BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malaga Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Recenzja książki: Galor Oded, Unified Growth Theory, Princeton University Press, Princeton & Oxford 2011, s. 325
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2013, nr 1-2, s. 143-149, bibliogr. 13 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Recenzja, Teoria wzrostu gospodarczego, Rozwój gospodarczy
Review, Economic growth theory, Economic development
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Recenzowana książka jest adresowana przede wszystkim do środowisk akademickich oraz ośrodków badań naukowych nad wzrostem i rozwojem gospodarczym. Wyznacza ona bardzo ciekawą i w dużym stopniu alternatywną perspektywę badawczą w stosunku do istniejących dotąd teorii wzrostu gospodarczego. Ze względu na bardzo wysokie walory intelektualne jest ona swoistym kontrapunktem dla opracowań o wzroście i rozwoju gospodarczym, przygotowywanych dla najważniejszych instytucji gospodarczych lub politycznych o zasięgu ogólnoświatowym lub regionalnym: Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Unia Europejska, itd (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acemoglu D., [2009], Introduction to Modem Economic Growth, Princeton University Press.
 2. Aghion P., Howitt P., [1998], The Endogenous Growth Theory, The MIT Press.
 3. Aghion P., Howitt P., [2009], The Economics of Growth, The MIT Press.
 4. Aghion P., Durlauf S.N. [2005a], Handbook of Economic Growth, 1, vol. A, North-Holland, Amsterdam.
 5. Aghion P., Durlauf S.N. [2005b], Handbook of Economic Growth, 1, vol. B, North-Holland, Amsterdam.
 6. Balcerowicz L., Rzońca A., [2010], Zagadki wzrostu gospodarczego. Sity napędowe i kryzysy - ana-liza porównawcza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 7. Barro R.J., Sala-i-Martin X., [1995, 2004], Economic Growth, The MIT Press.
 8. Galor O., [2006], Discrete Dynamical Systems, Springer.
 9. Gomułka S,, [2009], Mechanizm i źródła wzrostu gospodarczego w świecie, [w:] R, Rapacki (red.), Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja?, PWE, Warszawa.
 10. Profesor Oded Galor jest znakomitym wykładowcą i dyskutantem. Przekonałem się o tym jako uczestnik 8th BETA - Workshop "Population Cliometrics and Unified Growth Theory", zorganizowanych przez centrum BETA Strasburg - Nancy na Uniwersytecie w Strasburgu w maju 2012 r.
 11. Lucas R.E., [2002], Lectures on Economic Growth, Harvard University Press.
 12. Malaga K., [2011], The Main Strands and Dilemmas of Contemporary Economic Growth Theory, Argumenta Economica, nr 1 (26), s. 2-26, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Snowdon B,, [2008], Towards a Unified Theory of Economic Growth: Oded Galor on the Transition from Malthusian Stagnation to Modern Economic Growth, World Economic,
 14. Wojtyna A., [2009], O badaniach nad "głębszymi" przyczynami wzrostu gospodarczego, [w:] R. Rapacki (red.), Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja?, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu