BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stylec Patrycja (Politechnika Śląska)
Tytuł
Neuronauka w perspektywie filozofii techniki i filozofii polityki
Neuroscience in the Perspective of the Philosophy of Technology and the Political Philosophy
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 481-490, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Sztuczna inteligencja, Neuronauka poznawcza, Filozofia, Technika
Artificial intelligence, Cognitive neuroscience, Philosophy, Technology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia czym jest neuronauka oraz jakie nowoczesne technologie wykorzystuje. Dokonano w nim krótkiej charakterystyki neurotechnologii, biotechnologii, nanotechnologii, sztucznej inteligencji oraz przeanalizowano zagrożenia z nich wynikające. Porównuje się również wizję świata opartą na przesłaniu oświecenia z dzisiejszą rewolucją technologiczną. (abstrakt oryginalny)

The article presents what is neuroscience, and what modern technologies are used. It made in the short characteristics neurotechnologies, biotechnology, nanotechnology, artificial intelligence, and analyzed the risks arising from them. It also compares the vision of the world based on the message of the Age of Enlightenment with today's technological revolution. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Grabińska T.: Bezpieczeństwo stosowania nanoleków. "Logistyka 2015", nr 4, CD 2, cz. 5.
 2. Grabińska T.: Transhumanizm - ochrona i zagrożenia bezpieczeństwa personalnego, [w:] Spustek H. (red.): System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Synergia zagrożeń. WSOWL, Wrocław 2014.
 3. Grabińska T.: Nanotechnologie a bezpieczeństwo personalne i strukturalne. "Logistyka 2014", No. 2, Logistyka - nauka, płyta CD, nr 1.
 4. Kant I.: Odpowiedź na pytanie: czym jest oświecenie?, [w:] Rozprawy z filozofii historii. Antyk, Kęty 2008.
 5. McCarthy J., Heyes P.J.: Some philosophical problems from the standpoint of artificial intelligence, [in:] Webber B.L, Nilsson N.J.: Readings in artificial intelligence. Morgan Kaufmann Publishers, Inc., 1981.
 6. Negnevitsky M.: Artificial Intelligence. A Guide to Intelligent Systems. Addison Wesley, 2005.
 7. Szewczyk P.: Nanotechnologie. Aspekty techniczne, środowiskowe i społeczne. Politechnika Śląska, Gliwice 2011.
 8. Zybertowicz A. (z zespołem): Samobójstwo Oświecenia? Kasper, Kraków 2015.
 9. https://neurosoft.pl/technologie/sztuczna-inteligencja/.
 10. http://www.istshare.eu/nanotechnologia-i-jej-zastosowanie.html.
 11. http://futureoflife.org/ai-open-letter/.
 12. http://businessinsider.com.pl/technologie/firmy/sztuczna-inteligencja-to-najwazniejsza-rozwijana-obecnie-technologia/8yvphcj.
 13. http://wyborcza.pl/1,75400,17947026,Sztuczna_inteligencja_nas_zniszczy_ostrzega_StephSt.html?disableRedirects=true.
 14. http://www.psychiatria.pl/artykul/neuropsychotechnologia/3711.html.
 15. http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/badania/elektroencefalografia-eeg-badanie-rozpoznajace-choroby-mozgu_34290.html.
 16. http://www.biotechnolog.pl/biotechnologia-definicja.
 17. http://www.biotechnolog.pl/zdrowotne-aspekty-zywnosci-gmo.
 18. http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/prof-wieslaw-nowinski-w-ustalmy-jedno-swiat-polskie-centrum-neurotechnologiczne-to/w7k6s3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu