BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niewelt Alina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Projekty we wprowadzaniu zmian w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Projects in Making Changes in A Production Company
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 463, s. 225-235, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo produkcyjne
Project management, Enterprises, Production enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa w obliczu postępujących zmian w ich otoczeniu, w tym rosnących wymagań klientów, coraz częściej wprowadzają zmiany w technologii i organizacji produkcji i pracy. Zmiany te dotyczą także sfery zarządczej. W procesie wprowadzania zmian istotną rolę odgrywają procesy i projekty. Procesy, a szczególnie procesy biznesowe (gospodarcze), są również przedmiotem takich zmian. Projekty natomiast są narzędziem wprowadzania zmian organizacyjnych i technologicznych zarówno w procesach biznesowych, jak i strukturach organizacyjnych. W artykule po krótkiej prezentacji przedsiębiorstwa branży spożywczej przedstawione zostaną źródła (przyczyny) i przykłady rozwiązań wprowadzonych w badanym przedsiębiorstwie, z wykorzystaniem projektów, a dotyczących zmian techniczno-organizacyjnych w obszarze produkcji, co jest celem artykułu. Zaprezentowana zostanie także istota i ewolucja zarządzania projektami w analizowanej firmie. W przygotowaniu artykułu wykorzystano metody: krytycznej analizy literatury przedmiotu, obserwację uczestniczącą oraz analizy dokumentacji źródłowej. Z analizy opisanych przypadków wprowadzania zmian wynika, że badane przedsiębiorstwo coraz lepiej radzi sobie z wykorzystaniem projektów do wprowadzania zmian(abstrakt oryginalny)

Companies in the face of progressive changes in their environment, including the growing demands of customers, more often make changes in technology and organization of production and labour. These changes also apply to company management. In the process of making changes an important role is played by processes and projects. Processes, and particularly business processes are also subject of such changes. Projects are a tool during introducing organizational and technological changes, both in business processes and organizational structures. After a brief presentation of the food manufacturer, the sources (causes) and examples of solutions introduced in the anayzed company are depicted, using projects on the technical and organizational changes in the production area, which is the purpose of the article. The essence and evolution of project management in the analyzed company are shown too. In preparing this article such methods as: a critical analysis of literature, participant observation and the analysis of source documentation were used. As a result, the analysis of described case studies of making changes shows that the analyzed company copes better and better with the use of projects(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Byrne A., 2013, Jak zrewolucjonizować firmę dzięki Lean Management, Lean Enterprise Institut Polska, Wrocław.
  2. Carnegie D., 2013, Jak doskonalić umiejętności skutecznej komunikacji, Studio EMKA, Warszawa.
  3. Klimczuk-Kochańska M., 2014, Zarządzanie zmianami w organizacji, materiały z ćwiczeń, Katedra Teorii Organizacji Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
  4. Kisielnicki J., 2011, Zarządzanie projektami. Ludzie, procedury, wyniki, Wolters Kluwer, Warszawa.
  5. Liker J.K., Franz J.K., 2013, Droga Toyoty do ciągłego doskonalenia. Jak osiągnąć znakomite wyniki dzięki strategii i operacyjnej doskonałości, MT Biznes sp. z o.o., Wrocław.
  6. Project Management Institute, 2008, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th ed., Newtown Square.
  7. Szumowski W., 2015-2016, Zarządzanie zmianami w organizacji, materiały z wykładów, Lean Management - Menedżerskie Studia Podyplomowe, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
  8. Wysocki R.K., 2013, Efektywne Zarządzenie Projektami. Tradycyjne, zwinne, ekstremalne, Helion, Gliwice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.463.19
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu