BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szarfenberg Ryszard (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Wpływ świadczenia wychowawczego (500+) na ubóstwo na podstawie mikrosymulacji
Child Allowance (500+) Impact on Poverty: Microsimulation Results
Źródło
Polityka Społeczna, 2017, nr 4, s. 1-6, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Ubóstwo, Polityka rodzinna, Zasiłki rodzinne, Dzieci, Analiza symulacyjna
Poverty, Family policy, Family benefits, Children, Simulation analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Tematem artykułu jest wpływ świadczenia wychowawczego (500+) na ubóstwo relatywne i skrajne ogółem, rodzin oraz dzieci. W pierwszym punkcie porównano 500+ z zasiłkami rodzinnymi. W drugiej części przedstawiono cel ograniczenia ubóstwa w świetle dokumentów i wypowiedzi rządowych, teorii i danych empirycznych. W ostatnim punkcie zestawiono szacunki wpływu 500+ na ubóstwo na podstawie trzech modeli mikrosymulacyjnych: Ministerstwa Finansów, Banku Światowego i Komisji Europejskiej (EUROMOD). Z tych szacunków wynika, że ograniczenie ubóstwa, w szczególności rodzin z dziećmi i dzieci może być bardzo znaczące. W związku z tym struktura zagrożenia ubóstwem w Polsce może zasadniczo się zmienić i najbardziej zagrożone nim będą teraz jednoosobowe gospodarstwa domowe. (abstrakt oryginalny)

Child allowance (500+) is a new family benefit introduced in Poland in 2016. There is a lot of discussions on many respects of the new benefit. One of them is expected impact on child, family and general poverty. In the first part I described goals of family policy and the new benefit in comparison to family benefits. Second part contains critical examination of official justification of 500+ in the light of a theory of poverty reduction by cash benefits. In the main part I presented shortly microsimulation models and results of three of them (Ministry of Finance, World Bank and European Commission). It is likely that 500+ impact on overall poverty and child and family poverty in financial dimension will be impressive. In the result the change of the structure of poverty risk in Poland can be substantial. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Behrendt C. (2002), At the Margins of the Welfare State: Social Assistance and the Alleviation of Poverty in Germany, Sweden and the United Kingdom, Ashgate, Burlington.
 2. Bradshaw J.R., Huby M. (2014), Decomposing Child Poverty Reduction, "European Journal of Social Security", Vol. 16, No 1, p. 26-50.
 3. Inchauste G., Corral Rodas P., Goraus K. (20016), Skutki dystrybucyjne programu Rodzina 500 Plus, nota z 2 maja.
 4. Fundacja Republikańska (2016), Mapa wydatków państwa, http://www.mapawydatkow.pl/ [dostęp 23.02.2017].
 5. KE (2017), In-depth analysis of tax reforms - POLAND.
 6. Konopczak K., Skibicki J. (2012), Mikrosymulacyjny model podatkowo-zasiłkowy Ministerstwa Finansów - dokumentacja, MF Working Paper Series, No 12, http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1209344/mf_wp_12.1.pdf [dostęp 18.02.2017].
 7. Lis M., Miazga A., Sałach K., Szpor A., Święcicka K. (2016), Ubóstwo energetyczne w Polsce - diagnoza i rekomendacje, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 8. Morawski L., Semeniuk A. (2013), Zakres ubóstwa a reformy podatkowo-świadczeniowe w latach 2006-2010, "Gospodarka Narodowa", nr 4, s. 21-40.
 9. MPiPS (2016), Wpływ programu Rodzina 500 plus na zagrożenie ubóstwem, https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/dokumenty-i-opracowania/wplyw-programu-rodzina-500-plus-na-zagrozenie-ubostwem/ [dostęp 15.02.2017].
 10. Myck M. (2009), Analizy polskiego systemu podatkowo-zasiłkowego z wykorzystaniem modelu SIMPL, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje", nr 9, s. 87-100.
 11. Myck M., Kundera M., Najsztub M., Oczkowska M. (2015), Programy wyborcze 2015: kto zyska, kto straci i ile to będzie kosztowało, V Raport Przedwyborczy CenEA, Szczecin, http://www.cenea.org.pl/images/stories/pdf/commentaries/raport5.pdf [dostęp 18.02.2017].
 12. Myck M., Morawski L., Semeniuk A., Domitrz A. (2012), Dystrybucyjny wpływ reform podatkowo-świadczeniowych wprowadzonych w latach 2006-2011, Microsimulation Report: 01/2012, Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Szczecin.
 13. Owczarek D. (2016), Ubóstwo energetyczne - nowe wyzwanie, nowe rozwiązania, Fundacja Blisko, http://fundacjablisko.pl/index.php/owczarek-ubostwo-energetyczne-nowe-wyzwanie-nowe-rozwiazania/ [dostęp 12.02.2017].
 14. Rafalska E. (2016), Wystąpienie Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podczas pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w dniu 9 lutego 2016 r., https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/dokumenty-i-opracowania/wystapienie-elzbiety-rafalskiej-minister-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-podczas-pierwszego-czytania-rzadowego-projektu-ustawy-o-pomocy-panstwa-w-wychowywaniu-dzieci-/ [dostęp 22.02.2017].
 15. Rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (2016), Druk Sejmowy nr 216, http://www.sejm.gov.pl/ Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=216 [dostęp 12.02.2017].
 16. Sawulski J. (2016), Budżet zmarnowanej szansy, Opinia IBS o projekcie budżetu państwa na rok 2016, IBS Policy Paper 01, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 17. Żółtaszek, A. 2013, Modele mikrosymulacyjne. Teoria i zastosowania ekonomiczno-społeczne, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu