BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czech-Rogosz Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Kulturowe uwarunkowania gospodarowania w krajach Afryki Subsaharyjskiej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Systemowe uwarunkowania wzrostu gospodarczego krajów Afryki Subsaharyjskiej, 2017, s. 35-48, tab.,bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe
Kultura narodowa, Postkolonializm, Różnice etniczno-narodowościowe ludności, Grupy etniczne
National culture, Postcolonialism, Ethno-nationalist differences in population, Ethnics group
Kraj/Region
Afryka, Afryka Sub-Saharyjska
Africa, Sub-Saharan Africa
Abstrakt
Aspekty kulturowe, to nie tylko zmienna antropogeniczna, ale także zmienna makroekonomiczna, uwzględniana w dociekaniach o stymulującym i destymulującym oddziaływaniu na wzrost i rozwój gospodarczy. Co prawda teza o wpływie kultury na zachowania ekonomiczne, niepoddająca się procedurom matematyczno-statystycznym, jest słabo weryfikowalna z wykorzystaniem wnioskowania przyczynowo-skutkowego opartego na metodach empirycznych, jednak szeroko rozumiani eksperci z zakresu nauk społecznych nie kwestionują jej wpływu na wzrost gospodarczy. Wyjaśnienie wpływu kultury na gospodarkę, jakie dominuje w literaturze ekonomicznej, koncentruje się wokół różnic kulturowych. Dlatego większość badań ma charakter porównawczy52. Niewątpliwie istnieją kultury i kręgi kulturowe, w których wyewoluowały bardziej niż gdzie indziej sprzyjające warunki gospodarowania. Punktem odniesienia dla niniejszych rozważań jest kultura rozumiana jako świadomie i podświadomie wyuczony kompleks stanowiący system złożony53, a obejmujący nawyki, zapatrywania, poglądy, wartości oraz abnegacje, sposoby widzenia i postrzegania świata, który dopuszcza, ułatwia albo też utrudnia percepcję rzeczywistości otaczającej człowieka. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Brenzinger M.: Sprachenvielfalt auf dem afrikanischen Kontinent. Informationen zur politischen Bildung Nr. 303/2009, Bundeszentrale ihr politische Bildung, Bonn 2009
 2. Czech-Rogosz J.: Kulturowe uwarunkowania gospodarowania w krajach Unii Europejskiej. W: Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej. Red. S. Swadźba. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014
 3. Czech-Rogosz J.: Kulturowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego. W: Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego. Zagadnienia teoretyczne. Red. S. Swadźba. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013
 4. Erdmann G.: Identitäten in Politik und Gesellschaft. Informationen zur politischen Bildung Nr. 303/2009, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2009
 5. Garbicz M.: Problemy rozwoju i zacofania ekonomicznego. Dlaczego jedne baje sq biedne, podczas gdy inne są bogate? Oficyna a Wolters Kłuwer business, Warszawa 2012.
 6. Gazzaniga M.S.: Kto tu rządzi - ja czy mój mózg? Neuronauka a istnienie wolnej woli. Smak Słowa, Sopot 2013
 7. Gordona M.: Kulturowa typologia rozwoju gospodarczego. W: Kultura ma znaczenie. Red. L.W. Harrison, S.P. Huntington. Zyski S-ka, Warszawa 2003
 8. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A.: Siedem kultur kapitalizmu. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 9. Herzberger-Fofana P.: Die afrikanische Familie. Bundeszentrale fur politische Bildung, Bonn 5.12.2005, www.bpb.de (dostęp: 17.01.2017)
 10. Hofstede G., Hofstede G. J., Minkov M.: Kultury i organizacje. PWE, Warszawa 2011
 11. Kostro K.: Zagadnienia kulturowe w ekonomii. "Gospodarka Narodowa" 2009, nr 3
 12. Landes D.S.: Bogactwo i nędza narodów. Muza, Warszawa 2005.
 13. Mabe J.E.: Multikulturelle Gesellschaften. Bundeszentrale fur politische Bildung, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 5.12.2005, www.bpb.de (dostęp: McCleary R.M., Barro R.J.: Religia i gospodarka. "Gospodarka Narodowa" 2009, nr 1-2
 14. Neubert D.: Kulturelle Differenz und soziale Strukturierung in Afiika. W: Deutsche Gesellschaft für Soziologie. Soziale Ungleichheit, kulturelle Unterschiede: Verhandlungen des 32. Hg. K.-S. Rehberg. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in München. Teilbd. 1 und 2., Campus Verl. Frankfurt am Main 2006, http://nbn-resolving.de/um:nbn:de:0168-ssoar-144376 (dostęp: 17.01.2017).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu