BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śliwiński Adam (Warsaw School of Economics, Poland), Klapkiv Liuba (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin)
Tytuł
Risk Culture and the Factors of its Formation
Kultura ryzyka i czynniki ją kształtujące
Źródło
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2016, nr 4, s. 3-19, tab., rys., bibliogr. 63 poz.
Insurance Review
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Niepewność, Postrzeganie ryzyka
Risk management, Uncertainty, Risk perception
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pojęcie kultury ryzyka jest coraz częściej używane do opisu procesu postrzegania ryzyka i sposobów zarządzania w warunkach ryzyka. Pojęcie to stało się szczególnie popularne po kryzysie finansowym jaki miał miejsce w 2008 roku. Na tym tle można stwierdzić, że pojęcie kultury ryzyka wiąże się z akumulacją negatywnych doświadczeń związanych z realizacją ryzyka. W literaturze pojawia się wiele badań opisujących różnice w postrzeganiu ryzyka występujące na przykład w różnych grupach wiekowych, zawodowych, czy nawet pomiędzy poszczególnymi nacjami. Uwzględniając różnice w postrzeganiu ryzyka można przypuszczać, że różnice te występują także w procesie kształtowania kultury ryzyka. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja czynników, które mają wpływ na kształtowanie kultury ryzyka na poziomie jednostki oraz wybranych grup. Badania czynników kształtujących kulturę ryzyka są trudne oraz mają charakter interdyscyplinarny. Podstawowy problem wynika z braku podłoża metodycznego badań empirycznych. W artykule zawarto wyniki studiów literaturowych związane z identyfikacją czynników mających wpływ na kulturę ryzyka. W kolejnym kroku badania będą miały charakter empiryczny związany z próbą określenia wpływu wyodrębnionych czynników na kształtowanie kultury ryzyka na poziomie jednostki oraz wybranych grup (zawodowych, wiekowych, narodowych). (abstrakt oryginalny)

Idea of risk culture is increasingly used among professionals, especially after the financial crisis in 2008, to describe the process of risk perception and the ability to manage it. With this background, formation of the concept of risk culture is the result of the accumulation of experience about the negative effects of risks. There are numerous studies that show differences in the perception of risk in different environments (young people, intelligence, nation etc.). Using this basis, we can assume that there are differences in the risk cultures either. Our aim is to identify factors that have a sustainable impact on creating a risk culture at the level of individuals or particular groups. This interdisciplinary research is difficult because there is no methodological framework that would comprehensively cover effective methods of empirical research. Therefore, in our study we make theoretical generalizations of the existing mind-set, in order to identify factors of risk culture. In the next step we will use extracted factors to provide more empirical study. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnoldi J., Risk. An introduction, Polity Press, Cambridge 2000
 2. Bayer T., Verene D.P., Giambattista Vico: Keys to the "New Science", Cornell University Press 2009
 3. Beck U., Risk Society: Towards a New Modernity, SAGE Publications 1992
 4. Berger A., Culture: It's Many Meanings, "A journal of the media and culture", 2016 vol 3, no 2, http://www.api-network.com/mc/0005/meaning.php
 5. Bonß W., Risk. Dealing with Uncertainty in Modern Times, "Social Change Review", 2013 vol 11 (1)
 6. Bozaykut-Bük T., Culture and Leadership in Risk Management [in:] Risk Management, Strategic Thinking and Leadership in the Financial Services Industry: A Proactive Approach to Strategic Thinking, eds. H. Dincer, Ü.Hacioglu, Springer 2017
 7. Braess P., Versicherung und Risiko, Bertrienswirtschaftlicher Verlag, Wiesbaden 1960
 8. Breton J., Bonnefous S., Marris C., Testing the Cultural Theory of Risk in France, "Risk Analysis", 1998 vol 18, no 6
 9. Chakreeyarat V.S., Cultural, Demographic, and Environmental Influences on Risk Perception and Mitigation in the Wildland-Urban Interface. All Graduate Theses and Dissertations, 2015 no 4476 // http://digitalcommons.usu.edu/etd/4476/
 10. Cullis J., Jones P., Savoia A., Social norms and tax compliance: framing the decision to pay tax, "Journal of Socio-Economics", 2012 vol 41 (2)
 11. Daase C., Sicherheitskultur - Ein Konzept zur interdisziplinären Erforschung politischen und sozialen Wandels, "Sicherheit und Frieden", 2011 vol 29 (2)
 12. Denney D., Risk and Society, SAGE publication, London, Thousand Oaks, New Deli, 2005
 13. Curran D., Risk society and the distribution of bads: theorizing class in the risk society, "The British Journal of Sociology", 2013 no 64 (1)
 14. Edwards R., Glover J., Risk, citizenship and welfare: introduction [in:] Risk and citizenship: Key issues in welfare, eds. Edwards R., Glover J., London: Routledge 2001
 15. Ehrenberg V., Versicherungsrecht. Tom 1, Leipzig 1893
 16. European Commission, Green paper "Corporate governance in financial institutions and remuneration policies", 2010 http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/com2010_284_en.pdf
 17. Firm J. A., Risk culture Under the Microscope Guidance for Boards. Institute of risk management, 2012 https://www.theirm.org/media/885907/Risk_Culture_A5_WEB15_Oct_2012.pdf
 18. Fischer S., Risiko und Risikokultur - Konzepte für die Beschreibung und Analyse des gesellschaftlichen Umgangs mit Unsicherheit, "Zeitschrift für Aussen- und Sicherheitspolitik", 2016 vol 9, iss 2
 19. Fraser-Mackenzie P., Sung M., Johnson J., Toward an Understanding of the Influence of Cultural Background and Domain Experience on the Effects of Risk-Pricing Formats on Risk Perception, "Risk Analysis", 2014 vol 34, no 10
 20. Goto S., The bonds of classical Risk Management and the Importance of a behavioral approach, "Risk Management and Insurance Review", 2007 vol. 10, no 2
 21. Goto S., Hayakawa H., Hamano M., Insurance-Purchasing Behaviors in Japan: Findings from Simple Survey with the Urn Games, "Risk and Management (Japan Risk Management Society)", 2002 vol. 33
 22. Helten E., Die Erfassung und Messung des Risikos [in:] Gabler Viersicherungsencyklopadie, Band 2. Versicherungsbetriebslehre, Wiesbaden 1984
 23. Holzmann R., Sherburne-Benz L., Tesliuc E., Social Risk Management: The World Banks Approach to Social Protection in a Globalizing World, Washington 2003 // http://siteresources.worldbank. org/SOCIALPROTECTION/Publications/20847129/SRMWBApproachtoSP.pdf
 24. Hryniewicz Janusz T., Społeczeństwo ryzyka. Teoria, model, analiza krytyczny, "Przegląd Socjologiczny", 2014 nr 63
 25. Hsee C., Weber E., Cross-national differences in risk preference and lay predictions, "Behavioral Decision Making", 1999 vol 12, iss 2
 26. Kaptan G., Shiloh S., Onkal D., Values and risk perceptions: a cross-cultural examination, "Risk Analysis", 2013 vol. 33, iss 2
 27. Karmańska A., Michalski T., Śliwiński A., Insurance product innovation based on management accounting, Proceedings of 2014 TIIM conference, Seoul, South Korea 2014
 28. Knight F., Risk, uncertainty and profit, University of Boston Press, Boston 1921
 29. Knuth D., Kehl D., Hulse L., Schmidt S., Risk Perception, Experience, and Objective Risk: A Cross-National Study with European Emergency Survivors, "Risk Analysis", 2014 vol 34, no 7
 30. Kowalewski E., Ryzyko ubezpieczeniowe - podstawowe pojęcia i terminologia, "Prawo Asekuracyjne", 1996 nr 2
 31. Lash S., Risk Culture. In: The Risk Society and Beyond: Critical Issues for Social Theory, SAGE Publications, London 2000
 32. Leung K., Deng H., Wang J., Zhou F., Beyond Risk-Taking: Effects of Psychological Safety on Cooperative Goal Interdependence and Prosocial Behavior, "Group & Organization Management", 2015 vol 40 (1)
 33. Łukasik, P., Kultura organizacyjna a kryzys przedsiębiorstwa [in:] Zarządzanie w kryzysie, ed. A. Stabryla, UEK, Kraków 2010
 34. Lupton D., Risk, London: Routledge 2013
 35. Luhmann N., Risk: A Sociological Theory, Translated by R. Barret, Walter de Gruet, Berlin, New York 1993
 36. Łyskawa K., Janowicz-Lomott M., Catastrophic Risk in Local Government Units: Search for Optimal Risk Management. EU Crisis and the Role of the Periphery, Springer Verlag 2015
 37. Mateus P., Fernandes P., Forest Fires in Portugal: Dynamics, Causes and Policies [in] Forest Context and Policies in Portugal, Present and Future Challenges, "World Forests series. Springer", 2014
 38. Michalak J., Refleksje nad pojęciem ryzyka, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 2004, z. 1
 39. Michalski T., Karmańska A., Śliwiński A., Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko i metodologia oceny, C.H.Beck, Warszawa 2004
 40. Morel B., Linkov I., Environmental Security and Environmental Management: The Role of risk Assessment, Springer Science and Business media 2007
 41. Mueller S., Thomas A., Culture and entrepreneurial potential: A nine country study of locus of control and innovativeness, "Journal of Business Venturing", 2001 vol 16 (1)
 42. Olofsson A., Öhman S., Vulnerability, values and heterogeneity: One step further to understand risk perception and behavior, "Journal of Risk Research", 2015 vol 18 (1)
 43. Pahl S., Harris P.R., Todd H.A., Rutter D.R., Comparative Optimism for Environmental Risks, "Journal of Environmental Psychology", 2005 vol 25 (1)
 44. Pidgeon N.F., Hood C., Jones D., Turner B., Gibson, R., Risk perception. Ch 5 of Risk Analysis, Perception and Management: Report of a Royal Society Study Group, London, The Royal Society 1992
 45. Power M., Ashby S., Palermo T., Risk Culture in Financial Organizations: A research report. LSE, CIMA, CARR, CII, ESRC, and etc., 2013 // https://www.lse.ac.uk/accounting/CARR/pdf/final-riskculture-report.pdf
 46. Rayner S., Cultural theory and risk analysis. In: Social theories of risk, Krimsky S., Golding D. (eds.), Westport (CT): Praeger 1992
 47. Renn O., Man, Technology and Risk. A Study of Intuitive Risk Assessment and Attitudes Towards Nuclear Energy, Julich. 1981
 48. Renn O., Concepts of Risk: A Classification [in] Social theories of risk, eds. Krimsky S., Golding D., Westport (CT): Praeger 1992
 49. Rippl S., Cultural theory and risk perception: a proposal for a better measurement, "Journal of Risk Research", 2002 vol. 5 (2)
 50. Slovic P., Fischhoff B., Lichtenstein S., Characterizing Perceived Risk [in] Perilous progress: Managing the hazards of technology, eds. Kates R.W., Hohenemser C., Kasperson J., Boulder 1985
 51. Slovic P., Fischhoff B., Lichtenstein S., Corrigan B., Combs B., Preference for Insuring Against Probable Small Losses: Insurance Implications, "Journal of Risk and Insurance", 1977 vol 44
 52. Śliwiński A., Przestrzenne zróżnicowanie ryzyka śmierci a efektywność ubezpieczeń na życie, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2012
 53. Sowinski, M., Schnusenberg O., Materne S., "Sprechen Sie Bias?" An investigation of cultural differences in behavioral finance biases between Germany and the United States, "Journal of Behavioral Studies in Business", 2011 vol. 3
 54. Spicker P., Social insecurity and social protection [in] Risk and citizenship: key issues in welfare, Edwards R., Glover J. (eds.), Routledge 2001
 55. Stark O., Zawojska E., Gender differentiation in risk-taking behavior: On the relative risk aversion of single man and single women. "Economics Letter", 2015 vol 137
 56. Taylor-Gooby P., Does risk society erode welfare state solidarity?, "The Policy Press", vol 39, no 2
 57. The Institute of Risk Management, Risk culture. Resources for Practitioners, 2012 // https://www. iia.org.uk/media/.../irm_risk_culture_-_resources_for_practitioners.pdf
 58. Thompson M. P., Social, Institutional, and Psychological Factors Affecting Wildfire Incident Decision Making, "Society and Natural Resources", 2014 vol 27 (6)
 59. Tigges P., Riegert A., Jonitz L., Brengelmann J., Engel R., Risk Behavior of East and West Germans in Handling Personal Finances, "The Journal of Psychology and Financial Markets", 2000 vol 1, no 2
 60. Tulloch J., Lupton D., Risk and everyday life, SAGE Publications, London, Thousand Oaks, New Dehli 2013
 61. Tversky A., Kahneman D., Availability: A heuristic for judging frequency and probability, "Cognitive Psychology", 1973 no 5
 62. Warkałło W., Ubezpieczenie majątkowe. Ochrona mienia społecznego, Wydanie IV uzupełnione aneksem, PWE, Warszawa 1971
 63. Wildavsky A., Dake K., Theories of Risk Perception: Who Fears What and Why? Daedalus, 1990 no 114
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7264
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu