BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bodnar Oksana (Ternopìlʹsʹkij oblasnij ìnstitut pìslâdiplomnoï pedagogìčnoï osvìti)
Tytuł
Adaptivne upravlìnnâ kafedroû u zakladah pìslâdiplomnoï pedagogìnoï osvìti na zasadah distributivnogo lìderstva
Adaptive Management Departments in Institutions of Postgraduate Education on the Principles of Distributive Leadership
Źródło
Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, nr 10, s. 143-152, tab., bibliogr. 13 poz.
Studies in Management and Finance by the Poznan School of Banking
Tytuł własny numeru
Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu - egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne
Słowa kluczowe
Studia podyplomowe, Kształcenie nauczycieli, Przywództwo
Postgraduate studies, Education of teachers, Leadership
Uwagi
res., summ.
Abstrakt
This article deals with the particulars of the concept of the "chair" as a unit of higher education in the legal field. Specifically, adaptive management and distributive leadership are analyzed. The concept of an "adaptive management department on the basis of distributive leadership" is formulated. A posted pattern plan department using distributive leadership is designed. The model selection and project managers identified problems in the development of leadership competencies of teachers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Андрущенко В. та ін. (ред.), 2012, Філософсько-методологічні засади підвищення якості вищої освіти України: європейський вимір, Київ: Педагогічна думка.
 2. Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис, 2015, № 3, Додаток 1: Інтеграція вищої освіти і науки, Київ: Інститут вищої освіти НАП Н України.
 3. Єльникова Г.В. та ін., 2015, Адаптивне управління: прикладний аспект, поширення в освітній системі України: Колективна монографія, Тернопіль: Крок.
 4. Жиляєв І.Б., 2015, Вища освіта України: стан і проблеми, Київ: Науково-дослідний інститут економіки і права Національної академії правових наук України, Інститут вищої освіти НАП Н України.
 5. Закон про вищу освіту, http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [16.01.2016].
 6. Ілляшенко С.М., 2011, Інтелектуальний капітал ВНЗ як запорука інноваційного розвитку: сутність, структура, підходи до оцінки, Маркетинг і менеджмент інновацій, 1, 146.
 7. Кремень В.Г. (ред.), 2008, Енциклопедія освіти, Київ: Юрінком Інтер.
 8. Куньч З.Й., 2005, Універсальний словник української мови, Тернопіль: Навчальна книга - Богдан.
 9. Мурашко М.І., 2006, Менеджмент персоналу: Навч.- практ. Посібник «Знання», Київ: КОО.
 10. Саух П.Ю., 2015, Сучасна освіти. Портрет без прикрас, Житомир: Вид-во Житомирського державного університету ім. І. Франка.
 11. Сбруєвої А.А. (ред.), 2011, Інновації у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя: методологічні, змістові та методичні засади: монографія, Суми: МакДен.
 12. Субетто А.И., 2012, Начала теории социального менеджмента качества (ноосферно-социальная парадигма), ред. В.Н. Бобков, СП б.: «Астерион», Санкт-Петербург.
 13. Goroshko O., Pelіvanov K., 2014, Leaders 2.0 through Crisis Communications in Ukraine: or Facebook in Use, Chorzowskie Studia Polityczne, 8, 183-184.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0152
Język
ukr
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu