BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Taranko Teresa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Komunikowanie kraju pochodzenia a postawy konsumentów wobec marki
Communication of the Country of Origin and the Attitude of Consumers to the Brand
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 426-434, tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Marka, Kraj pochodzenia produktu, Kosmetyki, Komunikowanie, Preferencje konsumenta, Badania konsumenckie, Badania empiryczne
Brand, Country of origin (COO), Cosmetics, Communication, Consumer preferences, Consumer research, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W celu kształtowania i zmian postaw konsumentów wobec marki jej właściciel może wykorzystać wiele czynników, w tym między innymi: informacje na temat jakości, wiarygodności produktu, wartości wspieranych przez markę, jej osobowość itp. Jedną z cech tożsamości marki, która wpływa na jej postrzeganie i kształtowanie postaw wobec niej, jest kraj pochodzenia marki. Celem artykułu jest wykazanie zależności pomiędzy sposobem komunikowania kraju pochodzenia marki, a postawami konsumentów na przykładzie marek kosmetyków pielęgnacyjnych oferowanych na polskim rynku. W artykule analizowane są następujące zagadnienia szczegółowe:
• sposoby komunikowania kraju pochodzenia marki - rozważania teoretyczne oraz wybrane przykłady marek kosmetycznych oferowanych na polskim rynku,
• wybrane wyniki badania empirycznego zrealizowanego przez zespół pracowników Katedry Rynku, Marketingu i Jakości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którego celem było zidentyfikowanie postaw konsumentów wobec marek pochodzenia polskiego oraz marek pochodzenia zagranicznego. (abstrakt oryginalny)

In order to shape and change consumer attitudes to brand its owner can take advantage of a variety of factors, including, inter alia, information on the quality, the reliability of the product, the values supported by the brand, her personality etc. One of the features of the brand identity, which affect her perception and attitudes towards it is the country of origin of the brand. The aim of the article is to demonstrate the relationship between the way of communication of the country of origin of the brand and consumer attitudes for example skin care brands available on the Polish market. In the article analyzed are the following:
• means of communication of the country of origin of the brand-theoretical considerations and some examples of cosmetic brands offered on the Polish market,
• selected results of empirical studies made by staff of the Cathedral of the Market, Marketing and Quality of the Warsaw School of Economics, the purpose of which was to identify explicit and implicit attitudes of consumers to brands of Polish origin and brands of foreign origin. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Balabanis, G. i Diamantopoulos, A. (2011). Gains and Losses from the Misperception of Brand Origin: The Role of Brand Strength and Country-of-Origin Image. Journal of International Marketing, 19 (2), 95-116.
  2. Duliniec, E. (2009). Marketing międzynarodowy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  3. Lianxi Zhou (2005). Understanding Consumer Confusion on Brand Origin in a Globalizing World, in AP. Asia Pacific Advances in Consumer Research, 6, za: Yong-Uon Ha and Youjae Yi, Duluth, MN: Association for Consumer Research, 359-363.
  4. Martin, B.A.S., Lee, M.S.W. i Lacey, C. (2011). Countering negative country of origin effects using imagery processing. Journal of Consumer Behaviour, 10, 80-92.
  5. Martín, O.M. i Cerviňo, J. (2011). Towards an integrative framework of brand country of origin recognition determinants. A cross-classified hierarchical model. International Marketing Review, 28 (6), 530-558.
  6. Saran, R. i Gupta, N. (2012). Country of Origin Vs. Consumer Perception: A Literature Review. Journal of Marketing Management, 11 (4), 66-75.
  7. Zhuang, G., Wang, X., Zhou, L. i Zhou, N. (2008). Asymmetric effects of brand origin confusion. Evidence from the emerging market of China. International Marketing Review, 25 (4), 441-457.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu