BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Synowiec Aleksandra (Politechnika Śląska)
Tytuł
Inny wymiar turystyki kulturowej - dziedzictwo i relikty komunizmu jako atrakcja turystyczna
Different Dimension of Cultural Tourism - Communism Heritage and Communist Relics as a Tourist Attraction
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 503-513, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Turystyka kulturowa, Dziedzictwo kulturowe
Tourism, Cultural tourism, Cultural heritage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie zjawiska turystyki śladami komunizmu (communist heritage tourism), jako przejawu turystyki kulturowej. W artykule zawarto przegląd literatury przedmiotu i dotychczasowy stan badań nad zjawiskiem turystyki śladami komunizmu. Scharakteryzowano fenomen communist heritage tourism jako tendencji turystycznej, przedstawiono typy reliktów komunizmu, omówiono także znaczenie i sposoby wykorzystania dziedzictwa komunistycznego jako atrakcji turystycznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Przedmiotem rozważań jest ponadto ambiwalentna relacja pomiędzy turystyką śladami komunizmu a konstrukcją postkomunistycznych tożsamości, z uwzględnieniem szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą to zjawisko. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to discuss the phenomenon of communist heritage tourism as a type of cultural tourism. The study provides an overview of the literature and the current state of research on the phenomenon of communist heritage tourism. The phenomenon of communist heritage tourism is discussed as a tourism trend: the author recapitulates types of relics of communism and the importance and uses of the communist heritage as a tourist attraction in the countries of Central and Eastern Europe. In addition, the subject of presented issue involves analyzing of ambivalent relationship between communist heritage tourism and the construction of post-communist identity, paying attention to the opportunities and threats posed by this phenomenon. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agencja turystyczna Albania2go, http://www.albania2go.com/index.php/en/tours/commu nism-tour, 15.05.2016.
 2. Agencja turystyczna Nvision travel, http://bulgaria-communismtours.com/communism-tour-sofia-area-4-days/, 15.05.2016.
 3. Białoruś zarabia na czerwonej turystyce, http://www.polskieradio.pl/75/921/Artykul/ 1568478,Bialorus-zarabia-na-czerwonej-turystyce-czyli-na-reliktach-komunizmu, 15.05.2016.
 4. Bogusławska M., Grębecka Z., Kulmiński R.: Zmysłowy komunizm. Somatyczne doświadczenie epoki. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Libron, Warszawa-Kraków 2014.
 5. Crazy Guides, http://www.crazyguides.com/pl/, 15.05.2016.
 6. Dujisin Z.: Forget communism ... or sell it. "Global Perspectives", August-September 2007, http://www.globalperspectives.info/download/2007/pdf/ausgabe_08-09_07.pdf, 23.05.2016.
 7. Eco U.: Semiologia życia codziennego. Czytelnik, Warszawa 1999.
 8. Horolets A.: Konformizm, bunt, nostalgia. Turystyka niszowa z Polski do krajów byłego ZSRR. Universitas, Kraków 2013.
 9. Ivanov S.: Opportunities for developing communist heritage tourism in Bulgaria. "Tourism Review", Vol. 57, No. 2, 2009.
 10. Jezernik B.: Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników. Universitas, Kraków 2007.
 11. Kowalczyk A. (red.): Turystyka zrównoważona. PWN, Warszawa 2010.
 12. MacCannel D.: Turysta: nowa teoria klasy próżniaczej. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2002.
 13. Matoga Ł.: Exploring the history and heritage of communism in Nowa Huta District in Krakow, Poland: Potential or a problem in managing tourism in a city? "Academic Journals" Vol. 6(7), September 2015, http://www.academicjournals.org/journal/JHMT/ article-full-text-pdf/DB60FBB55039, 23.05.2016.
 14. Portal poświęcony kulturze w Chorwacji, http://www.likecroatia.com/news-tips/chinese-invest-tito-tourism/, 15.05.2016.
 15. Prague special tours, http://www.prague-communism-tour.com/, 15.05.2016.
 16. Raport Małopolskiej Organizacji Turystycznej dot. ruchu turystycznego, http://www.mot. krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/badania_ruch_tur_2015.pdf, 15.05.2016.
 17. Słonimski A.: Moja podróż do Rosji. Literackie Towarzystwo Wydawnicze, Warszawa 1997.
 18. Tourist in Romania, http://touristinromania.net/2014/03/15/nicolae-ceausescu-elena-place-execution/, 15.05.2016.
 19. Urry J.: Spojrzenie turysty. PWN, Warszawa 2007.
 20. Wyrzykowski J., Widawski K. (red.): Geography of tourism of Central and Eastern Europe countries. Institute of Geography and Regional Development, Wrocław 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu