of growth in agriculture. On this basis, isolating the endogenous and exogenous sources of growth it was defined first analytically and then empirically the role of the capital factor as an endogenous source of growth in agriculture. It was made the empirical verification for the agriculture of Poland, Germany, France, the Netherlands and the United Kingdom using Eurostat data. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bezat-Jarzębowska, A., Rembisz, W. (2016). Techniki wytwarzania jako endogenne uwarunkowanie produkcji i jej zmian w rolnictwie krajów UE. Monografie Programu Wieloletniego. IERiGŻ-PiB nr 32.
 2. Bezat-Jarzębowska, A., Rembisz, W. (2015). Wprowadzenie do analizy inwestycji, produktywności, efektywności i zmian technicznych w rolnictwie. Monografie Programu Wieloletniego. IERiGŻ-PiB nr 8.
 3. Florianczyk, Z., Rembisz, W. (2012). Dochodowość a produktywność rolnictwa polskiego na tle rolnictwa unijnego w latach 2002-2010. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 12(1), 53-62.
 4. Fuglie, K.O., Wang, S.L., Ball, V.E. (2012). Productivity Growth in Agriculture: An International Perspective, CABI.
 5. Kleinhanss, W. (2014). Analiza konkurencyjności głównych typów gospodarstw rolnych w Niemczech. W: A. Kowalski, M. Wigier, B. Wieliczko (red.) WPR a konkurencyjność polskiego i europejskiego sektora żywnościowego. IERiGŻ-PiB nr 14.
 6. Niezgoda, D. (1982). Substytucja pracy żywej przez środki techniczne w gospodarstwach indywidualnych. Wieś i Rolnictwo, 4 (37).
 7. Rembisz, W. (1982). Badanie efektywności intensyfikacji rolnictwa, Wieś i Rolnictwo, 4 (37).
 8. Rembisz, W. (2008). Mikro i makroekonomiczne podstawy równowagi wzrostu w sektorze rolno - spożywczym. Vizja Press & IT.
 9. Rembisz, W., Bezat-Jarzębowska, A. (2013). Ekonomiczny mechanizm kształtowania dochodów producentów rolnych. IERiGŻ-PiB.
 10. Rembisz, W., Floriańczyk, Z. (2014). Modele wzrostu gospodarczego w rolnictwie. IERiGŻ-PiB.
 11. Rembisz, W., Sielska, A. (2012). Mikroekonomiczna funkcja produkcji - właściwości analityczne wybranych jej postaci. Vizja Press & IT.
 12. Rembisz,W., Sielska, A. (2015). Mikroekonomia współczesna. Vizja Press & IT.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.2.40
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu