BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Holly Romuald (Warsaw School of Economics; Medical University of Łódź), Kędzior Katarzyna (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
Looking for Reasons of Insurance Cover Gap in SME's Activity
Poszukiwanie przyczyn ubezpieczeniowej luki pokrycia ryzyk związanych z działalnością przedsiębiorstw średnich, małych i mikro
Źródło
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2016, nr 4, s. 33-52, tab., rys., bibliogr. 37 poz.
Insurance Review
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Ubezpieczenia zdrowotne, Zarządzanie ryzykiem
Small business, Health care insurance, Risk management
Uwagi
streszcz., summ., This study is supported by the Medical University of Łódź - research programme - 502-03/6-06-01/502-64-088.
Abstrakt
Artykuł podejmuje problem stopnia i sposobu wykorzystania przez SMEs produktów ubezpieczeniowych służących zarządzaniu ryzykami związanymi z prowadzoną przez te podmioty działalnością. Wyniki badania przeprowadzonego w połowie roku 2014, które objęło 459 polskich przedsiębiorstw małych, średnich i mikro z czterech wybranych branż, porównano z analogicznymi uzyskanymi w tym samym czasie przez Boston Consulting Group w sześciu państwach na próbie 2,5 tys. przedsiębiorstw. Obydwa sondaże wykazały, że oferta produktowa zakładów ubezpieczeń jest w znacznym stopniu ignorowana przez przedsiębiorców nie tylko z uwagi na jej nietrafność (rozmijanie się z realnymi ryzykami), nadmiernie wysoką cenę, nieznajomość/niezrozumienie oferty ale przede wszystkim dlatego, że dotyczy ona ryzyk stosunkowo mało istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez nich działalności. (abstrakt oryginalny)

The article consists of a comparative analysis of the results of a survey of entrepreneurs (SMEs) regarding proper insurance coverage in selected countries (G. Britain, France, Italy, Germany vs. Poland) with respect to: the adequacy of insurance on offer, knowledge of the scope of insurance products, price of products, and entrepreneurs' expectations. The study also discusses the role and importance of insurance products on offer to SMEs for the protection of their staff and business operations.
In line with the aim of the study, the authors try to determine principles which should guide insurers in developing appropriate insurance for SMEs. They particularly indicate the necessity of covering the gap between current insurance products on offer for SMEs and their real risks they face, as well as the needs and expectations they have from insurance companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Basiak I., Pokrycie potrzeb zdrowotnych pracowników przedsiębiorstw średnich, małych i mikro branży transportowej przez ofertę produktową zakładów ubezpieczeń i prywatnych centrów medycznych, unpublished diploma dissertation, Medical University of Łódź, Łódź 2014
 2. Błoszczyńska M., Ubezpieczenie majątkowe i finansowe w polskich przedsiębiorstwach średnich, małych i mikro [in:] Ubezpieczenia na rzecz gospodarki globalnej, sektorów i regionów, ed. I. Jędrzejczyk, Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, Warsaw 2015
 3. Czapiński J., (ed.), Diagnoza społeczna- warunki i jakość życia Polaków, Warsaw 2015
 4. Cichońska D., Ryzyko utraty zdrowia a zabezpieczenie zdrowotne w przedsiębiorstwach sektora MŚP [in:] Ubezpieczenia na rzecz gospodarki globalnej, sektorów i regionów, ed. I. Jędrzejczyk, Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, Warsaw 2015
 5. Dąbała W., Wybór próby i szacowanie wyników w badaniu przedsiębiorców sektora MŚP[in:] Rzemieślnicy i biznesmeni: właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, ed. J. Gardawski, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warsaw, 2013
 6. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 roku, GUS, 2014
 7. Finanse MŚP 2013 - rynek usług ubezpieczeniowych, QUALIFACT, 2013
 8. Gardawski J. (ed.), Powracająca klasa. Sektor prywatny III Rzeczypospolitej, JFiS PAN, Warsaw, 2001
 9. Gardawski J., Przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy [in:] Rzemieślnicy i biznesmeni: właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, ed. J. Gardawski, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warsaw, 2013
 10. Gardawski J., Wizerunek polskiego przedsiębiorcy, PKPP Lewiatan, Warsaw, 2013
 11. GUS, Departament Przedsiębiorstw, Badanie Koniunktury Gospodarczej, methodological bulletin, Warsaw 2013
 12. Holly R. (ed.), Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe, Poltext, Warsaw 2004
 13. Holly R., Lenart T., Marczak M., Charakterystyka polskiego rynku gwarancji ubezpieczeniowych i ubezpieczeń kredytu kupieckiego (wyniki analiz z objaśnieniami i komentarzem), KIU, Warsaw 2007/2008
 14. Holly R., Zarządzanie ryzykiem - czyli czym? [in:] Rynek Ubezpieczeń - współczesne problemy, ed. W. Sułkowska, Wydawnictwo Difin, Cracow, 2013
 15. Holly R., (ed.) Ryzyka związane z działalnością przedsiębiorstw średnich, małych i mikro (na przykładzie sektorów: budowlano-montażowego, transportowego, usługowego i handlowego) a rynkowa oferta produktowa, research report, KIU, Warsaw, 2015
 16. Holly R., Pokrycie ryzyk związanych z działalnością przedsiębiorstw średnich, małych i mikro przez rynkową ofertę produktową zakładów ubezpieczeń, banków i firm abonamentowych - dlaczego podaż rozmija się z popytem? [in:] R. Holly, Ryzyka związane z działalnością przedsiębiorstw średnich, małych i mikro a rynkowa oferta produktowa zakładów ubezpieczeń, banków i firm abonamentowych, research report, KIU, Warsaw, 2014
 17. Holly R., O pokryciu ryzyka w działalności przedsiębiorstw średnich, małych i mikro przez rynkową ofertę produktową zakładów ubezpieczeń, banków i firm abonamentowych [in:] Ubezpieczenia na rzecz gospodarki globalnej, sektorów i regionów, ed. I. Jędrzejczyk, Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, Warsaw, 2015
 18. Holly R., Kędzior K., Opinie na temat pokrycia ryzyk związanych z działalnością przedsiębiorstw średnich, małych i mikro przez ubezpieczeniową ofertę produktową w Polsce i innych wybranych krajach - Francja, Włochy, Wielka Brytania, Niemcy, USA [in:] Ubezpieczenia na rzecz gospodarki globalnej, sektorów i regionów, ed. I. Jędrzejczyk, Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, Warsaw, 2015
 19. Hoying T., Agarwal R., Rapsch S., Sasaki Y., Mining the Untapped Gold in SME Commercial Insurance, Boston Consulting Group 2014
 20. Jackowska B., Jurkiewicz T., Wycinka E., Ryzyko ubezpieczeniowe w działalności podmiotów sektora MŚP: ocena zagrożenia a stopień zabezpieczenia [in:] Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń, eds. J. Lisowski, P. Manikowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014
 21. Kawiński M, Ubezpieczenia w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, Wiadomości Ubezpieczeniowe, special no. 2/2013
 22. Konieczna-Sałamatin J., Łapiński J., Nieć M., Rzeźnik G., Stasiowski J., Zakrzewski R., Report on the condition of the sector of small and medium-size enterprises in Poland in the years 2012-2013, PARP 2014
 23. Kublik A., Jesteśmy zadowoleni z siebie, Gazeta Wyborcza, 17 September 2015
 24. Kwiatkowska M., Polisa dla MŚP jak dla korporacji, Dziennik Gazeta Prawna, no. 189 (29 September 2015)
 25. Madziar A., Pokrycie potrzeb zdrowotnych pracowników przedsiębiorstw mikro, małych i średnich branży budowlanej przez ofertę produktową zakładów ubezpieczeń i prywatnych centrów medycznych, unpublished diploma dissertation, Medical University of Łódź, Łódź 2014
 26. Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWN, Wrocław 2013
 27. Mikulska A., Świadomość ubezpieczeniowa przedsiębiorców sektora MŚP. Wynika badania praktyk ubezpieczeniowych, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2/2009
 28. Ordinance of the Council of Ministers of 24 December 2007 on Polish Classification of Activity (PCA), Journal of Laws 2007 No. 251 Item 1885
 29. PARP, Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, Warsaw 2013
 30. Rainnie A., Industrial Relation In Small Firms. Small Isn't Beautiful, Routledge, London 1989
 31. Starczewska-Krzysztoszek M., Bariery w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Infos no. 4(28), Biuro Analiz Sejmowych, Warsaw 2008
 32. Ubezpieczenie przydatne dla MŚP, Dziennik Ubezpieczeniowy, No. 217(3616), 2014
 33. Wierzbicka E., MŚP w pułapce luki ubezpieczeniowej, Kurier Finansowy, no. 1(35) January-March 2014
 34. Holly R., Błoszczyńska M., Cichońska D., Kędzior K, wystąpienie pt. "Ryzyko w działalności polskich przedsiębiorstw średnich, małych i mikro", Czwartki u Ekonomistów, PTE, Warsaw 26 November 2015, available on: http://www.pte.pl/129_czwartki_u_ekonomistow.html
 35. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1045_en.htm
 36. http://piu.org.pl/analizy/project/1878/pagination/1
 37. https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;538502e1-e294-42e9-b76f-eb042acfe782, state on 07 July 2014
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7264
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu