BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żyminkowska Katarzyna (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Angażowanie (się) klienta w zarządzaniu marketingowym podmiotów międzynarodowej branży modowej
Customer Engagement in Marketing Management of the International Fashion Business
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 450-460, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Klient, Zaangażowanie klienta, Zarządzanie marketingowe, Marka
Customer, Customer engagement, Marketing management, Brand
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD, Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu nr 2014/13/B/HS4/01614
Abstrakt
Perspektywa sieciowa, rozwijana w naukach o zarządzaniu, jest obecna także w dyscyplinie marketingu. Nowa koncepcja angażowania (się) klienta (ang. customer engagement - CE) wpisuje się w tę perspektywę. Celem artykułu jest rozpoznanie istoty i form CE oraz miejsca tej koncepcji w dotychczasowym dorobku zarządzania marketingowego. Zarządzanie marketingowe jest w artykule rozpatrywane jednocześnie przez pryzmat jego funkcji oraz etapów procesu marketingu. W opracowaniu zastosowano badania jakościowe, a ściślej studia przypadków, w międzynarodowej branży modowej, starając się odpowiedzieć na następujące pytanie: jaki jest zakres i intensywność angażowania (się) klientów w zarządzaniu marketingowym tych podmiotów. (abstrakt oryginalny)

The network perspective, developed in the management sciences, is also present in the marketing discipline. The new concept of the 'customer engagement' - CE is written in this perspective. Therefore the identification of the essence and forms of CE and its location in the previous achievements of the marketing management is the aim of the paper. Marketing management is perceived in this paper in the context of marketing management functions and marketing process stages. In this work, the qualitative research (case research in particular) was conducted in the international fashion business, attempting to answer the following question: what is the scope and intensity of customer engagement in marketing management of this business. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn, J. (red.) (1995). Podstawy marketingu. Kraków: Instytut Marketingu.
 2. AMA marketing definition, https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx (15.01.2017).
 3. Bijmolt, T.H., Leeflang P.S., Block, F., Eisenbeis, M., Hardie, B.G., Lemmens, A. i Saffert, P. (2010). Analytics for Customer Engagement. Journal of Service Research, 13 (3).
 4. Chesbrough, H. (2003). The Logic of Open Innovation: Managing Intellectual Property. California Management Review, 45 (3), Spring.
 5. Czakon W. (2015). Zastosowanie studiów przypadku w badaniach nauk o zarządzaniu. W: W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 6. Foxall, G.R. i Goldsmith, R.E. (1998). Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Grönroos, Ch. (2007). Service management and marketing. Customer management in service competition. John Wiley & Sons, Chichester.
 8. Harmeling, C., Moffett, J., Arnold, M. i Carlson, B. (2016). Toward a theory of customer engagement marketing. Journal of the Academy of Marketing Science, December.
 9. Hoyer W.D., Chandy R., Dorotic M., Krafft M. i Singh S.S. (2010). Consumer Co-Creation in New Product Development. Journal of Service Research, 13 (3).
 10. Jaakkola, E. i Alexander, M. (2015). The Role of Customer Engagement Behavior in Value Co-Creation. A Service System Perspective. Journal of Service Research, 17 (3).
 11. Jackson, T. (2007). The process of trend development leading to the fashion season. W: T. Hines, M. Bruce (red.), Fashion Marketing Contemporary Issues (Second edition). Oxford: Elsevier Ltd. 169.
 12. Kalinowski, T. (2010). Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością. Warszawa: Wolters Kluwer.
 13. Kotler, P., Armstrong, G. (2016). Principles of Marketing. Global Edition. Pearson, Education Inc., Edinburgh Gate.
 14. Lattemann, Ch. i Robra-Bissantz, S. (2005). Customer Integration - Social and Technology Based Concepts for a Customer Governance. Frontiers of e-Business Research, 1.
 15. Lusch, R. i Webster, F. (2010). Marketing's Responsibility for the Value of the Enterprise. Marketing Science Institute Working Paper Series, Report No. 10-111.
 16. Lusch R. i Vargo S. (2006). Service-Dominant Logic: Reactions, Reflections and Refinements. Marketing Theory, 6, September.
 17. Mathews, J.A. (2003). Competitive dynamics and economic learning: an extended resource-based view. Industrial and Corporate Change, 12 (1).
 18. Normann, R. i Ramirez, R. (1998). Designing Interactive Strategy. From Value Chain to Value Constellation. Chichester: John Wiley & Sons.
 19. Nuttavuthisit, K. (2010). If you can't beat them, let them join: The development of strategies to foster consumers' co-creative practices. Business Horizon, 53 (3), May-June 2010.
 20. Prahalad, C.K. i Krishnan, M.S. (2010). Nowa era innowacji. Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne PWN.
 21. Prahalad, C.K. i Ramaswamy V. (2005). Przyszłość konkurencji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 22. Rupik, K. (2013). Planowanie marketingowe przedsiębiorstw - ujęcie zintegrowane. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 23. Rupik, K. (2015). Customer engagement behavior in fashion industry. International Conference on Marketing and Business Development Journal, I (1).
 24. Srivastava, R.K., Shervani, T.A. i Fahey, L. (1999). Marketing, Business Processes, and Shareholder Value: An Organizationally Embedded View of Marketing Activities and the Discipline of Marketing. Journal of Marketing, 63 (4).
 25. van Dorn, J., Lemon, K.N., Mittal, V., Nass, S., Pick, D., Pirner, P. i Verhoef, P.C. (2010). Customer Engagement Behavior: Theoretical Foundations and Research Directions. Journal of Service Research, 13 (3).
 26. Vargo S.L. (2008). Customer Integration and Value Creation. Journal of Service Research, 11 (2), November.
 27. Vargo, S. i Lusch, R. (2004). Evolving To a New Dominant Logic for Marketing. Journal of Marketing, 68 (1).
 28. Verleye, K., Gemmel, P. i Rangarajan, D. (2014). Managing Engagement Behaviors in a Network of Customers and Stakeholders: Evidence from the Nursing Home Sector. Journal of Service Research, 17 (1).
 29. Vivek, S., Beatty, S. i Morgan, M. (2012). Customer Engagement: Exploring Customer Relationships Beyond Purchase. Journal of Marketing Theory and Practice, 20 (2).
 30. Wilkie, W. i Moore, E. (2003). Scholarly Research in Marketing: Exploring the "4 Eras" of Thought Development. Journal of Public Policy & Marketing, 22 (2).
 31. Żyminkowska, K. (2015). Customer Engagement jako innowacja w sferze marketingu - perspektywa zarządcza. Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 251, Zarządzanie, 4.
 32. Żyminkowska, K. i Żyminkowski, T. (2016). Angażowanie (się) klientów we współtworzenie wartości - formy, uwarunkowania i efekty. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 459.
 33. Żyminkowska, K., Żyminkowski, T. i Błaszczyk R. (2017). Effects of customer engagement behavior. Journal of Economics and Management, 28 (17).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu