BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pater Robert (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Tytuł
Internetowe oferty pracy jako źródło informacji o zapotrzebowaniu na kompetencje
Internet Job Offers as Sources of Information about Vacancies
Źródło
Polityka Społeczna, 2017, nr 3, s. 32-39, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Praca, Rynek pracy, Kompetencje pracownicze, e-rekrutacja, Badania empiryczne
Labour, Labour market, Employees competencies, e-recruitment, Empirical researches
Uwagi
summ., Artykuł powstał w ramach badań statutowych Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie pn. Barometr Ofert Pracy - badania internetowych ofert pracy
Abstrakt
Reprezentacyjne badania wolnych miejsc pracy nie dostarczają pełnej informacji o strukturze wakatów. Celem artykułu jest zaprezentowanie dodatkowych informacji o wolnych miejscach pracy, które mogą dostarczyć internetowe oferty pracy. Są to przede wszystkim dane na temat struktury wakatów w wielu przekrojach, a w szczególności według kierunku kształcenia, kwalifikacji i kompetencji pracowniczych. W artykule zaprezentowano wyniki badania ofert pracy umieszczanych na polskich stronach internetowych pod kątem kompetencji pracowniczych w okresie od października 2012 r. do października 2013 r. Wskazano na zasadność wykorzystania badań internetowych ofert pracy w kształtowaniu polityki edukacji oraz szkoleń bezrobotnych. (abstrakt oryginalny)

The representative survey of vacancies does not provide complete information about the structure of vacancies. The aim of the article is to present what additional information on vacancies can be provided by Internet job offers. They are especially useful in analyzing the structure of vacancies, e.g. by field of education, qualifications and competencies of job seekers. The article presents results of the study of workers' competencies occurring in Internet job offers placed on Polish websites in the period from October 2012 to October 2013. The results can be useful in education and training sector for the unemployed policy making. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abraham K., Shimer S. (2001), Changes in Unemployment Duration and Labor-Force Attachment, w: A.B. Krueger, R.M. Solow (eds.), The Roaring Nineties: Can Full Employment Be Sustained, Russell Sage Foundation, New York, p. 367-421.
 2. Blanchard O.J., Wolfers J. (2000), The Role of Shocks and Institutions in the Rise of European Unemployment: The Aggregate Evidence, "Economic Journal", No. 110, p. C1-C33.
 3. Boyatzis R. (1982), The Competent Manager: A Model for Effective Performance, John Wiley & Sons, New York.
 4. Bruno M., Sachs J. (1985), The Economics of Worldwide Stagflation, Harvard University Press, Cambridge.
 5. CEDEFOP (2013), Quantifying skill needs in Europe. Occupational skills profiles: methodology and application, CEDEFOP Research Paper No. 30, http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5530 [dostęp 18.09.2015].
 6. Drozdowicz-Bieć M., Pater R., Wargacki M. (2006), Barometr Ofert Pracy a rynek pracy w Polsce, w: M. Mocek (red.), Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 7. Filipowicz G. (2004), Zarzadzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa.
 8. Gałecka-Burdziak E., Pater R. (2015), Ile jest wolnych miejsc pracy w Polsce, "Gospodarka Narodowa", nr 5, s. 171-186.
 9. Komisja Europejska (2015), ESCO. European Skills, Competences, Qualifications and Occupations, https://ec.europa.eu/esco/webguest/hierarchybrowser/-/browser/Qualification [dostęp 22.08.2015].
 10. Marszałek A. (2013), Nowe podejście do kariery zawodowej w XXI wieku, "Polityka Społeczna", nr 7, s. 20-25.
 11. McClelland D.C. (1973), Testing for Competence Rather Than for Intelligence, "American Psychologist", No. 28, p. 1-14.
 12. Mitrani A., Dalziel M., Fitt D. (1992), Competency Based Human Resource Management: Value-Driven Strategies for Recruitment, Development and Reward, Kogan Page, London.
 13. NBP (2012), Badanie Ankietowe Rynku Pracy. Raport 2012, Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego, http://www.nbp.pl, [dostęp 1.03.2015].
 14. Oleksyn T. (2006), Zarządzanie kompetencjami teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 15. Phelps E.S., Zoega G. (2000), The Rise and Downward Trend of the Natural Rate, "American Economic Review", No. 90, p. 283-289.
 16. Wojdyło-Preisner M. (2013), Koncepcje profilowania bezrobotnych, "Polityka Społeczna", nr 3, s. 11-14.
 17. Zgierska A., red. (2013), Popyt na pracę w 2012 roku, GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu