BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mielcarek Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Doskonalenie procesu innowacji w przedsiębiorstwach przemysłowych - wyniki badań
Improvement of Innovation Process in Industrial Enterprises - Research Results
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 463, s. 216-224, tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Słowa kluczowe
Innowacje, Procesy innowacyjne, Przedsiębiorstwo
Innovations, Innovation processes, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań pozwalających na ocenę efektów doskonalenia procesu innowacji w kontekście poziomu innowacyjności i uzyskanej przewagi konkurencyjnej. Rezultaty procesu innowacji zestawiono z poszczególnymi typami doskonalenia: strategicznego i operacyjnego oraz ewolucyjnego i radykalnego. Doskonalenie procesu innowacji wpływa na poprawę poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa i uzyskaną przewagę konkurencyjną. Najwyższy poziom innowacyjności uzyskano w przypadku doskonalenia rewolucyjnego. Natomiast najwyższy wpływ doskonalenia na uzyskaną przewagę konkurencyjną osiągnięto w przypadku doskonalenia ewolucyjnego. Zaprezentowane wyniki badań dotyczą grupy średniej i dużej wielkości polskich przedsiębiorstw przemysłowych zaliczanych do branż niskiej, średniej i wysokiej techniki. Badania objęły lata 2012-2014. Łącznie uzyskano 92 odpowiedzi(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the assessment of the effects of the process innovation improvement in the context of the innovation level and obtained competitive advantage. The results of process innovation were compared with the following types of process improvement: strategic, operational, evolutionary and radical. Improvement of innovation process correlates with the level of innovativness and achieved competitive advantage. The presented research results refer to a group of medium and large Polish industrial companies belonging to the sectors of low, medium and high technology. The study covered the years 2012-2014. A total of 92 responses were obtained(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barbieri J., Vasconcelos, I., Andreassi, T., Vasconcelos, F., 2010, Inovação e sustentabilidade: novos modelos e proposições, RAE, São Paulo.
 2. van Bommel H.W.M., 2011, A conceptual framework for analyzing sustainability strategies in industrial supply networks from an innovation perspective, Journal of Cleaner Production, no. 19, s. 895-904.
 3. Christensen C.M., Raynor M.E., 2008, Innowacje. Napęd wzrostu, Studio Emka, Warszawa.
 4. Cyfert S., 2006, Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 5. Dolińska M., 2005, Procesy uczenia się w organizacji i aliansie strategicznym, Przegląd Organizacji, nr 1, s. 19-22.
 6. Guinet J., 1995, National Systems for Financing Innovation, OECD, Paris.
 7. Harrington H.J., 1995, Continuous versus breakthrough improvement. Finding the right answer, Business
 8. Process Reengineering and Management Journal, vol. 1, no. 3.
 9. Harrington H.J., Esseling E.K.C., Nimwegen H., 1997, Business Process Improvement Workbook. Documentation, Analysis, Design, and Management of Business Process Improvement, McGraw-Hill, New York.
 10. Hopej-Kamińska M., Kamiński R., 2003, Subkultury organizacyjne a innowacyjność przedsiębiorstwa, [w:] Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Instytutu Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań.
 11. Jasiński A.H., 2006, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.463.18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu